O ŽURNÁLU | REDAKČNÍ RADA | INFORMACE PRO AUTORY | KONTAKT
Internetový časopis E-Bezpečí je specializovaným populárně-vědeckým časopisem zaměřeným na prevenci rizikového chování v online prostředí a oblast internetové bezpečnosti. Je určený především pedagogům, psychologům, policistům, stejně jako veřejnosti. Časopis se soustřeďuje na témata spojená s riziky sociálních sítí a online služeb, kyberšikanou, kybergroomingem, sextingem, online podvody, netolismem, online komunikací a dalšími souvisejícími fenomény.

Vydavatel:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5
Olomouc, 77140

ISSN: 2571-1679

Veškeré vydané texty jsou volně přístupné v režimu Open Access pod licencí CC-BY-NC-ND.

Portál E-Bezpečí je provozován od roku 2008, od roku 2016 jsou vybrané texty zpracovány do podoby samostatných čísel. Ročně jsou publikována 2 čísla (výpočty stran vycházejí z přepočtu počtu znaků v textech (bez html tagů)/1800 znaků).

Všechny texty prochází revizí redakční rady. Texty jsou publikovány bezprostředně po schválení materiálu redakční radou.

Po autorech nejsou vyžadovány žádné poplatky.

REDAKČNÍ RADA:
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (šéfredaktor)
doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (zástupce šéfredaktora)
kpt. Pavel Schweiner, Policie ČR (odborný garant v oblasti trestního práva a investigace)
mjr. Václav Písecký, Policie ČR (odborný garant v oblasti trestního práva a investigace)
José-María Romero-Rodríguez, PhD, Univerzita v Granadě (redaktor) Gerardo Gómez García, Univerzita v Granadě (redaktor)
INFORMACE PRO AUTORY:
Časopis přijímá texty, které jsou zaměřeny na oblast rizikové komunikace v online prostředí a související problematiku. Při zpracování textů dodržujte několik zásad:

1. Pište texty, které jsou smysluplné a mají svůj konkrétní cíl.
2. Důsledně odkazujte na všechny možné zdroje, které využíváte.
3. Na konci textu nezapomeňte uvést seznam zdrojů, které jste použili.
4. Vaše tvrzení opírejte o fakta (s výjimkou úvah či komentářů).
5. Pište česky.

6. Texty zasílejte v libovolném textovém formátu s využitím standardních systémových fontů. Případné grafy či tabulky dodávejte ve formě rasterových obrázku s dobrým rozlišením.

Publikování v našem časopisu je zcela zdarma, autor neplatí žádné poplatky. Text je zveřejněn bezprostředně po schválení redakční radou. Texty jsou volně přístupné, lze je šířit, sdílet - s dodržením pravidel licence CC.
KONTAKT:
Veškeré texty k publikaci přijímá redakce na e-mailové adrese redakce@e-bezpeci.cz.
Publikaci lze konzultovat také na adrese: kamil.kopecky@upol.cz.


E-Bezpečí, 2016 (ročník 1), číslo 1
E-Bezpečí, 2016 (volume 1), issue 1

Počet případů vydírání v kyberprostoru roste. Oběťmi jsou nejenom děti, ale také dospělí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7149 | Publikováno: 19.01.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1107

Koncem roku 2015 a počátkem roku 2016 zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí a další partnerské intervenční instituce zvýšený nárůst případů vydírání. Většina těchto kauz postupuje podle předvídatelných a modelových scénářů, přičemž oběťmi se stále častěji stávají dospělí muži.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Verbální násilí se na Facebooku stalo společenskou normou.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 3-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8654 | Publikováno: 05.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1112

V posledním roce míra verbálního násilí na sociálních sítích výrazně vzrostla, přispěla k tomu nejenom migrační krize, ale také radikální projevy výrazných politických představitelů České republiky. Projevy davové hysterie naplnily diskusní skupiny na sociálních sítích, zejména pak na sociální síti Facebook. Verbální násilí, výhrůžky fyzickým napadením či přímo likvidací jsou často přehlíženy či zcela ignorovány a policie se jimi zabývá ve velmi omezené míře.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úvod do problematiky kyberšikany páchané na učitelích

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 8-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13900 | Publikováno: 21.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1120

O šikanování a kyberšikanování učitelů se v médiích běžně nemluví, o problému se diskutuje zejména tehdy, když se objeví tragický případ úmrtí pedagogy, jehož příčinou mohla být právě šikana či kyberšikana. Kyberšikana a šikana jsou však bohužel běžnou součástí práce učitelů – a to nejenom v České republice, ale také zahraničí. V dnešním článku se zaměříme na to, jak moc je vlastně kyberšikana učitelů rozšířena a jak ji učitelé vnímají.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Vytočte svého učitele - natočte jeho reakci a vyhrajete Fajn lyžák za 750 000. A říkejme tomu třeba prank.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 15-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 17414 | Publikováno: 28.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1124

Znáte slovo prank? Termínem prank označujeme žert, šprým, zpravidla situaci, ve které vybranou oběť něčím vytočíme, situaci zachytíme mobilním telefonem a nahrajeme na internet. Terčem pranků se stávají jednotlivci, ale také skupiny obětí, které se – zpravidla neúmyslně stávají oběťmi více či méně krutých žertíčků. Jedno z českých rádii se rozhodlo motivovat žáky základních a středních škol k tomu, aby natáčeli pranky zaměřené na své učtele a výsledná videa nahrávali na YouTube a sdíleli na Facebooku. A co za to? Možnost vyhrát “Fajn lyžák za 750 000”.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nový projekt E-Bezpečí a společnosti O2 Czech Republic odstartoval ve Zlatých Horách

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 22-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6275 | Publikováno: 30.03.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1130

Nový vzdělávací projekt realizovaný týmem projektu E-Bezpečí PdF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic odstartoval sérii vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnější používání internetu a mobilních telefonů dětmi, ale také dospělými uživateli internetu. Jedna z prvních vzdělávacích besed pro děti proběhla v malebném prostředí na Základní škole Zlaté Hory. „Dlouhodobě usilujeme o bezpečnější internet zejména u dětí, které jsou digitálním technologiím často otevřenější než jejich rodiče, ale nedokážou si sami uvědomit rizika, se kterými mohou přijít do styku,“ uvádí Jan Piskáček, manažer pro externí komunikaci O2 Czech Republic a doplňuje: „Proto jsme součástí projektu E-Bezpečí, jehož prostřednictvím podpoříme zejména terénní vzdělávací aktivity a online poradenství pro rodiče. Dalším velkým přínosem společného projektu je Národní výzkum zaměřený na kyberšikanu učitelů.“

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reklama fiktivního Leo Anderse slibuje extrémně rychlou a účinnou metodu výuky cizích jazyků. Jedná se však o podvod.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 25-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 42209 | Publikováno: 03.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1131

V posledních dnech zachytila poradna projektu E-Bezpečí několik žádostí na prověření online reklamy na zázračnou metodu bleskové výuky cizích jazyků, která se objevila v českých (ale i zahraničních) reklamních sítích a která je českým uživatelům nabízena prostřednictvím různých velkých internetových portálů.  Tato metoda prý umožňuje bleskovou výuku cizích jazyků, kterou vyvinul a doporučil multipolyglot, 64letý Leo Anders, využilo ji prý více než 65 000 Čechů. Metoda nazývaná jako „Ling Fluent“ (dříve Simple Words) a samotná reklama na ni je pouhým podvodem.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reportáž z Child Safety Summitu 2016 (Dublin) – část 1, Facebook HQ

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 30-34| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5314 | Publikováno: 17.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1134

14. a 15. dubna se v irském Dublinu konala mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost dětí v kyberprostoru Child Safety Summit 2016 (#childsafetysummit). Konferenci, kterou zorganizovaly technologické giganty Facebook a Google, se zúčastnilo více než 100 delegátů z celého světa. Českou republiku na summitu zastupoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zákoutí „temného“ internetu

Vojtěch BEDNÁŘ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 35-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10792 | Publikováno: 20.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1136

Jsou věci, které na běžném internetu nekoupíte. A naopak místa, kam se běžný uživatel internetu nedostane. O „temném“ internetu se ví, ale pro mnoho těch, kteří o něm slýchají je stejně nepochopitelný, jako dříve býval internet jako celek.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí od počátku roku řešila již více než stovku případů internetové kriminality. Časté je vydírání, kyberšikana a také stalking.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8912 | Publikováno: 02.05.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1140

Online poradna projektu E-Bezpečí od počátku letošního roku zachytila již více než stovku případů spojených s internetovou kriminalitou. Mezi nejčastější kauzy, na kterých poradci ve spolupráci s policisty a dalšími specialisty pracují, patří především nebezpečné pronásledování, vydírání a také sexting. Rizikově se v prostředí internetu chovají nejenom děti, ale také dospělí...

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romance Scams opět řádí – terčem jsou tradičně senioři

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 44-46| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11841 | Publikováno: 05.06.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1156

V souvislosti s nově zveřejněnými případy online podvodů, jejichž terčem se stále častěji stávají senioři, je nutné připomenout si základní principy fungování podvodů, které se označují jako scam (v našem případě tzv. romance scam).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Hledáte si milence či milenku v prostředí internetových seznamek? Dávejte si velký pozor, můžete se totiž stát obětí vydírání

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 47-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9708 | Publikováno: 27.06.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1168

V průběhu posledního měsíce zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí nárůst počtu případů vydírání v prostředí různých internetových seznamek a erotických portálů. Všechny měly společný scénář – terčem útoku se stali zadaní muži, kteří se v prostředí internetu chtěli seznámit.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 11)]

E-Bezpečí, 2016 (ročník 1), číslo 2
E-Bezpečí, 2016 (volume 1), issue 2

Jak nastavit svému dítěti první mobilní telefon?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16305 | Publikováno: 18.07.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1170

Mobilní telefony jsou v současnosti běžnou součástí výbavy dětí (ale i dospělých), jsou nezastupitelným pomocníkem, nástrojem komunikace, bránou do světa informací, ale hlavně zdrojem zábavy všeho druhu. Rodiče, kteří dětem mobilní telefony pořizují, jsou pak často postaveni před otázku – kdy dítěti mobilní telefon pořídit a jak jej nastavit (zabezpečit).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

V Olomouckém kraji zažilo kybernetickou agresi 20 % učitelů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 4-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5049 | Publikováno: 25.07.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1172

Oběťmi kybernetického útoku se v Olomouckém kraji stalo 19,82 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z Olomouckého kraje pak celkem 454 osob. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Velké množství kybernetických útoků dokážeme snadno odvrátit – využívají totiž lidských chyb

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 7-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7451 | Publikováno: 11.08.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1173

V posledních letech se v médiích stále častěji setkáváme s informacemi o internetových hrozbách, kterým jsme neustále vystavováni. Řadu z útoků sami nedokážeme ovlivnit – např. chyby v operačních systémech či počítačových programech nemůžeme bez pomoci specialisty odstranit, musíme si jednoduše počkat na vydání příslušné aktualizace se záplatou. Řadu z internetových hrozeb však dokážeme odvrátit sami – tím, že se jednoduše nenecháme napálit a zachováme se zodpovědně. V následujícím textu si představíme ty nejčastější z nich.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaký dopad má kybernetická agrese na učitele? A co se s tím dá dělat?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 12-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7192 | Publikováno: 31.08.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1177

V průběhu posledních měsíců jsme postupně odhalovali výsledky národního výzkumu kyberšikany učitelů, který jsme ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz zrealizovali v prvním pololetí letošního roku. V našem dnešním příspěvku se zaměříme zejména na to, jaký má kybernetický útok na učitele dopad.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oběťmi kybernetického útoku se v Moravskoslezském kraji stalo 18,46 % českých učitelů. Kyberšikanu zažívají méně častěji než v jiných regionech

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 18-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5232 | Publikováno: 07.09.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1180

Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z Moravskoslezského kraje pak celkem 1381 osob. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování v e-shopech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 21-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12082 | Publikováno: 27.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1199

Nakupování v e-shopech (internetových obchodech) je mezi lidmi stále více populární. Dokladem toho je zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterého mělo v minulém roce (tj. 2015) zkušenost s nákupem zboží v e-shopu celkem 42 % Čechů a počet nakupujících přes internet nadále stoupá.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování na aukčních portálech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 24-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7160 | Publikováno: 28.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1200

Jen málokdo odolá pokušení nakoupit zboží, byť již použité, za příznivou cenu. A k tomu nám skvěle slouží tzv. aukční portály, tedy www prezentace na internetu, na nichž probíhá elektronická aukce se zbožím či službami, při které není cena zboží předem stanovena a určí se až během dražby v soutěži mezi několika nakupujícími a prodejci.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana zaměřená na učitele – jak jsou pachatelé vlastně trestáni?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 27-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7543 | Publikováno: 28.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1203

Před časem jsme na stránkách našeho portálu zveřejnili podrobné výsledky výzkumu kyberšikany zaměřené na české učitele základních a středních škol, který jsme zrealizovali v rámci aplikovaného výzkumu s našimi partnery – společností O2 Czech Republic a Seznam.cz. V rámci výzkumu jsme rovněž sledovali, zda a jakým způsobem byli pachatelé potrestáni.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování na internetových bazarech nebo inzertních portálech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 30-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8000 | Publikováno: 29.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1201

Internetové bazary a inzertní portály, jako např. Bazoš.cz, Sbazar.cz, Hyperinzerce, Avízo.cz, Annonce apod., jsou plné inzerátů a lákavých nabídek prodeje nejrůznějšího zboží. Můžeme zde velmi levně nakoupit, ale také narazit i na falešné nabídky neexistujícího zboží.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů sextingu trvale roste – uživatelé dělají stále stejné chyby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 32-34| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7823 | Publikováno: 16.12.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1206

Počet případů sextingu evidovaných online poradnou projektu E-Bezpečí trvale roste, v průběhu letošního roku oznámilo problémy spojené se sdílením svých vlastních intimních materiálů více než 70 klientů. Řada z klientů pak potvrdila, že se stala obětí vydírání.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 10)]

E-Bezpečí, 2017 (ročník 2), číslo 1
E-Bezpečí, 2017 (volume 2), issue 1

Webcam trolling s Chatroulette se po letech opět vrací, poradna projektu E-Bezpečí za poslední měsíc eviduje hned několik případů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10063 | Publikováno: 25.01.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1209

V posledních měsících zachytila online poradna projektu E-Bezpečí hned několik případů tzv. webcam trollingu, tedy zneužívání webkamer pro manipulaci uživatelů internetu prostřednictvím podvržených videozáznamů. K případům došlo v oblíbeném prostředí videochatovacího systému Chatroulette. Oběťmi vydírání se stali zejména muži.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování: Vydírání prostřednictvím úniku intimních fotografií se stále častěji týká dospělých! Oběťmi bývají často osamělí movití muži.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 4-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12872 | Publikováno: 18.02.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1218

O online vydírání, které využívá intimních materiálů obětí, jsme Vás na stránkách projektu E-Bezpečí informovali již v minulosti, v našich předchozích článcích jsme se zaměřovali především na vydírání dětí. V poslední době se však oběťmi stávají stále častěji dospělí – především osamělí muži.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů kybergroomingu spojených s Minecraftem roste. Rodiče, pozor!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12260 | Publikováno: 28.02.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1222

Termínem kybergrooming označujeme nebezpečnou manipulaci dítěte dospělým uživatelem internetu, jejímž cílem je přimět dítě k osobní schůzce. S rostoucí oblibou online her orientovaných na mladší hráče narůstá i počet případů, ve kterých bylo dítě vystaveno manipulaci internetovým útočníkem.  První případy se objevily také v souvislosti s oblíbenou hrou Minecraft.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování – Internetoví vyděrači opět cílí na modelky. Nabízejí jim lukrativní práci v zahraničí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 11-13| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7097 | Publikováno: 16.03.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1227

V posledních dnech poradna projektu E-Bezpečí opět zachytila případy online vydírání, které je zaměřeno především na mladé ženy. Internetoví vyděrači je oslovují s nabídkou lukrativních zakázek pro zahraniční společnosti, především z USA.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je syndrom FoMO

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 14-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 27631 | Publikováno: 04.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1229

Jste náruživými uživateli sociálních sítí? Pravidelně kontrolujete dění na profilech svých přátel, aktualizujete své statusy, hodnotíte příspěvky ostatních a reagujete na ně, pravidelně přispíváte do diskusních skupin? Procházíte online fotogalerie svých přátel? Možná se u vás začne brzy rozvíjet syndrom, který je označován zkratkou FoMO.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Modrá velryba – hra motivující děti k sebevražednému jednání? Obyčejný podvod.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 17-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 216400 | Publikováno: 13.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1230

Modrá velryba, hra, před kterou v těchto dnech varuje policie a která si našla cestu i do českého Internetu. Masově se šíří mezi uživateli sociálních sítí a prostřednictvím propracovaného systému kurátorů nutí děti plnit destruktivní úkoly vedoucí k sebepoškozování a dokonce i k sebevraždě. Stovky zdokumentovaných sebevražd. Také jste uvěřili a bojíte se o své děti? Pak se nebojte, vše je jinak, než se zdá…

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Abychom pochopili fenomén „modrá velryba“, musíme především pochopit, že Rusko není země zaslíbená. Ruské děti totiž páchají sebevraždy 3x častěji, než je celosvětový průměr… aniž by hrály tuto hru.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 24-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15628 | Publikováno: 13.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1231

V našem předchozím textu jsme se zaměřili na fenomén nebezpečné hry (memu, výzvy) s názvem modrá velryba. K jeho správnému pochopení si však musíme vysvětlit, proč a v jakém prostředí tento fenomén vznikl.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úloha primární prevence aneb Jak informovat o rizikových jevech spojených s internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 27-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11745 | Publikováno: 22.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1235

V posledních dnech českým internetem stále rezonují zprávy o nebezpečné výzvě modrá velryba, kterou posilují různé druhy tiskových zpráv. Na projekt E-Bezpečí se v průběhu velikonočního týdne a následující dní obrátilo více než 70 klientů – dětí, rodičů a dětí, které upozorňují na vysoký stupeň nápodoby fenoménu – nejenom, že se děti zkoušejí zapojit se do hry/výzvy, ale také si např. malují na ruce symboly velryb, hovoří o hře/výzvě jako o skvělé zábavě, šíří informace a fotografie a dále fenomén posilují. Děje se přesně to, na co jsme upozornili již minulý týden. Policie argumentuje – s odkazem na zdroje InSafe a policejní varování z jiných zemí, že je její povinností upozornit na existující rizika, která jsou s hrou spojena. A argumentuje tím, že si myslí, že je nutné o rizikových fenoménech otevřeně mluvit. Ano, má pravdu, ale pouze částečně, ve velké části prohlášení se totiž bohužel mýlí…

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak o modré velrybě informovali experti a organizace v zemích, do kterých se fenomén dostal

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12973 | Publikováno: 23.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1236

V souvislosti se stále pokračující diskusí a různými duely na téma „modrá velryba“ jsme se pokusili sestavit malý přehled citací významných expertů a institucí z jednotlivých zemí, ve kterých byl fenomén zaznamenán. Všechny informace vycházejí z ověřených zdrojů (u všech vuvádíme i odkaz na původní text obsahující danou citaci či prohlášení).  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak minimalizovat dopad paniky spojené s „modrou velrybou“ v prostředí školy - jak s tímto hoaxem konkrétně pracovat ve třídě (ale i domácím prostředí)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 40-46| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10687 | Publikováno: 27.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1237

V posledních dnech se na nás v souvislosti s hoaxem a mediální panikou spojenou s fenoménem modrá velryba obrátilo velké množství škol, jejichž žáci začali hru napodobovat. S většinou jsme již individuálně probrali postup, jak mají s dětmi o fenoménu hovořit, pro ostatní jsme připravili krátkou instruktáž, jak s dětmi problém rozebrat - a to především v situaci, kdy se ve škole již vyskytuje a děti jej napodobují. Obecné zásady pro realizaci preventivních opatření jsme již vysvětlili zde, nyní se zaměříme na konkrétní možnosti, které v této oblasti mohou učitelé a rodiče podniknout.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování: Online vydírání zaměřené na české děti probíhá i v angličtině. E-Bezpečí eviduje nové případy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 47-52| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6881 | Publikováno: 15.05.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1242

Znalost cizího jazyka se v posledních letech stala trvalou součástí českého vzdělávání, děti se cizí jazyk učí již na 1. stupni ZŠ, preferována je pak především znalost angličtiny. Nově nabyté jazykové kompetence poskytují dětem řadu výhod –  děti jsou schopny v angličtině vyhledávat informace, porozumět anglickému textu, dokáží v angličtině také aktivně komunikovat a třeba se i seznamovat s anglicky mluvícími uživateli internetu. Ne vždy je však komunikace bezproblémová.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodičům byly odebrány děti kvůli obvinění ze šikany. Vše zaznamenávali a sdíleli na YouTube.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 53-54| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9129 | Publikováno: 22.05.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1245

Pojem “youtuber“ si většina z nás spojuje s člověkem, který na internetovém serveru YouTube publikuje video tvorbu za účelem oslovit a pobavit ostatní uživatele. V českém prostředí je tento fenomén reprezentován většinou mladšími lidmi, kteří prostřednictvím svých videí získali značnou popularitu a jsou vnímáni jako účinný marketingový nástroj. Ovšem málokoho napadne, že tento fenomén se netýká pouze jednotlivců.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Europol využívá výzkum odborníků z E-Bezpečí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 55-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5547 | Publikováno: 29.06.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1250

Evropský policejní úřad (Europol) vydal strategický materiál zaměřený na rizika spojená se sexuálním nátlakem a online vydíráním dětí v prostředí internetu. V materiálu nazvaném „Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children“ podrobně objasňuje příčiny těchto forem útoků, způsoby řešení a také preventivní postupy. Využívá a cituje výsledky výzkumů Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 13)]

E-Bezpečí, 2017 (ročník 2), číslo 2
E-Bezpečí, 2017 (volume 2), issue 2

České chlapce seznamuje se sexem internet, u dívek zatím dominuje matka. S otcem sex řeší jen zlomek z dětí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8286 | Publikováno: 13.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1251

Internet je pro děti primárním zdrojem informací o sexu, informace o sexu na něm vyhledává přes 42 % českých dětí. Vyplývá to z výzkumu Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru, který v letošním roce zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo 4878 dětí ve věku 7-17 let z celé České republiky.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonování profilů jako klasická invazivní technika funguje velmi dobře na děti. V polovině případů si neověřují, zda je o přátelství žádají skutečně jejich spolužáci a kamarádi z reálného světa.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 5-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10519 | Publikováno: 15.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1253

Klonování profilů uživatelů sociálních sítí a následné přebírání jejich identity představuje klasickou invazivní techniku využívanou v rámci různých druhů internetových podvodů (lze ji zařadit mezi tzv. scam). Často se klonované profily využívají v rámci podvodných mobilních plateb, o kterých jsme vás informovali již v minulosti a na jejichž rizika upozornila v současnosti také Policie ČR a národní bezpečnostní tým (CSIRT).  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberflashing - staronový druh sexuálního kontaktu v online světě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9188 | Publikováno: 20.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1255

Kyberflashing je staronový druh sexuálního kontaktu spojeného s IT technologiemi, který je založen na sdílení intimních materiálů bez nutnosti ověření identity jednotlivých aktérů. V praxi má formu zejména odesílání intimních materiálů do mobilních telefonů okolních osob, aniž by věděly, od koho materiál (třeba pornografická fotografie či video) pochází. Velmi často se pro kyberflashing používá aplikace Airdrop, v minulosti se pro kyberflashing využívaly především přenosy souborů přes technologii bluetooth.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

U dětí 1. stupně ZŠ dominuje YouTube. Facebook jej předežene až ve 14 letech věku dítěte.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6684 | Publikováno: 02.09.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1256

Děti prvního stupně ZŠ aktivně i pasivně využívají řadu internetových služeb, především však server zaměřený na sdílení a streamování videí YouTube. Ten žáci aktivně využívají v podstatě od útlého věku. Vysoký zájem o YouTube je dán především generací tzv. youtuberů, kteří jsou schopni nabídnout zajímavý a poutavý obsah i velmi malým dětem.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Specifické formy kyberšikany spojené s hraním online her

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 13-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11749 | Publikováno: 13.09.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1258

Kyberšikana velmi často probíhá v prostředí online her, proto se v dnešním textu zaměříme právě na její specifické formy, které jsou s hráčským prostředím spojeny. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana zaměřená na učitele nebo oprávněná kritika? Hodnocení učitelů online.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 22-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16746 | Publikováno: 10.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1260

V posledních letech se stále častěji setkáváme s formami útoků na učitele, které jsou na hranici opodstatněné či neopodstatněné kritiky a zároveň kybernetické agrese či přímo kyberšikany. V dnešním textu se zaměříme na tzv. hodnocení či známkování učitelů v online prostředí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Centrum prevence Univerzity Palackého se přidalo k Noci vědců, hravou formou vzdělávalo rodiče i děti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 26-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5487 | Publikováno: 11.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1261

V pátek 6. října 2017 proběhla dnes již tradiční celonárodní akce popularizující vědu s názvem Noc vědců. Až do půlnoci byly otevřeny brány univerzitních center a laboratoří, aby odhalovaly návštěvníkům tajuplný svět vědy. Otevřena byla také laboratoř Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, aby představila návštěvníkům svět moderních IT nástrojů a také je seznámila s problematikou internetové bezpečnosti.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úvod do problematiky fake news

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 29-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6599 | Publikováno: 24.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1324

Termínem fake news označujeme lživé a nepravdivé zprávy (hoaxy, dezinformace), někdy se termínem fake news označuje také samotná žurnalistika, která je založena právě na úmyslném šíření těchto nepravdivých informací prostřednictvím masmédií – v posledních letech především sociálních médií (sociálních sítí).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15780 | Publikováno: 24.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1264

V prostředí sociálních sítí dochází ke sdílení a šíření velkého množství informací nejrůznější kvality – vedle informací, které jsou pravdivé, ověřené a pocházejí ze seriózních zdrojů, velmi často narazíme také na informace zcela nepravdivé, vymyšlené, manipulující, na tzv. fake news a hoaxy. A právě na tyto informace se zaměříme v našem dnešním textu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Uprchlíci v pražském metru

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5559 | Publikováno: 26.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1328

V dnešním textu si představíme základní techniky, jak si pravdivost zpráv v prostředí internetu (především v prostředí sociálních sítí) ověřovat. Celý postup si vyzkoušíme na zprávě zaměřené na problematiku migrace, která se aktuálně šíří českými diskusními skupinami v prostředí sociální sítě Facebook. Zprávu jsme pracovně nazvali Uprchlíci v pražském metru. Co tvrdí zpráva?

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - Uprchlíci v pražském metru aneb Jak si ověřit pravdivost informací v prostředí internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 44-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16969 | Publikováno: 26.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1267

V našem předcházejícím článku jsme se zaměřili na problematiku tzv. fake news (nepravdivých zpráv, dezinformací) v prostředí internetu. Seznámili jsme se se základními vlastnostmi těchto zpráv (neuvedený zdroj, využívání stereotypů, emoční náboj, využívání obrazových materiálů k navození emocí) a popsali si metody, jak jsou mezi uživateli šířeny. Dnes se naučíme základní techniky, jak si pravdivost zpráv v prostředí internetu (především v prostředí sociálních sítí) ověřovat.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí letos zachytila přes 300 případů. Výrazně vzrostl počet vydírání s využitím intimního materiálu oběti.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 48-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5352 | Publikováno: 26.12.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1280

Online poradna projektu E-Bezpečí letos zachytila přes 300 případů spojených se zneužitím internetových služeb či mobilního telefonu. Výrazně vzrostlo množství případů úniku intimních materiálů na internet spojených s následným vydíráním a vyhrožováním.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 12)]

E-Bezpečí, 2018 (ročník 3), číslo 1
E-Bezpečí, 2018 (volume 3), issue 1

Můžeme se v online prostředí setkat s agresí?

Klára MIKULCOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 1-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5210 | Publikováno: 11.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1412

Většina dětí a dospívajících si v dnešní době nedokáže představit život bez internetu a být online je pro ně velmi důležité. Z toho důvodu je pro ty, kdo musí čelit nějaké formě online agrese, často velmi těžké uniknout. Děti a dospívající touží po intenzivním kontaktu se svými vrstevníky a přestat používat internet je pro ně nemyslitelné, protože by to mohlo vést k sociálnímu vyloučení. Právě fyzická i emoční vzdálenost, která je pro toto prostředí charakteristická, zvyšuje ochotu jedince k agresivnímu chování. Jakými způsoby se tato agrese na internetu projevuje? A proč k ní vůbec dochází? Lze se před ní nějak chránit? Na to se podíváme v dnešním článku.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - Dezinformace z ukrajinského serveru ovlivňují volby českého prezidenta

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 6-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10887 | Publikováno: 17.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1283

V době prezidentských voleb se v prostředí internetu objevuje velké množství dezinformací (fake news), jejichž cílem je ovlivnit voliče jednoho ze dvou kandidátů na prezidenta, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. V dnešním textu se zaměříme na analýzu 2 zpráv, které lze zařadit mezi dezinformace/fake news, které k nám dorazily z Ukrajiny, putují sociálními sítěmi, jsou aktivně sdíleny, komentovány a dále rozšiřovány.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Spamování Byzantským katolickým patriarchátem pokračuje. Kritiku zaměřuje i na rádio Proglas

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7180 | Publikováno: 22.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1285

21. a 22. ledna 2018 se opět prostřednictvím e-mailů (nově z adresy byzcathpatriarchat@t-online.de) začala rozšiřovat 2. verze dezinformačních spamů tzv. Byzantského katolického patriarchátu, která je cílena především na věřící voliče. Spam má - stejně jako v předcházejících případech - podobu klasického e-mailu se dvěma PDF přílohami (zde a zde), na webu BKP visí nový text (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37985). První text nese název Modleme se za Prof. Drahoše, aby odstoupil z kandidatury, druhý pak Co chce Proglas: život nebo smrt?

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Prezidentské volby spustily velké množství dezinformací, fake news a hoaxů. Podlehnout jim je snadné, stejně tak je snadné fakta ověřit.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 13-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7406 | Publikováno: 24.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1288

Nikdy v minulosti nezažila Česká republika tak velkou vlnu dezinformací, pomluv, hoaxů a nepravdivých zpráv jako nyní – v období prezidentských voleb. V rámci projektu E-Bezpečí evidujeme desítky nepravdivých informací šířených o obou prezidentských kandidátech. Podstatně více dezinformací je zaměřeno na očerňování prof. Jiřího Drahoše (zhruba 30krát více hoaxů/fake news cílí právě na něj, na jeho oponenta Zemana míří především různé vulgární a urážlivé zprávy a koláže, skutečně nepravdivých informací cílených na stávajícího prezidenta je velmi málo), některé z dezinformací jsou aktivně šířeny také ze zahraničí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Starci na netu - nejzajímavější zjištění

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6121 | Publikováno: 09.02.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1295

Počátkem týdne jsme vám přinesli výsledky našeho nového výzkumu Starci na netu. Pokud jste ale neměli čas pročíst si podrobně celou zprávu, máme pro vás dnešní shrnující text, který obsahuje nejzajímavější výzkumná zjištění.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oslovila vás generálka americké armády s nabídkou k seznámení? Pak jste se pravděpodobně stali terčem nové vlny tzv. romance scamu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 18-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14631 | Publikováno: 14.02.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1298

Online poradna projektu E-Bezpečí opětovně zachytila několik případů tzv. romance scamu, tedy podvodu, jehož základem je zneužití oběti (typicky seniora) prostřednictvím nabídnutí romantického vztahu, přičemž v průběhu komunikace pachatel/pachatelka od oběti vyláká peněžní prostředky. Pachatel nově předstírá, že je příslušnicí americké armády, která se chystá žít v ČR a investovat zde své finanční prostředky.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Omegle: Víte, s kým si vaše dítě videochatuje?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 20-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 37758 | Publikováno: 06.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1300

Zeptejte se svého dítěte, zdali zná název služby, pomocí které může na internetu neomezeně anonymně videochatovat – a to bez nutnosti zakládat si vlastní účet. Odpověď bude pravděpodobně Omegle, Tinychat nebo Whisper. A právě na první zmíněnou službu a rizika, která jsou s jejím používáním spojena, se zaměříme v našem dnešním textu.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 24-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5858 | Publikováno: 07.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1408

Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges - tento termín můžeme slýchat z různých stran. Co to ale vlastně je? A může ta nebezpečná internetová výzva ublížit dětem? Je jich více?

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Posouvání věkových hranic pro vstup do prostředí sociálních sítí nic neřeší - ochranu dětí a jejich dat v kyberprostoru toto opatření nezajistí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 28-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7596 | Publikováno: 21.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1303

Zní to dobře, že? Posuneme věkovou hranici pro vstup do prostředí sociálních sítí třeba na 15 let a zajistíme tak ochranu dětí a jejich osobních údajů. Ve skutečnosti však tento posun neřeší vůbec nic a přinese s sebou jen komplikace.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

HOAX: BFF jako test zabezpečení účtu Facebooku? Hoax.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 32-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8243 | Publikováno: 12.04.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1304

Narazili jste na zprávu, že stačí v prostředí sociální sítě napsat zkratku BFF, pomocí které zjistíte, jestli máte bezpečný účet? A vyzkoušeli jste ho? Pak jste se nechali nachytat, jde totiž o hoax.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Tým projektu E-Bezpečí letos zrealizoval již více než 180 vzdělávacích akcí v terénu. Lektoři projektu vzdělávali nejenom děti, ale také pedagogy a policisty.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 34-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5056 | Publikováno: 22.05.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1309

Od počátku roku tým projektu E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zrealizoval více než 180 vzdělávacích akcí cílených na prevenci rizikového chování v online prostředí. Nechyběly aktivity pro děti, ale také dospělé - pedagogy, policisty.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 11)]

E-Bezpečí, 2018 (ročník 3), číslo 2
E-Bezpečí, 2018 (volume 3), issue 2

Komentář: Zakázat mobilní telefon o přestávkách?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 56165 | Publikováno: 25.08.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1316

V posledních dnech zasypaly média informace o zákazech mobilních telefonů ve škole, přičemž se stále častěji řeší, zda používání mobilních telefonů zakázat i o přestávkách. K tématu se vyjadřuje kdekdo, od herců, právníků, prodavaček, učitelů, rodičů či politiků.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

MOMO Challenge - nový druh rizikové výzvy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 5-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 31658 | Publikováno: 26.08.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1318

Momo Challenge je druh rizikové výzvy, která se rozšiřuje prostřednictvím sociálních sítí a mobilních telefonů. Uživatelé (především děti), kteří se do této hry zapojí, jsou kontaktováni prostřednictvím různých profilů Momo na sociální síti WhatsApp a vyzváni, aby provedli několik nebezpečných úkolů. Pokud hráči odmítnou úkoly splnit, případně se jim úkoly splnit nepodaří, dojde k vyhrožování a vydírání. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romové, muslimové, skauti, křesťané, důchodci, vegetariáni, homosexuálové, matky s dětmi, politici …  aneb Všichni můžeme být obětmi hatingu

Klára MIKULCOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 10-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4039 | Publikováno: 09.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1413

V současné době se v souvislosti s internetem, a především se sociálními sítěmi, mluví o tzv. hatingu. Co si pod tímto pojmem máme představit? Koho se hating týká? A lze se proti jeho vlivu nějak bránit?  Tyto a další informace se dozvíte v dnešním článku. Pojem hating označuje nenávistné příspěvky na sociálních sítích, komentáře v internetových diskuzích, chatech apod., které jsou nejčastěji zaměřeny proti nejrůznějším etnickým, sociálním, sexuálním, náboženským a dalším skupinám, s cílem danou skupinu co nejvíce ponížit, a šířit tak nenávist k této skupině mezi ostatními uživateli internetu. Tyto „virtuální“ nenávistné projevy pak často vedou k násilí a trestným činům v reálném světě.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Svoboda slova vs. cenzura

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 15-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11653 | Publikováno: 12.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1325

V souvislosti se svobodou slova (svobodou projevu) v online prostředí se často diskutuje o tom, kde jsou hranice svobody vyjadřování a zda se např. v případě mazání příspěvků a blokování uživatelů nejedná o cenzuru. Abychom dokázali rozeznat hranice mezi cenzurou a svobodou slova, pokusíme se nejdříve vymezit, co to vlastně svoboda slova je.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak si ověřit informace na internetu?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 22-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 59296 | Publikováno: 13.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1329

Úvod do problematiky Internet je masmédium, které je přesyceno velkým množstvím rozmanitých informací nejrůznější kvality. V minulosti byla odpovědnost za pravdivost informace a její ověření kladena na vydavatele konkrétního média, který musel posuzovat v souladu s etickými kodexy zpravodajství a publicistiky. V zásadě platilo, co je psáno, to je dáno (v původním kontextu platilo pro smlouvy). Většina populace byla především příjemci informací, nikoli jejich tvůrci. Produkce informací vyžadovala také finance (kapitál), bez kterého nebylo možné obsah masově rozšiřovat. Významnou úlohu hrály (a dosud hrají) mezinárodní tiskové agentury (sbírají fakta a nic než fakta) = Reuters, Associated Press, ITAR-TASS, stejně jako lokální tiskové agentury - ty mohou sbírat zprávy v domovských zemích a také přejímat zprávy z tiskových agentur a těm dále posílat zprávy lokální = ČTK (Česká tisková kancelář).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to mediální gramotnost a proč je důležité se jí vůbec zabývat

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 28-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5332 | Publikováno: 19.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1333

Média, masmédia, ale také sociální sítě či jen běžně dostupné plakátovací plochy na nás chrlí informace, ve kterých je obtížné se vyznat. V minulosti fungoval zažitý úzus, že co je psáno či řečeno, je pravda, a bylo důležité jen najít toho, kdo říkal celou pravdu a tuto si „neohýbal“ podle svých potřeb či cílů. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo jsou vlastně pachatelé kyberšikany?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 31-40| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10296 | Publikováno: 20.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1335

Při analýze chování pachatelů šikany jsme byli léta zvyklí úlohu a pozici pachatele zjednodušovat – pachatel byl jednoduše agresor, kterého bylo třeba potrestat. S příchodem kybernetických forem šikany se však situace stala složitější – u řady pachatelů dochází k tzv. přepínání rolí (z oběti na pachatele) a svůj útok vnímají jako oprávněnou pomstu za násilí, které vůči nim spáchal někdo jiný. U dalších pachatelů je pak kyberšikana spíše nezvládnutým žertem, který se vymknul kontrole (např. v prostředí sociálních sítí). Na pachatele kyberšikany se proto podíváme podrobněji.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kybernemoci - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 41-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11675 | Publikováno: 26.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1338

Nadměrné používání informačních a komunikačních technologií má na zdraví člověka velmi často negativní dopad. Ten se projevuje např. nárůstem počtu obézních dětí, zvýšením počtu očních onemocnění, rozvojem cukrovky, onemocnění srdce apod. S nadměrným používáním informačních a komunikačních technologií se však pojí také celá řada onemocnění, se kterými jsme se v minulosti běžně nesetkávali. Ta se označují jako tzv. kybernemoci. A právě na ně se zaměříme v našem dnešním článku.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Proč se děti a dospívající účastní nebezpečných výzev a jak s nimi o riziku komunikovat?

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 49-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3662 | Publikováno: 26.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1416

Minule jsme si již vysvětlili, co to internetové výzvy jsou . Dnes si povíme, co děti a dospívající k účasti vede a jak jim vysvětlit možná rizika, která si nemusí uvědomovat pro nedostatek zkušeností a stále se vyvíjející myšlení.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

K diagnostice kyberšikany

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 52-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6704 | Publikováno: 30.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1351

Kyberšikanu je u dítěte poměrně obtížné rozpoznat, protože se její projevy často kříží s projevy puberty – dítě mohou provázet různé změny nálad, může být uzavřené, může u něj dojít ke zhoršení prospěchu ve škole apod. V řadě případů odpovídají příznaky kyberšikany také příznakům klasických forem šikany, kyberšikana je obvykle s běžnou šikanou propojena.  Obecně lze říci, že se dítě začne chovat zásadně jinak, než jsme byli jako rodiče či pedagogové zvyklí – mění své chování, omezuje běžné aktivity, je více nervózní, roztěkané, mohou se u něj projevit také psychosomatické projevy (bolesti hlavy, nespavost, noční běs, pomočování apod.).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Mrtví lidé na Facebooku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 57-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7658 | Publikováno: 01.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1353

Každý, kdo je v prostředí Facebooku aktivní, jistě zná celou řadu upozornění, pomocí kterých nám Facebook připomíná třeba narozeniny, důležité životní události nebo prostě jen zajímavé příspěvky na zdech našich přátel. Před časem mě však Facebook upozornit na narozeniny bývalého kolegy z práce, který je však již několik let po smrti. Jeho profil však nikoli – ačkoli zesnulý kolega již řadu let nepřispívá na svou virtuální facebookovou zeď, aktivně na ni přispívají ostatní uživatelé Facebooku – zeď je plná příspěvků jeho přátel, kteří mu přejí všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a hodně životních úspěchů. Ačkoli jsem na zeď kolegy umístil upozornění, že zesnul již před mnoha lety, jeho přátele to neodradilo a přání pevného zdraví posílají nadále…

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-maily o tom, že pachatelé pomocí viru RAT získali vaše intimní materiály, jsou podvodné, jde o scam.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 61-63| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12291 | Publikováno: 06.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1358

Českým internetem stále kolují vyděračské e-maily, ve kterých jsou příjemci vydírání, že pokud nezaplatí výpalné v kryptoměně bitcoin, budou zveřejněny jejich intimní materiály pořízené prostřednictvím viru RAT. Jde však pouze o podvod - tvz. scam, který se sice tváří vážně a vyvolává u příjemců strach, cílem je však pouze získat od důvěřivých finanční prostředky - a to za nic. Pachatelé samozřejmě žádná intimní videa adresátů nemají.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Žádná technologie nenahradí přímou práci s dítětem! Nevěřte firmám, které slibují, že za vás vyřeší šikanu či kyberšikanu pomocí nějaké technologie.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 64-67| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6730 | Publikováno: 10.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1359

Ve své praxi stále více narážím na nejrůznější projekty, které slibují, že disponují unikátní technologií, která vyřeší problémy s kyberšikanou či šikanou. Samotné tvrzení má hned dvě sporná místa - jednak drtivá většina technologií využívaných v oblasti prevence a intervence unikátní není a pouze replikuje, kopíruje či inovuje stávající řešení (když už něco unikátní je, tak je to na patent!), jednak technologie problémy sama o sobě samozřejmě neřeší (zablokuje obsah či uživatele, tím však problém není vyřešen) - maximálně předá problém živému člověku, který jej začne reálně řešit. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pew Research Center: Více než polovina amerických teenagerů má zkušenost s některou z forem kyberšikany

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 68-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4310 | Publikováno: 22.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1362

59 % amerických teenagerů bylo v online prostředí šikanováno či nějakým způsobem obtěžováno, uvádí aktuální výzkum z Pew Research Center. Do výzkumu, který probíhal od března do dubna 2018, se zapojilo 743 teenagerů (ve věku 13-17 let) a 1058 rodičů žijících v USA. Podle výzkumu více než polovina amerických teenagerů zažila minimálně 1 z 6 forem obtěžujícího chování v online prostředí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí od začátku roku řešila již přes 260 případů rizikového chování na internetu. Zabývala se mimo jiné vydíráním, vyhrožováním, kyberšikanou a stalkingem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3882 | Publikováno: 23.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1364

Poradna projektu E-Bezpečí řešila od počátku roku přes 260 rizikových situací, ke kterým došlo v online prostředí. Ve více než polovině případů byly oběťmi kybernetického útoku děti. Přibližně třetina případů byla převzata Policií ČR pro podezření ze spáchání trestného činu spadajícího do oblasti kybernetické kriminality.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úhel pohledu - vybrané formy manipulace s fotografiemi v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 73-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9722 | Publikováno: 02.11.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1367

Fotografie a videa jsou velmi důležitými nástroji online žurnalistiky - dokáží totiž u čtenářů velmi rychle, v zásadě během několika vteřin, vyvolat jak pozitivní, tak i negativní emoční odezvu, a to bez nutnosti číst celý text sdělení. Jak jsme vysvětlovali již dříve, emoční odezva dokáže velmi dobře ovlivňovat postoje čtenářů, proto jsou také  fotografie běžnou součástí propagandy - svou úlohu hrají v rámci politických kampaní, ale také např. reklamy. V dnešním textu se zaměříme na jeden ze způsobů manipulace fotografiemi, který je postaven na změně úhlu pohledu na danou událost a na úlohu detailu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ve školním prostředí se objevila nová riziková výzva (hra) Oh...Sir

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 77-78| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7004 | Publikováno: 15.11.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1375

V posledních dnech online poradna projektu E-Bezpečí zachytila případy, ve kterých nám učitelé některých základních škol nahlásili výskyt nového druhu rizikové výzvy, tzv. výzvu “oh...sir”. Podstatou této výzvy (hry) je co nejvíce urazit staršího spolužáka či dospělého a získávat za to body. Kromě urážek jsou však součásti hry i fyzické útoky (kopnutí spolužáka), nonverbální projevy (vztyčené prostředníčky, upřený pohled do očí neznámým lidem) apod. Napadení probíhá obvykle ve dvojicích, kdy jeden z dvojice atak realizuje a druhý mu pak potvrdí, že úkol splnil (případně útok natočí). Pokud se pak napadená osoba ohradí, body se snižují.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 17)]

E-Bezpečí, 2019 (ročník 4), číslo 1
E-Bezpečí, 2019 (volume 4), issue 1

Podvodná reklama na přípravky proti parazitům opět na Novinky.cz

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20090 | Publikováno: 02.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1400

V reklamní síti serveru Novinky.cz (2. 1. 2019) se opět objevila podvodná reklama, jejímž cílem je vystrašit čtenáře a přimět je k nákupu zbytečného přípravku, který je zbaví fiktivního nebezpečí. Po podvodné reklamě Ling Fluent (zázračná výuka cizích jazyků), nefunkčních magických pyramidách a zázračných přípravcích na hubnutí tu opět po pár týdnech máme zázračný lék proti parazitům, kterými máme promořena naše těla.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Problém zvaný Tik Tok

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 5-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 114486 | Publikováno: 04.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1403

V minulých letech poměrně pravidelně poradna projektu E-Bezpečí zachycovala případy kyberšikany, které se odehrály v prostředí online služby Musical.ly. Služba Musical.ly byla primárně zaměřena na sdílení krátkých několikavteřinových videí, zaměřených většinou na hudební produkci či reprodukci. Každý uživatel Musical.ly  pak mohl sdílet s ostatními třeba svá domácí videa a amatérské hudební videoklipy doplněné o různé filtry a efekty. Původní síť Musical.ly byla před více než rokem nahrazena novou službou/aplikací/sítí s názvem Tik Tok. A právě na ni se zaměříme v dnešním textu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jste rodiče? A jste aktivní v prostředí internetu? Možná i vy provozujete sharenting

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 12-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15096 | Publikováno: 06.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1405

Termín sharenting (oversharenting) označuje nadměrné používání sociálních médií (a obecně internetových služeb) rodiči, kteří sdílejí obsah, ve kterém figurují jejich vlastní děti. Sharenting je vlastně kombinací slov share (sdílet) a parenting (rodičovství) a můžeme si ho představit jako nadměrné sdílení fotografií či videí vlastních dětí (zpravidla bez jejich souhlasu), zakládání profilů dětí v rámci různých druhů online služeb (bez jejich souhlasu) - v extrémních podobách zakládání prenatálních profilů, zakládání různých druhů online deníčků, ve kterých je život dítěte monitorován den po dni, měsíc po měsíci apod.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Novinka z UPointu ochrání vás i váš počítač

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 20-22| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3116 | Publikováno: 11.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1414

Poradna projektu E-Bezpečí UP v roce 2018 zachytila 15 případů, ve kterých byla webkamera využita k útoku na jiné uživatele internetu. Cílem jsou jak děti, tak i dospělí. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint proto zareagoval na zvýšenou obavu o bezpečnost na internetu a zařadil do svého sortimentu posuvnou krytku na webovou kameru, pomocí které uživatel mechanicky reguluje, kdy je možné se skrze kameru „dívat“.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Deep fake - stručný úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 23-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13122 | Publikováno: 13.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1417

Deep fake je fenomén, který v budoucnu zásadním způsobem ovlivní práci s informacemi -  významným způsobem zasáhne především ověřování jejich pravdivosti. Bude pak pravděpodobně velmi obtížné, či dokonce nemožné odhalit, zda je materiál - v případě deep fake videozáznam - autentický, nebo zda byl upraven. Dostupnost této technologie posílí šíření dezinformací online prostředím a postupně posílí úloha autorit - informace budou posuzovány podle toho, kdo je publikoval, odpovědnost za jejich pravdivost bude stále více přenášena na vydavatele/autora.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Třetina švýcarských dětí byla vystavena kybergroomingu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 26-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4362 | Publikováno: 16.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1436

Třetina švýcarských dětí byla v online prostředí oslovena starším dospělým uživatelem s cílem o sexuální kontakt, potvrzuje loňský výzkum Univerzity v Curychu a Swisscomu. Fenomén, který se odborně nazývá kybergrooming, zaznamenal v posledních 4 letech mohutný vzestup, ještě v roce 2014 zkušenosti s kybergroomingem potvrdilo 19 % oslovených dětí, v roce 2018 to již bylo 30 %.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: O mobilních telefonech podruhé aneb Nemíchejme dohromady jablka, hrušky, švestky, broskve a mandarinky

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 28-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11640 | Publikováno: 17.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1438

Diskuse o využívání a zákazech používání mobilních technologií ve škole probíhá již několik měsíců a v drtivě většině příspěvků na toto téma dochází s naprostému smíchávání informací do jednoho nepřehledného ovocného koláče. Argumentace jednotlivých stran se opírá o řadu mýtů a nepřesností, zvláště výrazně je tento problém vidět na příkladu komentářů a vstupů zástupců České školní inspekce. Proto se pokusíme ještě jednou vstoupit do veřejné diskuse a napravit řadu nepřesností a mýtů, které se v rámci této otevřené debaty vyrojily.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook umírá, žezlo přebírá Instagram

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 36-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7885 | Publikováno: 18.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1440

Z Instagramu se stala nejrychleji rostoucí sociální síť na světě. Aplikace, která patří společnosti Facebook, v loňském roce překročila 1 miliardu aktivních uživatelů, čímž dosáhla na třetí místo pomyslného žebříčku. Z obyčejné fotogalerie se tak stal účinný marketingový nástroj, který se potýká s rizikovými jevy.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Snapchat už nepřináší revoluční novinky, pouze rizika

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18650 | Publikováno: 19.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1441

Oblíbenost aplikace, která nám přinesla novinku ve sdílení fotografií a videí, začíná klesat. Přesto jde pořád o jednu z nejpoužívanějších sociálních sítí na světě. Ačkoliv už nepřichází výrazná vylepšení, o nová rizika, s ní spojena, není nouze.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Pexeso: Několik rozdílů mezi hrou zprostředkovanou počítačem a hrou dětí a rodičů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7244 | Publikováno: 27.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1445

Hned na úvod naše čtenáře uklidním - dnešní komentář nebude výbušný, nebude řešit vyloženě palčivé téma, neobjeví se agrese, ani únik intimních materiálů do online prostředí. Zaměříme se na docela jinou věc - podíváme se totiž na některé rozdíly mezi hrou, ve které spolu hraje dítě a rodič, a hrou, ve které hraje dítě s počítačem.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Europoslankyně Charanzová se na pedagogické fakultě zajímala o rizika v kyberprostoru

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 46-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3696 | Publikováno: 01.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1467

Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu, navštívila pedagogickou fakultu. V Centru prevence rizikové virtuální komunikace (PrVoK, E-Bezpečí) získala informace o tom, jak bezpečný nebo nebezpečný je život dětí v kyberprostoru. Během dne se seznámila i s konceptem Učitel21.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

YouTube bude banovat videa s nebezpečnými výzvami, jako je např. TidePod Challenge či v současnosti populární BirdBox Challenge

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 49-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4953 | Publikováno: 01.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1447

YouTube (podobně jako Netflix) nechce, aby si jeho uživatelé při napodobování různých druhů nebezpečných výzev ublížili, proto upravuje svá pravidla spojená se zveřejňováním zábavných videí, pranků a výzev. Bude více kontrolovat, zda videa nepřekračují hranice humoru a nestávají se pro uživatele nebezpečnými. Tvůrcům videí, která jsou pro uživatele nebezpečná, bude YouTube nejdříve posílat žádost k odstranění tohoto obsahu, pokud tvůrci video neodstraní, dostanou varování, při opakovaném nevyhovění pak může být smazáno nejen samotné video, ale také celý účet.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu 2019

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 51-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5585 | Publikováno: 05.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1450

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2019), který letos připadá na dnešek. Více informací o kampani naleznete zde.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Teenageři vyhledávají plastickou chirurgii, aby vypadali jako jejich upravené selfie

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8122 | Publikováno: 05.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1452

Žijeme v době, kdy máme vždy a všude po ruce mobilní telefon. S jeho pomocí jsme schopni během pár minut udělat selfie, jež zdokonalíme v aplikaci Snapchat nebo Instagram. Kromě květinových korun a psích uší si dalším filtrem vyhladíme pokožku a změníme barvu očí. Plnější rty a bělost zubů zase doladíme v editoru Facetune a naše dokonalá fotografie je připravená pro sociální sítě, kde nás přátelé odmění „lajky“ a srdíčky. Norma, která mění celosvětovou představu o kráse, však vede k nové duševní nemoci. Vědci ji nazývají Snapchat dysmorphia.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Veřejnoprávní média jsou nesmírně důležitá pro bezpečnost státu. Ten kdo útočí na jejich nezávislost, ohrožuje bezpečnost celé země.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 58-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9879 | Publikováno: 13.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1454

Veřejnoprávní média jsou v posledních letech pod neustálým a stále se zvyšujícím tlakem politiků, ale také veřejnosti. Politici některých politických stran napadají objektivitu a vyváženost vysílání, přestože je podle výzkumných dat (2018) vyváženost zpravodajství ČT 98 %, volají dokonce po zestátnění veřejnoprávních médií, omezení jejich rozpočtu (či přímo zrušení koncesionářských poplatků), či chtějí přímo zasahovat do obsahu vysílání a skladby témat a pořadů. Důvěra v Českou televizi klesá, index důvěryhodnosti se snížil na 63-65 procent (2017), což sama instituce přičítá především vnějším okolnostem - zpochybňování její nezávislosti alternativními médii, útokům dezinformačních médií, útokům vysokým představitelům politické reprezentace včetně prezidenta apod.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí & UPoint: Beseda o rizicích spojených s webovými kamerami upozornila na aktuální hrozby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 63-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3635 | Publikováno: 21.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1470

V úterý 19. února 2018 proběhla v prostorách UPointu Univerzity Palackého beseda o rizicích spojených se zneužitím webkamery. Diskutovalo se např. o vyděračském spamu vyhrožujícím zveřejněním intimních materiálů zachycených webkamerou vašeho počítače, o webcam trollingu, útocích prostřednictvím virů, ale také např. o fenoménu sextortion a kybergroomingu. Diskuse se zúčastnili Kamil Kopecký a René Szotkowski z týmu projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a Pavel Schweiner, vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality olomoucké policie a odborný konzultant a lektor projektu E-Bezpečí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Příběh fotografie dětí s mobilními telefony před Noční hlídkou aneb Jak snadné je posunout význam fotografie šířené internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 67-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8962 | Publikováno: 01.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1486

Internetem se opět šíří fotografie dětí zahleděných do mobilních telefonů před obrazem Noční hlídka, která má charakterizovat současnou generaci dětí. Uživatelé sociálních sítí pak fotografii sdílejí a vášnivě komentují, aniž by znali situaci, ve které byla pořízena.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Senioři jsou v online prostředí cílem podvodných reklam a dalších druhů online podvodů. Dezinformace jsou pouze jedním z celé řady rizik, kterým jsou senioři trvale vystaveni.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7167 | Publikováno: 04.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1487

S rozšířením internetových služeb mezi běžnou populaci začali být senioři na internetu aktivní. Aktivně pracují s e-mailovými službami, vyhledávají informace pomocí internetových vyhledávačů, diskutují a také obchodují a účastní se internetových aukcí. Stejně jako v reálném světě se i v tom virtuálním setkávají s rizikovými formami chování a stávají se oběťmi různých druhů trestných činů, především různých druhů internetových podvodů. To, že byli v online prostředí podvedeni, však často nehlásí - bagatelizují částky, o které v online světě přišli (stokoruny, tisícikoruny), obávají se sekundární viktimizace ze strany policie, stydí se, že se nechali napálit, nebo jsou skeptičtí a nevěří, že by policie pachatele skutečně dopadla.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co děti motivuje k tomu, aby páchaly kyberšikanu?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 73-80| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11023 | Publikováno: 22.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1501

Ve většině případů kyberšikany, o kterých informují média a organizace, které se intervencí či prevencí v oblasti kyberšikany zabývají, se velmi často dozvídáme pouze to, co bylo výsledkem kyberšikany. Na naše emoce pak silně působí příběhy dětských obětí - dozvídáme se např. informace o tom, že se spolužáci v online prostředí posmívají spolužačce, sdílí její fotografie s posměšnými komentáři, snaží se poškodit její pověst, natáčí ji o přestávkách, jak se dehonestující video spolužáka šíři po YouTube či TikToku apod. Abychom však pochopili, proč ke kyberšikaně dochází a jak minimalizovat riziko jejího vzniku v prostředí školy, nesmíme se dívat pouze na její výsledek, ale také na to, proč k situaci došlo. A právě na motivy, které ke kyberšikaně vedou, se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
In most cases, cyberbullying, as reported by the media and organizations that deal with cyberbullying intervention or prevention, we very often learn only what was the result of cyberbullying. Our emotions are strongly influenced by the stories of child victims - for example, we learn that classmates in the online environment mock classmate, share her photos with mocking comments, try to damage her reputation, filming her during breaks, how to decapitate classmate video However, in order to understand why cyberbullying occurs and how to minimize the risk of its occurrence in the school environment, we must look not only at its outcome, but also at why the situation has occurred. And it is the motives that lead to cyberbullying that we will focus on in today's text.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýty a dezinformace o Evropské unii opět rezonují veřejným prostorem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 81-88| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12007 | Publikováno: 28.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1507

Volby do Evropského parlamentu opět doprovázejí mýty a dezinformace, které začínají prostupovat sociálními sítěmi. Dezinformace a polopravdy spojené s členstvím ČR v EU jsou aktivně šířeny představiteli různých politických stran a uskupení, stejně jako jejich příznivci. V dnešním textu se zaměříme na nejčastější mýty, které o Evropské unii panují a které jsou v těchto dnech opět aktivně v prostředí sociálních sítí sdíleny a rozšiřovány.

Annotation (English):
The elections to the European Parliament are again accompanied by myths and misinformation, which are beginning to permeate social networks. Misinformation and half-truths connected with the Czech Republic's membership in the EU are actively disseminated by representatives of various political parties and groups, as well as their supporters. In today's text, we will focus on the most common myths about the European Union, which are again actively shared and disseminated in the social networking environment these days.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zrod dezinformace v přímém přenosu: Okamura vs. Wollner

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 89-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9834 | Publikováno: 01.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1508

Takřka v přímém přenosu mohli pravidelní uživatelé Facebooku vidět vznik dezinformace (chcete-li fake news či hoaxu), která se velmi rychle rozšířila internetem a vyvolala vlnu nenávistných projevů (hate speech). Terčem útoku se tentokrát stal Marek Wollner, moderátor pořadu Reportéři ČT, a jeho kolegyně Nora Fridrichová. Tvůrcem samotné dezinformační zprávy byl pak Tomio Okamura (či administrátor jeho oficiálního profilu). 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podle dánské studie chytrá zařízení negativně ovlivňují komunikaci mezi dětmi

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 93-100| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4875 | Publikováno: 02.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1512

Již několik měsíců se vedou diskuse o využívání a zákazech mobilních telefonů ve škole. Média pravidelně informují o sporech mezi mnohými řediteli základních škol, kteří jsou pro zákaz telefonů i o přestávkách, a Českou školní inspekcí, která varuje před neodůvodněným zásahem do soukromého vlastnictví dětí. Na webu E-bezpečí vyšly již dva komentáře, které se vyjadřují k této problematice. Ovšem tentokrát se nebudeme zabývat úlohou školních přestávek ani nepřesnostmi a mýty, které se objevují ve veřejné diskusi. Podíváme se, co si o tom myslí přímo děti ze základních škol.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Základní techniky propagandy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 101-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10731 | Publikováno: 08.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1514

V online prostředí je velmi snadné šířit nepravdivé informace, pravdivé informace záměrně zkreslovat, případně promíchávat pravdu a lež. Proto je dobré umět rozpoznat, zda autoři příspěvků skutečně nabízejí čtenářům a komentujícím ověřená fakta opřená o jasné důkazy a zdroje, nebo se snaží prostřednictvím manipulativních technik spíš ovlivnit ve svůj prospěch názory a postoje čtenářů a přimět je k nepřiměřené reakci - třeba verbální agresi, výhrůžkám apod. Proto vám dnes přinášíme základní přehled technik propagandy, které se (nejenom) v online prostředí k ovlivňování čtenářů využívají.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak nastavit na Windows 10 rodičovský režim umožňující regulovat aktivity dítěte na počítači

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 103-104| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7237 | Publikováno: 13.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1518

V loňském roce jsme ve spolupráci s O2 Czech Republic zrealizovali celonárodní výzkum Rodič a digitální rodičovství (2018), ze kterého vzešlo, že drtivá většina rodičů (přes 80 procent) nevyužívá žádné softwarové nástroje, které by umožnily omezit např. dobu, kterou dítě s počítačem tráví, případně regulovat aktivity, které na počítači provozuje. Rodiče se spoléhají především na ústní dohodu s dítětem, kterou však dítě ne vždy dodrží. V našem dnešním textu si vysvětlíme, jak jednoduše nastavit rodičovský režim na operačním systému Windows 10.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Flag-waving

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 105-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5247 | Publikováno: 18.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1522

V našem předcházejícím textu jsme se zaměřili na základní přehled technik, které se využívají k ovlivňování čtenářů v online prostředí, s úspěchem se však dají využít (a také se využívají) i mimo internetový prostor. Technika, kterou si dnes popíšeme, se velmi často používala v dobách minulých (např. k propagandě v období světových válek a komunismu). K ovlivňování čtenářů, diváků či přímo voličů se používá i v současnosti. Tato technika se nazývá flag-waving (mávání vlajkou).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí opět řeší případy zneužití intimních materiálů dětmi. Roste počet případů spojených s TikTokem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 107-109| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5569 | Publikováno: 25.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1525

V posledních dnech opět poradna projektu E-Bezpečí zachytila řadu případů spojených se zneužitím intimních materiálů dětí - a to především ve formě vyhrožování a vydírání. Nedávno se nám svěřila dnes již 16letá dívka Sylvie, která se stala terčem online útoku již ve svých 12 letech a útoky přetrvávají až do současnosti. Na počátku celého problému byl sexting, tedy dobrovolné sdílení vlastního intimního materiálu...

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí na AFO 2019 (AFO#54): O fake news, dezinformacích a mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 110-112| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4058 | Publikováno: 25.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1526

Academia Film Olomouc - mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů - je tradičním festivalem plným zajímavé filmové tvorby, přednášek, workshopů, fanoušků a především vědy. Posláním festivalu je pak především prostřednictvím špičkových snímků a přizvaných odbornic a odborníků vytrvale bořit zažité mýty a stereotypy o přírodních, humanitních a společenských vědách a prezentovat široké veřejnosti vědu, výzkum a technologie jako fascinující a nesmírně důležité obory lidské činnosti a pevné součásti naší kultury a společnosti. Již potřetí jsme byli na tento festival pozváni také my, abychom pronesli inspirativní přednášku zaměřenou na některé z aktuálních a ožehavých témat a otevřeli témata, která jsou aktuální a zajímavá.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dokument V SÍTI Víta Klusáka opět otevírá téma internetového zneužívání dětí. Plynule tak navazuje na filmy Seznam se bezpečně!, Na hory a na aktivity pořadu Černota.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 113-117| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11764 | Publikováno: 08.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1542

Internet je nástroj, jehož dopad na dětské i dospělé uživatele internetu je převážně pozitivní - internet je místem podporujícím kreativitu, komunikaci, spolupráci, vzdělávání i zábavu. Přesto však může být i místem rizikovým, přičemž rizika představují především samotní uživatelé, nikoli technologie. A právě na jedno z těchto rizik se zaměřuje nový snímek Víta Klusáka. Chystaný dokument V SÍTI se orientuje na téma sexuálních predátorů v online prostředí, logicky tak navazuje na snímky Martina Kožíška Seznam se bezpečně! a Na hory, které se zabývají podobným tématem.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodič je nejdůležitějším článkem prevence rizikového chování, proto vzdělávání cílíme přímo na něj - třeba v rámci programu O2 Chytrá škola

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 118-119| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4502 | Publikováno: 11.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1543

Úloha rodiče je v oblasti prevence rizikového chování nezastupitelná, proto je velmi důležité, aby měl rodič nejen aktivní zájem o realizaci preventivních aktivit v prostředí rodiny, ale také dostatek informací o problematice, kterou chce s dítětem řešit. V praxi to znamená být informován o tom, se kterými riziky se může jeho dítě v online prostředí setkat, jak problémům předcházet a jak je také řešit, případně jaké alternativní pozitivní aktivity dítěte nabídnout.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýtus o pedofilech zneužívajících děti opět rezonuje internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 120-123| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8568 | Publikováno: 15.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1551

V souvislosti s natáčením dokumentu Víta Klusáka V síti opět začala českým internetem rezonovat informace o pedofilech sexuálně zneužívajících děti v online a offline prostředí. Jedná se však o velmi starý mýtus (film tento mýtus vyvrací), drtivou většinu dětí sexuálně zneužívají lidé, kteří touto ani obdobnou deviací netrpí.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 124-125| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3658 | Publikováno: 21.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1557

V těchto dnech startuje nový projekt zaměřený na oblast kybernetické bezpečnosti Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě, který realizuje tým složený ze zástupců osmi policejních ředitelství z České republiky a Polska a odborníků projektu E-Bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. Jak již název projektu napovídá, projekt se zaměřuje především na nové způsoby boje s internetovou kriminalitou, a to prostřednictvím zefektivnění práce policie (v ČR a PL), podpory prevence cílené na děti, pedagogy a rodiče a také podpory poradenské činnost umožňující anonymní pomoc obětem internetové kriminality. Součástí projektu jsou také výzkumné aktivity, umožňující odhalovat nové formy kybernetických hrozeb, se kterými jsou online uživatelé v kontaktu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Za hranicemi Facebooku - WeChat

Daniel ECLER
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 126-131| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4456 | Publikováno: 25.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1558

Situace, kterou zná nejspíš každý z nás – potřebujeme se zeptat kamaráda, z čeho máme úkol do matiky, nebo si dohodnout rande s holkou. Bývaly doby, kdy jsme se museli zvednout a jít jednat osobně. Později, s rozvojem techniky, jsme dostali možnost zvednout telefon a zavolat či poslat zprávu. Vývoj šel ale pořád kupředu a zanedlouho poté se objevil fenomén, bez kterého si mnoho dnešních dětí, ale i dospělých nedokáže svůj život už téměř představit – Facebook. Prostřednictvím něj se stala komunikace s okolím ještě mnohem jednodušší a rychlejší. Mohli jsme si v reálném čase chatovat s kamarádem, který se v tu chvíli nacházel třeba na opačné straně světa. Za tímto účelem se později objevila aplikace s názvem Facebook Messenger, která víceméně převzala ze zmíněné sociální sítě především právě funkci komunikace. Facebook, respektive Messenger, využívají miliony lidí po celém světě, ale mají tuto možnost skutečně všichni?

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online predátoři netvoří homogenní skupinu, najdeme mezi nimi osoby s vysokým i nízkým stupněm společenské nebezpečnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 132-134| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5567 | Publikováno: 04.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1561

V našem dnešním textu se zaměříme na problematiku online predátorů, kterým se věnuje celá řada populárně-naučných a osvětových snímků, jako jsou Seznam se bezpečně, Na hory či nový snímek Víta Klusáka V síti. Zaměříme se na základní charakteristiku této skupiny a také na jejich společenskou nebezpečnost.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Tellonym - aplikace pro budování přátelství, nebo platforma pro kyberšikanu?

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 135-137| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 17727 | Publikováno: 06.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1562

„Umožňujeme smysluplné konverzace a budování silných vztahů.“ Alespoň to uvádí tvůrci aplikace na svých webových stránkách. Tellonym, sociální síť, která si za pomoci anonymity dává za cíl zlepšovat sociální vztahy a vytvářet nová přátelství mezi uživateli. Ve skutečnosti se tato služba stává nebezpečným nástrojem pro kybernetickou agresi mezi dětmi.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Více než polovina českých dětí mladších 13 let používá služby, které jsou pro ně nevhodné

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 138-142| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11060 | Publikováno: 11.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1568

Více než polovina českých dětí mladších 13 let (reprezentativní vzorek 10-12 let) používá služby, které jsou pro ně nevhodné a rizikové. Vyplývá to z nového výzkumu České děti v kybersvětě, který byl realizován Univerzitou Palackého v Olomouci a společností O2 Czech Republic. Do výzkumu, který probíhal od února do května letošního roku, se zapojilo 27 177 dětí ve věku 7-17 let ze všech krajů ČR (průměrný věk 13 let).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Moderní technologie nejsou zlem, rizika představují především lidé, kteří je zneužívají

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 143-145| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6811 | Publikováno: 14.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1575

V těchto dnech rezonují českým internetem výsledky letošního výzkumu České děti v kyberprostoru, který náš tým (Univerzita Palackého v Olomouci) zrealizoval ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Z výzkumu vychází velké množství velmi zajímavých dat mimo jiné o tom, jaké internetové služby a aplikace české děti aktivně používají a jaké s sebou nese jejich používání riziko. Rizikem však v drtivé většině NENÍ samotná služba či technologie, ale uživatelé, kteří ji zneužívají.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Velký bratr – stále jen antiutopie?

Daniel ECLER
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 146-148| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5066 | Publikováno: 17.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1579

Vzpomínáte si na román George Orwella 1984? V něm je společnost prakticky neustále monitorována a jedinci nebezpeční režimu jsou následně eliminováni. V té době tato představa působila poměrně děsivě, ale k realitě měla stále dost daleko. Od doby napsání tohoto románu však neuběhlo mnoho času a tyto praktiky se stávají skutečností. V minulém článku o aplikaci WeChat bylo již zmíněno, jak čínská vláda „využívá“ možností, které tato platforma svým uživatelům nabízí. Díky možnosti spárování aplikace s bankovním účtem má mimo jiné i dokonalý přehled o tom, co a kde nakupujeme, s kým se o čem bavíme a o mnoha dalších soukromých údajích. K čemu to vše ale je?

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo je Eugenia Cooney?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 149-151| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14507 | Publikováno: 18.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1580

Jméno Eugenia Cooney patrně většina z vás neslyšela, přitom jde o slavnou youtuberku, jejíž videokanál sleduje více než 1,5 milionů uživatelů z celého světa, na Instagramu má přibližně 600 000 fanoušků, účty má i na Twitteru a dalších sítích. Ve své youtuberské produkci se zaměřuje především na oblast módy a krásy. Svůj kanál na youtube provozuje již od roku 2011, tedy plných 8 let. Eugenii sledují mimo jiné dětští uživatelé, kteří ji často vnímají jako svůj idol a také ji napodobují.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 38)]

E-Bezpečí, 2019 (ročník 4), číslo 2
E-Bezpečí, 2019 (volume 4), issue 2

Od počátku roku pomohla Poradna projektu E-Bezpečí 220 osobám v nouzi. Případy budeme pomáhat řešit samozřejmě i o prázdninách.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 1-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3954 | Publikováno: 03.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1585

Od počátku roku pomohla Online poradna projektu E-Bezpečí již více než dvěma stovkám klientů v nouzi - dětem, dospělým, ale třeba také seniorům. Tým poradny od začátku roku zpracoval více než 600 odborných posudků, přes 30 případů bylo předáno k řešení Policii ČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Téměř třetinu případů nahlašují děti, které se v online prostředí dostaly do krizové situaci a neví, jak problém řešit.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Kauza černošské agentky 007 dokazuje, jak je důležité nečíst pouze nadpisy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10045 | Publikováno: 20.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1593

V posledních dnech vzbudilo v prostředí sociálních sítí rozruch oznámení, že se role příštího agenta 007 zhostí černošská herečka Lashana Lynch, kterou zná především mladší publikum z marvelovky Captain Marvel. Informaci “z ověřeného zdroje” nejdříve zveřejnil britský Daily Mail, zprávu pak velmi rychle převzala česká masmédia - zejména pak tzv. alternativní média. Některé portály honily clickbajty na titulcích, že novým Bondem bude poprvé v historii černoška, další informační portály se pak již cíleně zaměřily na rozšíření dezinformace a vyvolání nenávistné diskuse.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Jsou autoři nenávistných příspěvků v online prostředí beztrestní?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 11-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9784 | Publikováno: 29.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1600

V posledních letech - v souvislosti s celou řadou celosvětových problémů (migrace, změny klimatu, politické krize, terorismus apod.) - došlo k výraznému zhrubnutí komunikace v prostředí sociálních sítí. Nadávky, urážky, vyhrožování či nabádání k trestné činnosti se stalo běžným… a v řadě diskusních skupin zcela normálním způsobem komunikace. Uživatelé, kteří tuto formu komunikace vzali za svou, pak argumentují především tím, že přece píší pravdu a že využívají svého práva na svobodu slova. Postupně tak posouvají hranice celospolečenských norem a to, co by před 10 lety bylo zcela neakceptovatelné a zavrženíhodné, je běžné a vlastně normální.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ještě jednou o sharentingu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 17-22| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6802 | Publikováno: 26.08.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1611

Blíží se konec prázdnin a sociální sítě zaplavují statisíce fotografií z dovolených a výletů, na které se rodiče se svými dětmi v průběhu dvouměsíčního volna vypravili. Ne vždy jsou však fotografie v online prostředí sdíleny a šířeny se souhlasem všech zachycených osob a do online prostředí se dostávají fotografie dětí bez jejich souhlasu, případně o zveřejnění fotografie z výletu či dovolené děti neví. Opět se tedy dostává ke slovu fenomén sharenting. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news nejsou žádné "nevhodné názory", ale docela obyčejné lži

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 23-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9204 | Publikováno: 29.08.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1612

Debata o dezinformacích a fake news okupuje již řadu let veřejný prostor a je již několik let součástí politického boje. Zde pak často dochází ke zkreslování základních pojmů a nepravdivé informace (=lži) jsou vydávány pouze za jakousi formu (zpravidla nevhodných) názorů či alternativní pravdu. Ve skutečnosti však zde pouze o snahu uvést čtenáře do nejistoty, zmást je a snadněji s nimi manipulovat - tam, kde přestávají platit základní hodnoty - jako jsou dobro, zlo, pravda a lež - totiž uvěří komukoli, kdo jim za tyto hodnoty nabídne alternativy.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Riziková výzva Choking Game Challenge

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 28-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11562 | Publikováno: 04.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1616

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k velkému množství informací všeho druhu - a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit. Do této kategorie patří tzv. virální online výzvy (challenge). Online výzvy nabádají uživatele internetu k různým činnostem a jejich dopad může být jak pozitivní (např. různé druhy charitativních výzev či humorných výzev apod.), ale také negativní, často velmi destruktivní či toxické. Jednou z nejnebezpečnějších výzev současnosti představuje právě Choking Game Challenge. Veřejnost se s touto výzvou setkala poté, co bylo zveřejněno množství tragických nehod zejména dětských uživatelů internetu, kteří si tuto aktivitu vyzkoušeli. Samotná výzva však existovala i před příchodem internetu a sociálních sítí, které akcelerovaly její rozšíření.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizikové výzvy v online prostředí  (fenomén online challenges)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 33-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11471 | Publikováno: 16.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1618

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k ohromnému množství informací všeho druhu - a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit. Do této kategorie patří tzv. online výzvy (challenge). Online výzvy nabádají uživatele internetu k různým činnostem a v zásadě mohou být jak pozitivní (např. různé druhy charitativních výzev či humorných výzev apod.), ale také negativní, často velmi destruktivní či toxické. A právě nebezpečnými výzvami se budeme zabývat v dnešním textu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mobilní telefon ve škole – co dělají děti s mobilním telefonem o školních přestávkách?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 38-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6722 | Publikováno: 22.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1642

V českém prostředí, ale i v ostatních zemích Evropy v posledních letech velmi silně rezonuje otázka, jakým způsobem regulovat používání mobilních telefonů dětí v prostředí školy. Zda tedy např. mobilní telefon zakázat v hodině i o přestávce, nebo omezit zákaz pouze na vyučovací hodiny, ale ne na přestávky (viz stanoviska České školní inspekce). Zajímavá data k problematice využívání mobilního telefonu žáky 1. a 2. stupně ZŠ v prostředí školy poskytuje výzkum České děti v kybersvětě (2019) realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic. V tomto výzkumu, do kterého se zapojilo více než 27 000 dětí z celé ČR, jsme se zaměřili mimo jiného na to, k čemu děti mobilní telefon ve škole využívají, jaké aktivity o přestávce preferují či jaký vliv má na používání mobilního telefonu ve škole regulace (např. zákaz).

Annotation (English):
The question of how to regulate the use of children's mobile phones in the school environment has been very resonant in the Czech environment and in other European countries in recent years. Whether, for example, to prohibit a mobile phone in an hour or during a break, or to limit the ban to lessons only, but not to breaks (see opinions of the Czech School Inspectorate). Interesting data on the use of mobile phones by primary and secondary school pupils in the school environment is provided by the Czech Children in Cyber World research (2019) conducted by the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc in cooperation with O2 Czech Republic. In this research, involving more than 27,000 children from all over the Czech Republic, we focused, among other things, on what children use their mobile phone at school, what activities they prefer during the break or how it affects the use of mobile phone at school regulation (such as a ban).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Adolf Hitler jako dítě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9502 | Publikováno: 24.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1643

Před 86 let spatřil světlo světa jeden z prvních hoaxů využívajících fotografii doplněnou o nepravdivý text. Zpráva vyšla v roce 1933 a velmi rychle rozšířila se po celé Anglii a USA. Pod fotografií byl uveden následující text: "Toto je obrázek muže, který ovládá osudy národů, ve věku, když mu nebyl ještě ani jeden rok. Myslíte si, že fotografie předpovídá, kým se v budoucnu stane?" Na fotografii měl být údajně zachycen mladý Adolf Hitler. Šlo však o hoax.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit domácí počítačovou síť

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 46-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16134 | Publikováno: 06.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1651

Internet je velmi užitečným nástrojem, který svým uživatelům nabízí nepřeberné množství možností, je to prostor pro komunikaci, vzdělávání a také zábavu, je také v současnosti primárním zdrojem informací všeho druhu. Bohužel je také prostředím, ve kterém může být náš počítač, tablet či mobilní telefon vystaven velkému množství hrozeb, proto je třeba zajistit bezpečnost jak jednotlivých zařízení, která internet využívají, tak i samotné počítačové sítě, která je k internetu připojena.

Annotation (English):
The Internet is a very useful tool that offers its users a wealth of possibilities, communication, education and entertainment, as well as a primary source of information of all kinds. Unfortunately, it is also an environment in which our computer, tablet or mobile phone may be exposed to a large number of threats, so it is necessary to ensure the safety of both individual devices using the Internet and the computer network itself connected to the Internet.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit počítač

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 51-63| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18984 | Publikováno: 07.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1653

V našem předchozím textu jsme se věnovali tomu, jak zabezpečit počítačovou síť. Seznámili jsme se se způsoby, jak zabezpečit router, jak správně nastavit bezdrátovou síť (wifi), jaké šifrování zvolit, jak lze regulovat obsah, který router do naší sítě propustí apod. Dnešní text věnujeme zabezpečení koncového zařízení, tj. samotného počítače, notebooku či tabletu, který pro přístup k internetovým službám používáme.

Annotation (English):
In our previous text, we focused on how to secure a computer network. We got acquainted with ways to secure the router, how to properly set up a wireless network (wifi), what encryption to choose, how to regulate the content that the router allows into our network, etc. Today's text is dedicated to securing the terminal, ie the computer, laptop or tablet that we use to access Internet services.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Syndrom FoBO aneb Méně je někdy více

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 64-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6004 | Publikováno: 09.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1657

Stáli jste někdy v supermarketu před regálem s desítkou různých značek kečupu a nemohli se rozhodnout, který si odnést domů? Nebo jste možná jeli na dovolenou tzv. pas blind a na místě strávili celý den hledáním toho nejlepšího ubytování, místo toho, abyste už několik hodin aktivně odpočívali. Jinak řečeno, možná jste se báli špatného rozhodnutí a zažili jev zvaný FOBO.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Facebok vs. Instagram? Který z nich u dětí dominuje? Záleží, jak staré děti sledujeme

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 67-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5100 | Publikováno: 11.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1658

Po zveřejnění přehledu nejčastějších sociálních sítí a služeb, které české děti využívají (České děti v kybersvětě, 2019), se na nás obrátily desítky uživatelů s otázkou – jak je možné, že je Facebook před Instagramem? Vždyť přece na Facebook přešli rodiče dětí a děti tak logicky tuto síť opustily? A právě na tyto otázky se bude snažit zodpovědět tento komentář.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sexting a právo

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 72-75| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12855 | Publikováno: 29.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1681

V dnešním textu se zaměříme na základy právního minima spojeného se sextingem jako rizikovou formou online komunikace, která často doprovází trestné činy spadající do oblasti kybernetické kriminality.

Annotation (English):
In today's text, we will focus on the basics of the legal minimum associated with sexting as a risky form of online communication that often accompanies cybercrime offenses.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Právo přijímat z masmédií lež je stejný nesmysl, jako třeba právo být okraden či právo být zavražděn

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 76-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6654 | Publikováno: 13.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1688

V posledních letech se ve veřejné diskusi o smyslu a podstatě masmédií stále častěji setkáváme s tvrzením, že člověk má právo na pravdu i lež. Tato tvrzení slyšíme ve veřejném prostoru nejenom z úst nejrůznějších politiků, u kterých je lež předpokládanou součástí jejich řemesla, ale také u těch, kteří byli v minulosti pokládáni za experty, v současnosti je však lze více považovat za osoby, které pod vlivem populismu a tzv. doby postpravdivé rezignovali na rozlišování pravdy a lži.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Každý druhý případ řešený poradnou projektu E-Bezpečí je spojen se zneužitím intimních materiálů v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 80-82| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4140 | Publikováno: 13.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1691

Poradna projektu E-Bezpečí pro oběti kybernetické kriminality poskytuje již 10 let pomoc obětem kybernetické kriminality, a to jak dětem, tak i dospělým uživatelům. V posledních letech pak - v souvislosti s nárůstem případů mravnostní kriminality - stále častěji řeší případy spojené se zneužitím intimních materiálů v kyberprostoru. V letošním roce pak počet těchto incidentů tvořil plných 46 % všech případů. 

Annotation (English):
The E-Safety Counseling Center for Cybercrime Victims has been providing assistance to victims of cybercrime for both children and adults for 10 years. In recent years, in connection with the increase in cases of moral crime, they have been increasingly dealing with cases involving the use of intimate materials in cyberspace. This year, the number of these incidents accounted for 46% of all cases.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Téma: Mobilní telefon ve škole

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 83-89| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10171 | Publikováno: 14.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1693

Diskuse o tom, zda a jakým způsobem používat mobilní telefon ve škole, probíhá v posledních několika letech nejenom v České republice, ale i dalších zemích nejen v Evropě, ale i mimo ni. Téma rezonuje jak v komunitě pedagogů, psychologů, tak i rodičů. Názory na používání mobilních telefonů lze rozdělit do několika kategorií: Mobilní telefon do školy vůbec nepatří Mobilní telefon může dítě do školy vnést, ale po dobu školního vyučování jej nesmí použít. Mobilní telefon může dítě do školy vnést, ale může jej používat pouze po dobu přestávek, v jinou dobu pouze na pokyn pedagoga. Mobilní telefon může dítě použít kdykoli v průběhu školního využívání.

Annotation (English):
The debate over whether and how to use a mobile phone at school has been taking place not only in the Czech Republic but also in other countries not only in Europe but also outside it in the last few years. The topic resonates in the community of educators, psychologists and parents alike. Opinions on the use of mobile phones can be divided into several categories: Mobile phone does not belong to school at all Mobile phone can bring a child to school, but it must not be used during school. The mobile phone can bring the child to school, but can use it only during breaks, at other times only on the instruction of the teacher. The child can use the mobile phone at any time during school use.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zástupce projektu E-Bezpečí přednášel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 90-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2973 | Publikováno: 19.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1694

V pondělí 18. 11. 2019 proběhl v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně Heleny Válkové a europoslankyně Dity Charanzové  odborný seminář zaměřený na problematiku bezpečnosti dětí v online prostředí. Univerzitu Palackého v Olomouci na akci reprezentoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí PdF UP. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Film V síti je jiný než předchozí snímky orientované na oblast rizikové komunikace v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 93-97| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10874 | Publikováno: 25.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1696

Nový snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti bude mít oficiální premiéru v březnu příštího roku, již nyní lze ale říci, že bude jiný než ostatní produkce preventivně zaměřených snímků orientovaných na problematiku sexuálního zneužívání dětí v online prostředí. Přestože zpracovává téma, se kterým se v České republice již v minulosti pracovalo (např. v rámci projektů Seznam se bezpečně!, Na hory či Marty is dead, případně Seznamování na internetu), k materiálu přistupuje jiným osobitým způsobem. 

Annotation (English):
The new film by Vít Klusák and Barbora Chalupová will be officially premiered in March next year, but it can already be said that it will be different from other productions of preventive films focusing on the issue of child sexual abuse in the online environment. Although he is working on a topic that has been worked on in the Czech Republic in the past (eg in the framework of the projects Seznam se safely !, Na hory or Marty is dead, or Internet Dating), he / she approaches the material in a different way.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody spojené s m-platbami stále častěji cílí na starší uživatele internetu. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 98-100| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6164 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1712

Podvody spojené s tzv. m-platbami (platbami prostřednictvím mobilních telefonů) patří v oblasti kybernetické kriminality ke stálicím, o kterých na našem portálu pravidelně informujeme. Stále častěji se k útoku využívá tzv. klonování profilu, které představuje dnes již klasickou invazivní techniku, která velmi dobře funguje jak na děti, tak i dospělé uživatele online služeb.

Annotation (English):
Podvody spojené s tzv. m-platbami (platbami prostřednictvím mobilních telefonů) patří v oblasti kybernetické kriminality ke stálicím, o kterých na našem portálu pravidelně informujeme. Stále častěji se k útoku využívá tzv. klonování profilu, které představuje dnes již klasickou invazivní techniku, která velmi dobře funguje jak na děti, tak i dospělé uživatele online služeb.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jednoduchá metodika pro policisty obvodních oddělení pomáhá s přijímáním oznámení o oblasti kybernetické kriminality.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 101-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4360 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1713

V listopadu letošního roku jsme ve spolupráci s vyšetřovateli a analytiky oddělení kybernetické kriminality připravili jednoduchou metodiku pro policisty obvodních oddělení, na které se velmi často se svými případy obracejí právě oběti různých forem kybernetické kriminality a jsou tak místy prvního kontaktu. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Česko-polským projektem StopCybercrime prošlo prvních 2000 dětí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 103-104| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 305 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1714

Mezinárodním projektem StopCybercrime, který tým E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci řeší společně s 8 policejními ředitelstvími z České republiky a Polska, prošlo prvních 2000 dětí. Preventivní akce v česko-polském pohraničí budou pokračovat také v následujících 2 letech.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Česko-polským projektem StopCybercrime prošlo prvních 2000 dětí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 105-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3018 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1715

Mezinárodním projektem StopCybercrime, který tým E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci řeší společně s 8 policejními ředitelstvími z České republiky a Polska, prošlo prvních 2000 dětí. Preventivní akce v česko-polském pohraničí budou pokračovat také v následujících 2 letech.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

ČŠI - S kyberšikanou má zkušenost 29,9 % českých základních škol

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 107-108| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4686 | Publikováno: 17.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1718

Podle nové zprávy České školní inspekce Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 má s kyberšikanou zkušenost 29,9 % českých základních škol, přičemž trend je vzrůstající. Podle ČŠI může tento stav souviset s rostoucími zkušenostmi pedagogů s identifikací této formy rizikového chování žáků a skutečností, že téměř každý žák vlastní nějaký informační a komunikační prostředek nebo má k němu přístup.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Phishing zaměřený na uživatele PayPal opět prochází českými internetovými službami. Nenechte se nachytat!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 109-110| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6855 | Publikováno: 17.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1719

Možná i vám přišel v těchto dnech e-mail odeslaný z “PayPal Support” s předmětem “Neznámé zařízení se pokouší získat přístup k vašemu účtu PayPal”. Zpráva, která se zdá být velmi důležitá, vás informuje o tom, že se na váš účet pokouší získat přístup neznámé zařízení z Iránu, váš účet byl proto automaticky zablokován a vy se na něj musíte co nejdříve přihlásit a potvrdit svou identitu. Nenechte se však nachytat, jde o klasický phishingový podvod.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 25)]

E-Bezpečí, 2020 (ročník 5), číslo 1
E-Bezpečí, 2020 (volume 5), issue 1

Poradna projektu E-Bezpečí v roce 2019 řešila 353 případů, zaznamenala meziroční nárůst o 9 procent.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3229 | Publikováno: 04.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1727

Online poradna projektu E-Bezpečí řešila v letošním roce 353 případů rizikových forem chování v online prostředí. Poslední případ pak do poradny dorazil 31. 12. 2019 přibližně hodinu a půl před půlnocí. Nezletilé oběť ohlásila napadení jejího účtu na sociálních sítích expartnerem a únik potenciálně zneužitelných fotografií a videonahrávek do online prostředí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečnostní chyba Facebooku odhalila, jak je svět sociálních sítí iluzorní

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 3-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4550 | Publikováno: 11.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1732

Včerejší bezpečnostní chyba Facebooku alespoň na chvíli otevřela dveře do iluzorního světa facebookových profilů a opět potvrdila, že anonymita uživatelů sociálních sítí je skutečně pouze zdánlivá.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí v roce 2019

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 5-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2987 | Publikováno: 13.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1739

V roce 2019 zrealizoval tým projektu E-Bezpečí 475 terénních vzdělávacích akcí, čímž jsme překročili svůj dosavadní rekord. Náš tým zrelizoval 380 akcí pro žáky, 46 pro učitele, 34 akcí pro rodiče, 5 pro policisty a 4 akce pro seniory. Samotným výcvikem pak prošlo více než 13000 osob. Z měst, která jsme navštívili, můžeme zmínit například Kojetín, Přerov, Olomouc, Ostravu, Opavu, Kroměříž, Zábřeh na Moravě, Prahu, Hradec Králové, Jeseník, Brno, Plumlov, Jablunkov nebo Čachovice. Těmito terénními akcemi jsme rozšířili naší mapu proškolených institucí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodičům: Jak s dítětem komunikovat o tématech spojených s online seznamováním a online abuzéry?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 8-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5477 | Publikováno: 29.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1756

Seznamování dětí s jiným uživateli v online prostředí je tématem, které je velmi důležitou součástí prevence rizikového chování jak v rodině, tak i v prostředí školy. Není třeba připomínat, že právě rodina je základním a nejdůležitějším článkem prevence, na kterou přirozeným způsobem škola a další organizace navazují. 

Annotation (English):
TO PARENTS: HOW TO COMMUNICATE WITH THE CHILD ON ONLINE LISTING AND ONLINE ABUSERS?
Introducing children to other users in an online environment is a topic that is a very important part of preventing risky behavior in both the family and school. Needless to say, it is the family that is the basic and most important element of prevention, which naturally follows school and other organizations.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Google pomáhá kontrolovat aktivity dětí pomocí služby Family Link

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8201 | Publikováno: 30.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1757

Nevhodný obsah, příliš mnoho času stráveného u telefonu či tabletu nebo nečekaně vysoký účet za mobilní aplikace. Neomezený přístup na internet představuje pro děti i pro jejich rodiče množství rizik, kterým se společnost Google snaží zamezit pomocí služby Google Family Link.

Annotation (English):
Inappropriate content, too much time spent on your phone or tablet, or an unexpectedly high mobile app bill. Unlimited Internet access presents a number of risks for children and their parents that Google seeks to avoid with Google Family Link.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu 2020

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 18-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3554 | Publikováno: 10.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1770

Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2020), který letos připadá na 11. 2. 2020. Více informací o celé kampani naleznete zde. V rámci Dne bezpečnějšího internetu tradičně představujeme několik aktivit, na kterých společně se svými partnery intenzivně pracujeme. Pojďte tedy ochutnat alespoň několik novinek z naší kuchyně.

Annotation (English):
Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2020), který letos připadá na 11. 2. 2020. Více informací o celé kampani naleznete zde. V rámci Dne bezpečnějšího internetu tradičně představujeme několik aktivit, na kterých společně se svými partnery intenzivně pracujeme. Pojďte tedy ochutnat alespoň několik novinek z naší kuchyně.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Stanou se sexuální predátoři preventisty, kteří budou radit rodičům, jak mají zajistit bezpečí svých dětí na internetu?  

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 21-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7291 | Publikováno: 14.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1777

Po zhlédnutí dalšího interview s Martinem Mertlem alias Meluzínem, známým sexuálním predátorem, který má na svém kontě zneužití více než 39 dětí a který byl nedávno propuštěn z vězení, se nemohu ubránit pocitu, že úlohu preventistů již brzy převezmou právě pachatelé trestné činnosti, u kterých je přece jasné, že se po odchodu z vězení napravili a že chtějí ve svém budoucím životě páchat pouze dobro a nic víc. A to s podporou médií.

Annotation (English):
COMMENT: Will the pre-predictive SEXUAL PREDATORS WILL BE ADVISED TO PARENTS TO SAFE THE CHILDREN'S SAFETY ON THE INTERNET?
Watching another interview with Martin Mertl, aka Meluzin, a well-known sexual predator who has been abused by more than 39 children and recently released from prison, I can't help feeling that the perpetrators of crime will soon assume the role of preventors. after all, it is clear that they have remedied after leaving prison and that they only want to do good and nothing more in their future lives. And with media support.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Téma: V síti & V síti: Za školou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 27-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5504 | Publikováno: 17.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1783

Nový film Víta Klusáka a Barbory Chalupové se orientuje na fenomén online komunikace dětí a dospělých, často online abuzérů a internetových "predátorů". Otevírá divákům temnější stránky internetové komunikace a prostřednictvím preventivní kampaně nabízí způsoby, jak lze pomoci dětem chovat se v online světě bezpečně.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

V sítí: Za školou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5981 | Publikováno: 17.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1784

Nový snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti: Za školou (63 minut) je zaměřen na rizikovou komunikaci v online prostředí, především pak na fenomény sexting a kybergrooming. Svou náplní je pak snímek kompatibilní jak s klíčovými tématy Národní strategie primární prevence rizikového chování (např. rizikové sexuální chování, interpersonální agresivní chování apod.), tak i s obsahem vybraných oborů a průřezových témat RVP ZV (Člověk a jeho svět, Člověk a jeho zdraví, Výchova ke zdraví, Etická výchova, Mediální výchova apod.).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodiče, nepanikařte! Film V síti je sice syrový, ale bezpečnost dětí v online prostředí není těžké zabezpečit. Stačí se držet několika rad!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 31-38| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 21967 | Publikováno: 19.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1791

V těchto dnech putují českým mediálním prostorem informace o novém filmovém počinu Báry Chalupové a Víta Klusáka V síti, který se orientuje na problematiku sexuálních predátorů a abuzérů v online prostředí a který bude mít premiéru 27. 2. 2020. Film zachycuje věrohodně různé situace, kterým mohou být děti - především dívky - v online prostředí vystaveny. Zejména pak odhaluje temný svět videochatů, online seznamek a sociálních sítí, ve kterém se dětský uživatel může setkat např. s masturbací, různými druhy manipulace, v některých případech pak může být dokonce neznámým uživatelem donucen k osobní schůzce. V laickému publiku - především rodičích - pak může vyvolat strach, že jsou jejich děti využívající online služby v přímém a trvalém ohrožení a že je třeba věc okamžitě - a pokud možno co nejvíce radikálně řešit. Pozor, radikální řešení mohou napáchat více škody, než užitku!

Annotation (English):
PARENTS, DO NOT PANIC! YOUR FILM ON THE NETWORK IS RAW, BUT THE SAFETY OF CHILDREN IN THE ONLINE ENVIRONMENT IS NOT HARD TO ENSURE. IT IS EFFECTIVE TO HOLD A FEW ADVICE!
These days, information about the new film act of Bara Chalupova and Vit Klusak in the network, which focuses on the issue of sexual predators and abusers in the online environment and which will have its premiere on 27 February 2020, is wandering through the Czech media space. children - especially girls - may be exposed online. In particular, it reveals the dark world of video chat, online dating and social networking, in which a child user may encounter eg masturbation, various types of manipulation, and in some cases may even be forced into a personal meeting by an unknown user. In a lay audience - especially parents - it can then raise the fear that their children using online services are in direct and permanent danger and that the matter needs to be dealt with immediately - and as radically as possible. Beware, radical solutions can do more harm than good!


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Film V síti vyvrací drtivé množství stereotypů o sexuálních predátorech a také o prevenci rizikového chování. Vybíráme některé z nich.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 39-41| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7831 | Publikováno: 24.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1797

Film V síti, který půjde do kin 27. února, je v posledních dnech podrobován velkému množství kritiky, a to často od lidí, kteří jej neviděli a své představy o filmu odvozují z obsahu traileru či snad klipu Tomáše Kluse. Často pak do mediálního prostoru vypouštějí velmi zkreslené představy o tom, co je vlastním obsahem filmu, na co se film zaměřuje a jak sexuální abuzéry charakterizuje. Proto je nutné opět si vysvětlit, jaké mýty film vyvrací a zcela rozbíjí.

Annotation (English):
COMMENTS: FILM NETWORKS A WRITTLE STEREOTYPE OF SEXUAL PREDATORS AND ALSO PREVENTING RISK BEHAVIOR. WE CHOOSE SOME OF THEM.
In the network, which will go to cinemas on February 27, has been subject to a lot of criticism in recent days, often from people who have not seen it and derive their ideas about the film from the content of the trailer or perhaps a clip of Tomas Klus. They often release into the media space very distorted notions of what the film's own content is, what it focuses on, and how it characterizes sexual abuse. It is therefore necessary to explain again what myths the film disproves and completely breaks down.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaký je vlastně věk pachatelů sexuálně motivované trestné činnosti páchané na dětech (dle §193b)?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 42-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4241 | Publikováno: 11.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1819

V posledních měsících se v souvislosti s premiérou filmu V síti Barbory Chalupové a Víta Klusáka stále častěji diskutuje o tom, jaký je ve skutečnosti věk pachatelů trestné činnosti páchané na dětech v online prostředí, jaké je jejich věkové rozpětí, jak velkou část tvoří pachatelé mladší 18 let či kolik pachatelů na nachází na opačném konci populačního spektra. Zachytit přesné věkové složení pachatelů je velmi obtížné – u některých trestných činů nelze rozlišit, zda skutek proběhl v online prostředí apod. Proto jsme se rozhodli provést alespoň krátkou analýzu věkového rozložení osob, se kterými bylo ve vybraných regionech v posledních 3 letech zahájeno trestné řízení dle § 193b TZ.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Startujeme nový výzkum: Český učitel ve světě technologií

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3234 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1821

Vážená paní učitelko, pane učiteli, v posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků i učitelů. Ačkoli předpokládáme, že digitální technologie jsou na českých školách poměrně hojně využívány a digitální gramotnosti žáků i učitelů se zlepšuje, neexistuje dostatek relevantních údajů o aktuálním stavu. Náš výzkum se primárně zaměřuje na zjištění informací o využívání vzdělávacích technologií v prostředí školy. V souvislosti s výše uvedenou problematikou nás rovněž zajímá bezpečnostní hledisko využívání vzdělávacích technologií.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 46-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7491 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1822

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Instagram - základy zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 51-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7492 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1823

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTok - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 54-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18940 | Publikováno: 20.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1825

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít. 

Annotation (English):
TIKTOK - BASIC SECURITY AND PRIVACY
A survey of Czech children in the cyber world last year showed that Czech children spend the most time on social networks on the Internet. Surprisingly, the top positions were occupied by social networks and online tools that children have been actively using for several years. However, since the latest research focused on online services, new features such as TikTok or Tellonym are beginning to appear in the results. Overall, according to the survey, it is a colorful palette of services, which often have complex and specific ways to secure a user profile. Not surprisingly, it can sometimes be difficult for both adults and children to familiarize themselves with the interface of these services, and users often have no idea what can be set up and secured. Before you start using and setting up any social network or online service, remember - there is no privacy on the Internet. Keep in mind that whatever you put on the Internet, you will probably never really remove from it. Any photo, video or text can always find its way to people who can misuse this material in some way.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Snapchat - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 59-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15040 | Publikováno: 21.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1826

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Návrat delfínů do Benátek nebo opilé stádo slonů? Fake news, kterým rádi věříme

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 63-65| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5659 | Publikováno: 23.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1827

V posledních dnech se na nás ze všech stran valí samé negativní zprávy. Ve všech médiích je nám stále připomínáno počítadlo nakažených virem COVID-19 a v záplavě tiskovek, ohraných vyjádření a všemožných obav nám každá pozitivní zpráva zlepšuje náladu a posiluje optimismus. Zároveň však začínáme být méně kritičtí a každou šťastnou zprávu či novinku ihned vítáme s otevřenou náručí, aniž bychom si připustili možnost, že může jít o lež.

Annotation (English):
THE RETURN OF DOLPHINS TO VENICE OR A DRINKED HERD OF ELEPHANTS? FAKE NEWS, WHICH WE LOVE TO BELIEVE
In recent days, only negative news has been pouring in on us from all sides. In all the media, we are constantly reminded of the counter infected with the COVID-19 virus, and in a flood of press releases, harsh expressions and all sorts of concerns, every positive message improves our mood and strengthens the optimum.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů kybernetické kriminality řešených online poradnou E-Bezpečí roste i v době koronavirové krize.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 66-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5092 | Publikováno: 10.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1829

Přestože v době koronavirové krize se řada služeb zastavila, poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje neustále a aktivně v součinnosti s Policií ČR pomáhá řešit palčivé problémy spojené se světem internetu. Meziročně dokonce zaznamenává nárůst počtu řešených případů - u vážných typů meziročně až o 60-70 procent. I v době krize pak řeší případy spojené s únikem intimních materiálů, vydíráním či dokonce vyhrožováním.

Annotation (English):
THE NUMBER OF CASES OF CYBER CRIMINAL RESOLUTION RESOLVED BY ONLINE CONSULTANCY E-SECURITY GROWS EVEN DURING A CORONAVIOR CRISIS.
Although a number of services stopped during the coronavirus crisis, the Palacky University E-Security counseling center in Olomouc operates constantly and actively cooperates with the Police of the Czech Republic in solving burning problems connected with the world of the Internet. It even records a year-on-year increase in the number of solved cases - for serious types by up to 60-70 percent year-on-year. Even in times of crisis, he solves cases associated with the leakage of intimate materials, blackmail or even threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí pro rodiče: unikátní videokurz pro všechny rodiče

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 32703 | Publikováno: 13.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1828

V těchto dnech startujeme unikátní online videokurz pro rodiče, který se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti, která jsou spojena s rizikovým chováním dětí ve světě internetu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Václav Písecký: Podvodné jednání nahlásí policii tak každý desátý podvedený. Lidé se mnohdy stydí přiznat před ostatními, jak naivní byli nebo jak hloupě se nechali napálit.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 73-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10375 | Publikováno: 14.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1834

Posledních 15 let se zabývá nejzávažnějšími případy spojenými s kybernetickou kriminalitou. Vyšetřuje internetové podvody, ale také mravnostní trestné činy, ke kterým v online prostředí dochází. Dnešní rozhovor jsme vedli s majorem Václavem Píseckým, vedoucím oddělení informační kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství hl. m. Prahy. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Martin Kožíšek: Základem účinné prevence je vybudování důvěrného vztahu s dítětem. Restrikce jsou málo efektivní.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 80-85| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5247 | Publikováno: 20.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1839

Stál u zrodu sociální sítě Lidé.cz, kterou také řadu let spravoval jako její admin. Zásadním způsobem v ČR rozjel preventivní projekt Seznam se bezpečně, pod jeho vedením vznikla celá řada preventivních videí orientovaných na online seznamování a s ním související rizika, které školy používají dodnes. Nakonec zakotvil v CZ.NIC, kde převzal roli koordinátora projektu Safer Internet v ČR. Dnešní rozhovor povedeme s Martinem Kožíškem.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Za kybernetické útoky často nemohou “hackeři”, ale obyčejné lidské chyby. Prevenci kybernetické bezpečnosti v kritické infrastruktuře nesmíme podceňovat!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 86-91| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4999 | Publikováno: 21.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1840

Hackerské útoky, útoky na kritické prvky infrastruktury, nemocnice, bankovní sektor, dokonce i útoky na počítač pana prezidenta, to vše plní pravidelně stránky online i offline masmédií a v běžném čtenáři budí často mylnou představu, že jsme pod neustálým kyberútokem neznámých hackerů a hackerských skupin, které se snaží zlikvidovat naši zemi. To však docela dobře zvládáme sami, velká část útoků je totiž způsobena nezodpovědným lidským chováním samotných zaměstnanců, kteří moderní IT technologie používají. Často pak při odhalování příčin bezpečnostních problémů vidíme především podcenění prevence, než sofistikovaný útok.

Annotation (English):
Cyber attacks are often not caused by hackers, but by human error.
Hacker attacks, attacks on critical elements of infrastructure, hospitals, the banking sector, even attacks on the President's computer all regularly fill online and offline mass media sites and often give the average reader the misconception that we are under constant cyberattack by unknown hackers and hacker groups. who are trying to destroy our country. However, we manage this quite well ourselves, because a large part of the attacks is caused by the irresponsible human behavior of the employees themselves, who use modern IT technologies. We often see an underestimation of prevention rather than a sophisticated attack when uncovering the causes of security problems.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Scammeři opakovaně míří na hráče Fortnite. Nabízejí virtuální herní měnu V-Bucks zdarma

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 92-96| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8654 | Publikováno: 03.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1846

Počítačová hra Fortnite firmy Epic Games patří k nejoblíbenějším hrám současnosti a celosvětově ji hraje přibližně 350 milionů hráčů (2020). Stejně jako další hry tohoto typu pracuje i Fortnite s virtuální měnou, tzv. V-Bucks, kterou můžete získávat za dosahování herního pokroku (např. v rámci plnění různých výzev, v PVP zápasech apod.), ale také za reálné peníze. Za virtuální měnu pak můžete ve hře nakupovat nejrůznější bonusy - skiny, herní předměty, další vylepšení postavy (back bling), tzv. “tanečky” (emote), game pass či battle pass apod. Bohužel dětští i dospělí hráči Fortnite jsou pravidelně bombardování nejrůznějšími podvodnými nabídkami, které jim slibují možnost získat V-Bucks třeba za kliknutí na odkaz, nainstalování aplikace či registraci do konkrétní online služby. A právě na tento druh podvodů se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
SCAMMERS REPEATEDLY AIM FOR FORTNITE. THEY OFFER THE VIRTUAL GAME CURRENCY V-BUCKS FOR FREE
Epic Games' Fortnite computer game is one of today's most popular games and is played by approximately 350 million players worldwide (2020). Like other games of this type, Fortnite works with a virtual currency, the so-called V-Bucks, which you can earn for making game progress (eg in fulfilling various challenges, in PVP matches, etc.), but also for real money. For the virtual currency, you can buy various bonuses in the game - skins, game items, other character improvements (back bling), so-called "dances" (emote), game pass or battle pass, etc. Unfortunately, children and adult Fortnite players are regularly bombarded with various fraudulent offers that promise them the opportunity to get V-Bucks, for example, by clicking on a link, installing an application or registering for a specific online service. And it is this kind of fraud that we will focus on in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace v době koronavirové, co se šířilo a šíří o COVID19

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 97-101| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12784 | Publikováno: 06.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1849

Současná omezení spojená s šířením nemoci COVID-19 s sebou přinesla celou řadu informací, které nejsou pravdivé, vycházejí ze spekulací a konspirací a které využívají strachu obyvatel z hrozby, o které toho víme docela málo. Můžeme spekulovat o tom, odkud se virus vzal, zda unikl nebo neunikl z armádních laboratoří či zda skutečně došlo k náhodnému přenosu ze zvířete na člověka, zde je velmi obtížné dopátrat se pravdy. Existuje však celá řada informací o COVID19, které jsou jasně nepravdivé a dokonce nebezpečné, protože nabádají k nebezpečnému chování.

Annotation (English):
DISINFORMATION IN THE CORONAVIAN TIME, WHAT WAS SPREADING AND SPREADING ABOUT COVID19
The current limitations associated with the spread of COVID-19 have brought with them a wealth of information that is untrue, based on speculation and conspiracy, and that exploits the population's fear of a threat of which we know very little. We can speculate as to where the virus came from, whether or not it escaped from military laboratories, or whether there was indeed an accidental transmission from animal to human, it is very difficult to find the truth here. However, there is a wealth of information about COVID19 that is clearly untrue and even dangerous because it encourages dangerous behavior.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nina Jakešová: Hledáme cesty, jak dětem efektivně přiblížit svět online bezpečnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 102-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3568 | Publikováno: 07.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1851

Začínala v Googlu, kde pomáhala společně s E-Bezpečím rozjet mezinárodní projekt Web Rangers. Po třech letech přesedlala do Avastu a zaměřila se na program Buď safe online, který pomáhá rozvíjet a inovovat. Dnes si budeme povídat s Ninou Jakešovou. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Proč se nám zobrazují reklamy, které (ne)chceme vidět

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 107-111| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6846 | Publikováno: 13.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1852

Veškerou svou činností ve virtuálním prostředí vytváříme tzv. digitální stopu. Pokaždé, když něco vyhledáváme na Googlu, lajkujeme na Facebooku nebo když nakupujeme přes internet, zanecháváme za sebou v prostředí internetu určité informace. Tato data, která jsme vědomě, či nevědomě zanechali ve virtuálním prostředí, mohou být snadno zneužita. Můžeme se setkat například s krádeží osobních informací nebo s kyberšikanou. Pravděpodobněji však bude naše digitální stopa využita pro oline marketing.

Annotation (English):
WHY WE ARE SHOWING ADVERTISEMENTS THAT WE (DON'T) WANT TO SEE
Through all our activities in a virtual environment, we create a so-called digital track. Every time we search for something on Google, like Facebook, or shop online, we leave certain information behind in the Internet. This data, which we have knowingly or unknowingly left in a virtual environment, can be easily misused. We may encounter, for example, the theft of personal information or cyberbullying. However, our digital footprint is more likely to be used for online marketing.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvod zvaný boss scam, CEO/BEC podvod

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 112-114| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5436 | Publikováno: 16.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1854

Boss scam (či CEO/BEC fraud, fake president) je druhem podvodu, ve kterém pachatelé předstírají, že jsou vaši nadřízení (např. ředitelé), kteří chtějí, abyste převedli na jejich pokyn peníze z firemního účtu na účet jiný, např. na zafinancování konkrétního projektu, případně proplatili fiktivní fakturu či fiktivní platební příkaz. Podvod využívá především nepozornosti zaměstnanců, kteří jsou zvyklí se svým nadřízeným běžně e-mailem komunikovat a již si neověřují, od koho příkaz ve skutečnosti přišel.

Annotation (English):
FRAUD INVITED BOSS SCAM, CEO / BEC FRAUD
Boss scam (or CEO / BEC fraud, fake president) is a type of fraud in which perpetrators pretend to be your superiors (eg directors) who want you to transfer money from a company account to another account, eg to financing of a specific project, or paid a fictitious invoice or fictitious payment order. The fraud mainly takes advantage of the inattention of employees who are used to communicating with their superiors by e-mail and no longer verify who the order actually came from.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Učitelé, nesdílejte na školních webech záznamy z online výuky, na kterých dochází k jednoznačné identifikaci dětí. Vystavujete je tak riziku!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 115-118| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7202 | Publikováno: 17.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1859

Uzavření škol s sebou přineslo skokový přechod k online výuce, za který je třeba učitele pochválit. Ze dne na den se velké části z nich podařilo přenést velkou část vzdělávacích aktivit do online prostředí, začali tvořit vzdělávací materiály všeho druhu, organizovat online výuku, realizovat synchronní videokonference, z mnoha z nich se ze dne na den stali youtubeři a streameři. Dokázali tak, že přechod do digitálního vzdělávání není vůbec tak obtížný, jak se může stát. Online vzdělávání s sebou však kromě zjevných benefitů přineslo některá rizika. A právě na ně se podíváme v dnešním textu.

Annotation (English):
TEACHERS DO NOT SHARE ONLINE TEACHING RECORDS ON SCHOOL WEBSITES THAT OCCUR OF UNIQUE IDENTIFICATION OF CHILDREN. YOU EXPOSE THEM AS A RISK!
The closure of schools has brought with it a leap forward in online teaching, for which teachers should be commended. From day to day, a large part of them managed to transfer a large part of educational activities to the online environment, began to create educational materials of all kinds, organize online teaching, conduct synchronous video conferences, many of them became youtubers and streamers from day to day. They have shown that the transition to digital education is not at all as difficult as it can be. However, in addition to the obvious benefits, online education brought with it some risks. And we will look at them in today's text.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co dělat, když tě někdo vydírá?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 119-122| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 26627 | Publikováno: 31.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1873

Co dělat, když tě někdo vydírá, že zveřejní tvé intimní fotografie či videa? Vyhovět, nebo nevyhovět? A má smysl útočníka zablokovat? A kdy se obrátit na policii? A s jakými důkazy? To vše si probereme v dnešním článku.

Annotation (English):
WHAT TO DO IF SOMEONE BLORES YOU?
What if someone blackmails you into posting your intimate photos or videos? Pass or fail? And does it make sense to block the attacker? And when to contact the police? And with what evidence? We will discuss all this in today's article.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reverzní vyhledávání fotografií a videí v online prostředí výrazně ulehčí addon Invid WeVerify. Vyzkoušejte!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 123-124| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5395 | Publikováno: 10.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1891

V současné digitální džungli je nesmírně důležité umět si v online světě ověřovat informace všeho druhu. Pomoci pak může jednoduchý, ale velmi silný nástroj Invid/We Verify, který v sobě kombinuje potenciál vyhledávačů Google, Bing, Yandex, TinEye a Baidu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Náš projekt „České děti v kybersvětě“ se stal vítězem letošní soutěže Lemur 2020

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 125-126| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2901 | Publikováno: 12.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1892

Skvělé absolutní vítězství v jubilejním patnáctém ročníku oborové soutěže v České ceně za public relations 2020.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýty a fakta o 5G sítích

Dominik VORÁČ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 127-131| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9736 | Publikováno: 13.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1894

Pátá generace bezdrátových systémů neboli síť 5G může znamenat revoluci v používání technologií, v poslední době se ovšem šíří zprávy, které spojují tuto novinku s možnými zdravotními či dalšími riziky. Jak je to ovšem ve skutečnosti?

Annotation (English):
MYTHS AND FACTS ABOUT 5G NETWORKS
The fifth generation of wireless systems, or the 5G network, may revolutionize the use of technology, but there have been recent reports linking this innovation to potential health or other risks. But how is it really?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Metodik prevence nemůže být jediným, na kom bude ve školách stát prevence rizikového chování. Je třeba zapojit všechny učitele.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 132-133| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6101 | Publikováno: 29.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1912

Prevence rizikového chování v prostředí školy je velmi náročná a obvykle stojí na bedrech školních metodiků prevence. Ti by pak měli spolupracovat s výchovnými poradci, případně školními psychology a řediteli (stejně jako jednotlivými učiteli), kteří by měli metodika prevence v jeho práci podpořit a aktivně s ním spolupracovat. To se však velmi často neděje. Smutnou realitou je pak to, že metodik prevence nemá sníženou přímou výukovou zátěž a učí ve stejném rozsahu jako jeho kolegové. Jeho práce navíc je pak oceněna specializačním příplatkem. Stejně tak je důležité připomenout, že velká část školních metodiků prevence nemá v této oblasti žádné vzdělání a do funkce metodika byli vhozeni, aby se sami naučili plavat.

Annotation (English):
A PREVENTION METHODOLOGY CANNOT BE THE ONLY WHO WILL BE PREVENTION OF RISK BEHAVIOR IN SCHOOLS. ALL TEACHERS NEED TO BE INVOLVED.
Prevention of risky behavior in the school environment is very demanding and usually stands on the shoulders of school prevention methodologists. They should then cooperate with educational counselors, or school psychologists and principals (as well as individual teachers), who should support the prevention methodology in his work and actively cooperate with it. However, this does not happen very often. The sad reality is that prevention methodologists do not have a reduced direct teaching burden and teach to the same extent as their colleagues. In addition, his work is then rewarded with a specialization bonus. It is also important to recall that a large number of school prevention methodologists have no education in this area and were introduced to the position of methodology to learn to swim on their own.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 34)]

E-Bezpečí, 2020 (ročník 5), číslo 2
E-Bezpečí, 2020 (volume 5), issue 2

Děti lovící online predátory na vlastní pěst? Nedoporučujeme! Pomáhají tak spíše samotným pachatelům.

Kamil KOPECKÝ, Václav PÍSECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 1-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5716 | Publikováno: 07.07.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1928

V posledních dnech zaplavují sociální sítě informace o tom, že děti (a dospívající) ve snaze napodobit situace zachycené ve filmu V síti zkoušejí online predátory lovit samy - na vlastní pěst. Své aktivity pak prezentují např. ve formě videí, která rozšiřují mezi další uživatele sítě.  Tyto aktivity však v žádném případě nedoporučujeme, způsobí více škody, než užitku.

Annotation (English):
CHILDREN HUNTING ONLINE PREDATORS ON THEIR OWN? WE DO NOT RECOMMEND! Rather, they help the perpetrators themselves.
In recent days, social networks have been flooded with information that children (and teenagers) are trying to hunt online predators on their own - in an effort to mimic the situations captured in the movie. They then present their activities, for example, in the form of videos, which they disseminate to other users of the network. However, we do not recommend these activities in any case, they will do more harm than good.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečně v online světě: Základy počítačové bezpečnosti pro běžné zaměstnance - nový materiál od společného týmu E-Bezpečí, Policie ČR a Avastu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 6-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4876 | Publikováno: 17.07.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1948

V posledních letech v souvislosti s kybernetickými útoky na různé druhy institucí (nemocnice, bankovní sektor, úřady apod.) vzrůstá stále více potřeba zajistit, aby měl i běžný zaměstnanec pracující s IT alespoň základní informace o tom, jak s technologiemi pracovat bezpečným způsobem. V ideálním případě pak, aby měl možnost se v této oblasti systematicky vzdělávat. A právě proto vznikl nový materiál Bezpečně v online světě: Základy počítačové bezpečnosti pro zaměstnance, který vytvořil společný tým Univerzity Palackého (E-Bezpečí), Policie ČR a Avastu. 

Annotation (English):
SECURE IN THE ONLINE WORLD: THE FUNDAMENTALS OF COMPUTER SECURITY FOR ORDINARY EMPLOYEES - NEW MATERIAL FROM THE JOINT TEAM OF E-SECURITY, THE POLICE OF THE CZECH REPUBLIC AND AVAST
In recent years, in connection with cyber attacks on various types of institutions (hospitals, the banking sector, authorities, etc.), there is an increasing need to ensure that even a regular IT worker has at least basic information on how to work with technologies safely. Ideally, to have the opportunity to be systematically educated in this area. And that is why a new material, Safe in the Online World: Fundamentals of Computer Security for Employees, was created by a joint team of Palacky University (E-Safety), the Police of the Czech Republic and Avast.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romance scam v novém kabátě - už ne vojáci a lékaři, nově pachatelé předstírají, že jsou stavební inženýři

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 8-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4519 | Publikováno: 04.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1965

Romance scam je jedním z klasických online podvodů, se kterými se čas od času setkají uživatelé různých druhů online seznamek a seznamovacích diskusních skupin, čas od času na romance scam narazíme také v rámci běžné emailové komunikace. Jeho princip je prostý - cílem pachatele je navázat s vyhlédnutou obětí v online prostředí romantický vztah a vylákávat z něj postupně co nejvíce financí, které pak putují na zahraničí. Pachatel si v rámci komunikace vymýšlí nové a nové historky, proč je nutné peníze odeslat, že na tom závisí jeho život apod. Romance scam také bývá doprovázen příslibem rychlého zbohatnutí, protože je pachatel dle svých slov finančně zajištěn a stejně tak zajistí vyhlédnutou oběť. V posledních letech se pachatelé velmi často vydávali např. za americké vojáky či lékaře pracující na zahraničí misi, nově poradna E-Bezpečí zachytila případy, kdy pachatel předstírá, že je stavební inženýr, který žije v blízké zemi (např. Německu) a chce se seznámit, následně odstěhovat do ČR, postavit si zde dům apod.

Annotation (English):
ROMANCE SCAM IN A NEW COAT - NO LONGER SOLDIERS AND DOCTORS, NEW OFFENDERS PRESENT TO BE CONSTRUCTION ENGINEERS
Romance scam is one of the classic online scams that users of various types of online dating and dating discussion groups encounter from time to time, from time to time we also come across romance scam in the context of regular email communication. Its principle is simple - the perpetrator's goal is to establish a romantic relationship with the sought-after victim in the online environment and gradually lure as much money as possible from him, which then travels abroad. As part of the communication, the perpetrator invents new and new stories, why it is necessary to send money, that his life depends on it, etc. Romance scam is also accompanied by the promise of getting rich quick, because the perpetrator is financially secured according to his words. In recent years, perpetrators have often pretended to be, for example, American soldiers or doctors working abroad on a mission, and the new E-Safety counseling center has detected cases where the perpetrator pretends to be a civil engineer who lives in a nearby country to get acquainted, then move to the Czech Republic, build a house here, etc.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online vyděrači opět řádí, iniciují sexting, poté předstírají, že jsou 14letými dětmi, a požadují desetitisícové částky za to, že vás nenahlásí policii

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 10-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4378 | Publikováno: 05.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1968

Jak ukazuje kazuistika poradny E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, online vydírání využívající intimní materiály (tzv. sextortion) je v posledních letech na vzestupu a v podstatě každý měsíc náš tým řeší několik případů vydírání tohoto typu, které cílí jak na děti, tak i dospělé uživatele internetu. Velká část případů online vydírání se však k policii nedostane, protože vydíraný přistoupí na to, že bude pachateli platit vysoké finanční částky výměnou za to, že jejich vzájemná intimní komunikace zůstane utajena. 

Annotation (English):
ONLINE BLACKMAILERS AGAIN ON SCENE, INITIATE SEXTING, THEN PRESENT TO BE 14-YEAR-OLD CHILDREN, AND ASK FOR TEN THOUSAND AMOUNTS FOR NOT REPORTING YOU TO THE POLICE
As the case report of the E-Safety counseling center of Palacky University in Olomouc shows, online blackmail using intimate materials (so-called sextortion) has been on the rise in recent years and basically every month our team solves several cases of blackmail of this type, which target both children and adult internet users. However, a large proportion of online blackmail cases do not reach the police because the blackmailer agrees to pay the offender large sums of money in exchange for keeping their intimate communication with each other secret.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Víte, co je wangiri?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 13-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9496 | Publikováno: 10.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1980

Velké množství uživatelů telefonů čas od času narazí na situaci, kdy je prozvoní neznámé zahraniční telefonní číslo. Samotný hovor však neproběhne, je ze strany volajícího okamžitě ukončen. Ve snaze zjistit, kdo nám z neznámého zahraničního čísla volal, na dané číslo zavoláme… a při měsíčním vyúčtování si pak budeme rvát vlasy, stali jsme se totiž terčem podvodu, kterému se říká wangiri.

Annotation (English):
DO YOU KNOW WHAT IS WANGIRI?
From time to time, a large number of telephone users come across a situation where an unknown foreign telephone number rings them. However, the call itself does not take place, it is immediately terminated by the caller. In an effort to find out who called us from an unknown foreign number, we will call the number and during the monthly bill we will then tear our hair out, because we have become the target of a scam called wangiri.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Finanční otroctví jako nová forma rizikové komunikace. Bohatí muži jsou ochotni posílat část svého výdělku dívkám, nepožadují přitom intimní materiály. Stačí, že nad nimi mají dívky moc.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12302 | Publikováno: 11.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1983

V online prostředí se před několika lety objevil zbrusu nový fenomén, který se dá popsat jednoduše finančním otroctvím. V podstatě jde o sexuální úchylku, která se týká dobře zajištěných submisivních mužů, kteří mají dobré postavení v práci, ale kteří mají také nutkání být (alespoň částečně) kontrolováni někým jiným, zpravidla někým nedostupným. V českém prostředí je tato úchylka poměrně raritní, podstatně více je zmapována např. ve Velké Británii, USA či Kanadě. S případy finančního otroctví jsme se nově setkali také v naší poradně.

Annotation (English):
FINANCIAL SLAVERY AS A NEW FORM OF RISK COMMUNICATION. RICH MEN ARE WILLING TO SEND PART OF THEIR EARNING TO THE GIRLS, NOT REQUIRING INTIMATE MATERIALS. IT IS JUST THAT THE GIRLS HAVE MUCH ABOVE THEM.
A brand new phenomenon appeared in the online environment a few years ago, which can be described simply by financial slavery. In essence, this is a sexual perversion that involves well-off submissive men who are in a good position at work, but who also have the urge to be (at least partially) controlled by someone else, usually someone unavailable. In the Czech environment, this deviation is relatively rare, it is significantly more mapped, for example, in the United Kingdom, the USA or Canada. We also encountered cases of financial slavery in our counseling center.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Záznamy z počítačových her jako součást dezinformací - 3 příklady

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 18-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5619 | Publikováno: 12.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1984

Počítačové hry se velmi rychle vyvíjejí, jsou stále realističtější a je jen otázkou času, kdy bude - co se týče realističnosti - strhnuta bariéra mezi počítačovou hrou a skutečným světem a většina z nás nedokáže odlišit, zda je na daném videu/fotografii zachycena skutečně realita, nebo pouze fikce vygenerovaná počítačem. Proto se také záznamy z počítačových her staly součástí dezinformací všeho druhu a účinně slouží k propagandě a šíření dezinformací všeho druhu.

Annotation (English):
COMPUTER GAME RECORDS AS PART OF DISINFORMATIONS - 3 EXAMPLES
Computer games are evolving very fast, they are becoming more and more realistic, and it is only a matter of time before - in terms of realism - the barrier between the computer game and the real world is removed and most of us cannot tell if reality is captured in a given video / photo, or computer-generated fiction only. Therefore, computer game recordings have become part of misinformation of all kinds and effectively serve to propagate and spread misinformation of all kinds.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana na TikToku - opakuje se to samé, co v minulosti na Facebooku, Snapchatu či Instagramu - únik intimních materiálů a jejich zneužití

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 20-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6078 | Publikováno: 19.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1995

Sociální síť TikTok využívá celosvětově přibližně 800 milionů aktivních uživatelů (uživatelských účtů je přes miliardu), přičemž přibližně cca 41 % uživatelů patří do věkového rozmezí 16-24 let. TikTok je nejvíce používán v Indii (která jej nakonec zakázala), dále Číně a USA (které o zákazu TikToku či přeprodání americké části TikToku USA v současnosti jedná). V České republice pak TikTok využívá přibližně třetina dětí (data z roku 2019, v současnosti bude toto číslo pravděpodobně vyšší). Na rizika, která jsou spojena s TikTokem, jsme opakovaně upozorňovali v našich předchozích textech. Dnes se zaměříme na jeden příklad kyberšikany z českého prostředí, která se právě na TikToku v době prázdnin odehrála.

Annotation (English):
CYBERBULLYING ON TIKTOK - THE SAME THAT IN THE PAST ON FACEBOOK, SNAPCHAT OR INSTAGRAM - LEAKAGE OF INTIMATE MATERIALS AND THEIR ABUSE
The TikTok social network is used by approximately 800 million active users worldwide (there are over a billion user accounts), while approximately 41% of users belong to the age range of 16-24 years. TikTok is mostly used in India (which eventually banned it), followed by China and the USA (which are currently negotiating a ban on TikToku or the resale of the American part of TikToku USA). In the Czech Republic, TikTok is used by approximately a third of children (data from 2019, currently this number will probably be higher). We have repeatedly pointed out the risks associated with TikTok in our previous texts. Today we will focus on one example of cyberbullying from the Czech environment, which took place at TikTok during the holidays.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Český učitel ve světě technologií 2020 - výsledky

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 22-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4652 | Publikováno: 15.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2006

Vážení přátelé, od počátku letošního roku jsme ve spolupráci se společností O2 Czech Republic a projektem O2 Chytrá škola sbírali a vyhodnocovali data o tom, jaký je vztah českých učitelů k moderním informačním a komunikačním technologiím, jaké technologie učitelé ve výuce reálně používají, kde jsou jejich limity apod. Zajímaly nás také bezpečnostní otázky spojené s IT - zdali se školy potýkají s kybernetickými útoky, jak mají zabezpečeny své sítě apod. Nesměli jsme také zapomenout na restrikce spojené s využíváním mobilních telefonů ve škole (tentokráte pohledem učitelů). Letošní pravidelný výzkum jsme proto nazvali: Český učitel ve světě technologií (Univerzita Palackého v Olomouci & O2 Chytrá škola). V následujícím textu naleznete shrnutí nejdůležitějších zjištění s odkazem na výzkumnou zprávu, ve které naleznete detaily.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF TECHNOLOGIES 2020 - RESULTS
Dear friends, since the beginning of this year, in cooperation with O2 Czech Republic and the O2 Smart School project, we have been collecting and evaluating data on the relationship of Czech teachers to modern information and communication technologies, what technologies teachers actually use in teaching, where are their limits, etc. We were also interested in security issues related to IT - whether schools face cyber attacks, how they secure their networks, etc. We should also not forget the restrictions associated with the use of mobile phones at school (this time from the perspective of teachers). We therefore called this year's regular research: Czech teacher in the world of technology (Palacký University in Olomouc & O2 Smart School). In the following text, you will find a summary of the most important findings with a link to the research report, in which you will find details.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Čtvrtina správců počítačových sítí českých škol potvrdila, že jejich škola zažila útok na počítačovou síť. Převažují útoky spojené s ransomware.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3313 | Publikováno: 18.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2008

Potvrzuje to nový český výzkum Český učitel ve světě technologií, který zrealizovala Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo přes 2000 učitelů z celé České republiky - včetně správců školních počítačových sítí.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF TECHNOLOGIES 2020 - RESULTS
This is confirmed by the new Czech research Czech Teacher in the World of Technology, carried out by Palacký University in Olomouc in cooperation with O2 Czech Republic. More than 2,000 teachers from all over the Czech Republic took part in the research - including school computer network administrators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nová aplikace z dílny E-Bezpečí pro Apple iPad bojuje proti dezinformacím na internetu. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 31-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3760 | Publikováno: 26.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2016

Nová aplikace, která vznikla ve spolupráci s projektem E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, se věnuje dezinformacím v online prostředí. K dispozici je pro všechny majitele Apple iPad.

Annotation (English):
NEW APPLICATION FROM E-SECURITY WORKSHOP FOR APPLE IPAD FIGHT AGAINST INTERINFORMATION ON THE INTERNET..
The new application, which was created in cooperation with the E-Security project of Palacký University in Olomouc, deals with misinformation in the online environment. It is available to all Apple iPad owners.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Učitelé, pozor! Žáci zvou do online výuky další uživatele, kteří pak výuku narušují, své trollování nahrávají a streamují záznamy hodin… třeba na Twitchi nebo TikToku.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 33-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 32282 | Publikováno: 15.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2034

S přechodem škol na distanční formu vzdělávání - především pak na online synchronní výuku - se v online světě opětovně objevují rizikové fenomény spojené s únikem osobních údajů do online světa (nahrávky vyučovacích hodin bez souhlasu učitele a jejich sdílení prostřednictvím sociálních sítí, trollování online výuky změnami profilové fotografie, spamováním na zeď, sdílením odkazů na nevhodný obsah apod.), nově se pak objevují situace, kdy se do online výuky připojí další osoba, která začne výuku narušovat. Žáci totiž sdílejí své přihlašovací údaje do online výuky (např. ID číslo a PIN pro přístup do systému Zoom, kód pro přístup ke konkrétní videokonferenci atd.) s dalšími osobami, které pak mohou výuku sabotovat.

Annotation (English):
TEACHERS, BEWARE! PUPILS INVITE OTHER USERS TO THE ONLINE TEACHING, THEN THOUGH THE DISCLAIMER, RECORDING their TROLLING AND STREAMING THE CLOCK RECORDS… for example on a TWITCHI OR TICKET.
With the transition of schools to distance education - especially to online synchronous teaching - risk phenomena associated with the leakage of personal data into the online world (recording of lessons without the consent of the teacher and their sharing via social networks, trolling online teaching by changing profiles) photos, spamming on the wall, sharing links to inappropriate content, etc.), then there are new situations where another person joins the online teaching and starts disrupting the teaching. Pupils share their online learning credentials (eg ID number and PIN for access to the Zoom system, code for access to a specific video conference, etc.) with other people, who can then sabotage the lesson.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mediální výchova je v současnosti zásadní, mediální gramotnost obyvatel je klíčovou kompetencí!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 36-42| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5568 | Publikováno: 23.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2043

Indoktrinace, potlačování nevhodných názorů, politická agitka, vymývání mozků, eurohujerství ve školách, potlačování svobodné diskuse, cenzura, alternativní pravda, agitátoři placení Bruselem, to vše jsme slyšeli v posledních letech od vrcholných politických představitelů naší země v souvislosti s realizací mediální výchovy v českých školách. Přitom právě současná pandemie ukázala, jak je pro společnost důležité disponovat vysokou úrovní mediální gramotnosti a jak zásadně může mediální negramotnost ovlivnit fungování celé země.

Annotation (English):
MEDIA EDUCATION IS ESSENTIAL, MEDIA LITERACY OF THE POPULATION IS A KEY COMPETENCE!
The TikTok social network is used by approximately 800 million active users worldwide (there are over a billion user accounts), while approximately 41% of users belong to the age range of 16-24 years. TikTok is mostly used in India (which eventually banned it), followed by China and the USA (which are currently negotiating a ban on TikToku or the resale of the American part of TikToku USA). In the Czech Republic, TikTok is used by approximately a third of children (data from 2019, currently this number will probably be higher). We have repeatedly pointed out the risks associated with TikTok in our previous texts. Today we will focus on one example of cyberbullying from the Czech environment, which took place at TikTok during the holidays.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Aplikace Family Safety nabízí rodičovskou kontrolu napříč produkty Microsoft

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 43-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5593 | Publikováno: 28.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2046

Microsoft přichází s aplikaci Family Safety pro mobilní platformy Android a iOS, která je navržená, aby zajistila ochranu dětí v oblasti digitální a fyzické bezpečnosti a pomohla vám udržet si přehled o všech členech domácnosti, kteří používají Microsoft účet. Za pomoci mobilní aplikace či webového rozhraní lze blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu vašeho dítěte na mapě.

Annotation (English):
FAMILY SAFETY APPLICATION OFFER PARENTAL CONTROL ACROSS MICROSOFT PRODUCTS
Microsoft comes with the Family Safety app for Android and iOS mobile platforms, which is designed to protect children in digital and physical safety and help you keep track of all household members who use a Microsoft account. With the help of a mobile application or web interface, you can block inappropriate content, set a limit for time spent at the screen or display your child's location on a map.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit online výuku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 46-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6612 | Publikováno: 24.11.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2063

V našem dnešním textu se zaměříme na to, jakým způsobem zabezpečit online výuku (jak v synchronních, tak i asynchronních formách), proč bychom měli respektovat věkové hranice pro využívání různých komunikačních nástrojů a proč bychom měli dávat přednost jednotným vzdělávacím prostředím. Zopakujeme si také základní bezpečnostní pravidla a standardy a popíšeme si, proč je důležité podporovat zdravé vztahy mezi žáky a pedagogy.

Annotation (English):
HOW TO ENSURE ONLINE TEACHING
In our text today, we will focus on how to secure online learning (in both synchronous and asynchronous forms), why we should respect the age limits for using different communication tools and why we should prefer a unified learning environment. We will also review basic safety rules and standards and describe why it is important to promote healthy relationships between students and educators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oceněný seriál #MartyIsDead nezachycuje typickou kyberšikanu, ale její zvláště toxické formy. Ty však mají na oběti velmi vážný dopad.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4428 | Publikováno: 28.11.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2070

V těchto dnech získal jednu z nejprestižnějších filmových cen International Emmy český seriál #Martyisdead, který vznikl v koprodukci Mall.TV, Bionautu a CZ.NIC. Na seriálu spolupracovala celá řada institucí. kteří se věnují prevenci rizikového chování (E-Bezpečí) a také policie či psychologové. Příběh je složen ze střípků různých případů, které se odehrály v posledních letech v České republice. Na úvod je třeba upozornit také na to, že seriál nezachycuje nejvíce rozšířené formy kyberšikany, ale především ty, které mají na děti největší dopad.

Annotation (English):
THE AWARD-WINNING #MARTYISDEAD SERIES DOES NOT CAPTURE TYPICAL CYBERBULLY, BUT ITS SPECIALLY TOXIC FORMS. BUT THEY HAVE A VERY SERIOUS IMPACT ON THE VICTIMS.
These days, the Czech series #Martyisdead, which was co-produced by Mall.TV, Bionaut and CZ.NIC, won one of the most prestigious International Emmy film awards. A number of institutions collaborated on the series. who deal with the prevention of risky behavior (E-Safety) and also the police or psychologists. The story is composed of fragments of various cases that have taken place in recent years in the Czech Republic. It should also be noted at the outset that the series does not capture the most common forms of cyberbullying, but especially those that have the greatest impact on children.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook bojuje s falešnými účty, jejich nárůst je v posledních letech enormní.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 58-59| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5881 | Publikováno: 02.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2071

Facebook jako největší sociální síť světa aktivně bojuje s falešnými účty. Jejich nárůst je ovšem v posledních letech enormní. Podle údajů z Facebooku tato sociální síť ještě v roce 2018 smazala čtvrtletně kolem 500-800 milionů falešných účtů, v prvním čtvrtletí roku 2020 již však již smazala 1,7 miliard, v druhém čtvrtletí pak 1,5 miliard. V 3. čtvrtletí roku 2020 dosáhl počet odstraněných účtů 1,3 miliard. Nárůst fake profilů může souviset jak s pandemií COVID19, tak i prezidentskými volbami či dalšími kontroverzními celosvětovými tématy. Řada z falešných profilů je pak také využívána pro realizaci různých vlivových operací v rámci hybridních forem válek.

Annotation (English):
FACEBOOK FIGHTES WITH FALSE ACCOUNTS, THEIR GROWTH IS ENORM IN LAST YEARS.
Facebook, as the world's largest social network, is actively fighting bogus accounts. However, their growth has been enormous in recent years. According to data from Facebook, this social network deleted around 500-800 million fake accounts quarterly in 2018, but in the first quarter of 2020 it had already deleted 1.7 billion, and in the second quarter 1.5 billion. In the third quarter of 2020, the number of deleted accounts reached 1.3 billion. The increase in fake profiles may be related to both the COVID19 pandemic and the presidential election and other controversial global issues. Many of the false profiles are then also used to carry out various influential operations within hybrid forms of war.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Výzvy jsou dle dětí nebezpečné, ale stejně je na internetu sledují a vyhledávají

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 60-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2780 | Publikováno: 16.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2092

Informační společnost současnosti je charakteristická velmi rychlou komunikací uživatelů světové komunikační sítě - vyhledávání, sdílení, posílání a přijímání informací je dnes otázkou několika vteřin. Současně však s sebou pokrok v komunikaci nese přehlcení informacemi všeho druhu, ve kterých je obtížné zorientovat se a vyhodnotit závadnost obsahu.

Annotation (English):
CHALLENGES ARE DANGEROUS FOR CHILDREN, BUT THEY ARE WATCHED AND LOOKED ON THE INTERNET
The information society today is characterized by very fast communication of users of the world communication network - searching, sharing, sending and receiving information is today a matter of a few seconds. At the same time, however, progress in communication entails being overwhelmed by information of all kinds, in which it is difficult to orientate oneself and evaluate the faultlessness of the content.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů řešených online poradnou E-Bezpečí meziročně opět vzrostl o desetinu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 62-64| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3133 | Publikováno: 28.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2098

I v letošním roce vzrostl počet případů řešených online poradnou projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, a to meziročně o 10 procent. Dominantní byly především problémy spojené s únikem intimních materiálů na internet a jejich následné zneužití, poradna však stále více zachycuje také případy spojené s nezvládnutým rozchodem a tzv. stalkingem (nebezpečným pronásledovánám). Mnoho uživatelů se také stalo terčem online podvodů (scam, phishing, vyděračské dopisy apod.). Dominantními platformami, na kterých útoky probíhají, zůstává Facebook a Instagram. 

Annotation (English):
THE NUMBER OF CASES SOLVED ONLINE BY CONSULTATIVE E-SAFETY HAS ALREADY INCREASED BY A TENTH.
Also this year, the number of cases resolved by the online counseling project of the E-Security of Palacký University in Olomouc increased by 10 percent year-on-year. Dominant were mainly the problems associated with the leakage of intimate materials on the Internet and their subsequent misuse, but the counseling center is also increasingly covering cases associated with uncontrollable separation and so-called stalking (dangerous persecution). Many users have also been the target of online scams (scam, phishing, extortion letters, etc.). Facebook and Instagram remain the dominant platforms on which the attacks take place.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 19)]

E-Bezpečí, 2021 (ročník 6), číslo 1
E-Bezpečí, 2021 (volume 6), issue 1

Online videokurzem E-Bezpečí pro rodiče prošlo v loňském roce téměř 2000 tatínků a maminek z celé ČR

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2692 | Publikováno: 07.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2103

Opatření spojená s pandemií COVID19 dopadla samozřejmě také na projekt E-Bezpečí, který musel omezit (a často zcela zrušit) stovky prezenčních vzdělávacích akcí. Proto jsme velkou část našich aktivit převedli do online světa a prezenční vzdělávací akce nahradili e-learningovými webináři (v reálném čase) či online videokurzy (předtočenými videopřednáškami s doprovodnými aktivitami). Pro rodiče, kteří jsou pro nás klíčovou skupinou, jsme pak nachystali ucelený online videokurz. A právě o něj byl (a v letošním roce stále je) velký zájem. Během půl roku se do kurzu přihlásilo více než 1900 rodičů z celé České republiky.

Annotation (English):
NEARLY 2000 DADS AND MOMS FROM ALL OVER THE CZECH REPUBLIC TOOK THE ONLINE E-SAFETY VIDEO COURSE FOR PARENTS LAST YEAR
The measures associated with the COVID pandemic19 have of course also impacted the E-Safety project, which has had to cut back (and often completely cancel) hundreds of face-to-face training events. Therefore, we have transferred a large part of our activities to the online world and replaced the face-to-face training events with e-learning webinars (in real time) or online video courses (pre-recorded video lectures with accompanying activities). For parents, who are a key group for us, we have prepared a comprehensive online video course. And it was (and still is this year) in great demand. Within half a year, more than 1900 parents from all over the Czech Republic signed up for the course.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Vydírání dětí prostřednictvím intimních materiálů pokračuje i v novém roce, do hry vstupuje opět Snapchat. Vážné případy přebírá policie.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 3-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3055 | Publikováno: 26.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2121

V posledních třech týdnech zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci opětovný nárůst případů vydírání s využitím intimních materiálů. Jako nástroje útoku bývají využity především FB Messenger a Snapchat. Vzhledem k vážnosti útoku se řadou z případů zabývá Policie ČR.

Annotation (English):
THE EXTORTION OF CHILDREN THROUGH INTIMATE MATERIAL CONTINUES IN THE NEW YEAR, WITH SNAPCHAT COMING INTO PLAY AGAIN. SERIOUS CASES ARE BEING TAKEN OVER BY THE POLICE.
In the last three weeks, the online counselling centre of the E-Safety project at Palacký University in Olomouc has seen a renewed increase in cases of blackmail using intimate materials. FB Messenger and Snapchat are used as tools of attack. Due to the seriousness of the attack, many of the cases are dealt with by the Police of the Czech Republic.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor na mikroplatby, děti aktivně nakupují virtuální předměty a služby platebními kartami svých rodičů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 5-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20869 | Publikováno: 31.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2122

Poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci stále častěji řeší situace spojené se zneužitím platebních karet pro online platby. Naši klienti si např. stěžují, že se jim na účtu objevila celé řada drobných finančních transakcí, které však neautorizovali a netuší, odkud by mohly pocházet. Vinu pak svádějí na neznámé hackery či vlastní blbost, se kterou sdíleli informace o kartě na internetu. Vysvětlení však může být jednoduché - karty rodičů velmi často využívají k finančním transakcím právě děti...  

Annotation (English):
BEWARE OF MICROPAYMENTS, CHILDREN ARE ACTIVELY BUYING VIRTUAL ITEMS AND SERVICES WITH THEIR PARENTS' CREDIT CARDS.
The E-Safety Project Advisory Board of Palacký University in Olomouc is increasingly dealing with situations related to the misuse of payment cards for online payments. Our clients complain, for example, that a number of small financial transactions have appeared on their account, but they did not authorize them and have no idea where they might have come from. They then blame it on unknown hackers or their own stupidity in sharing their card information online. However, the explanation may be simple - it is very often children who use their parents' cards for financial transactions...


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ne každé narušení online výuky je automaticky kyberšikana! Pokud se rozhodneme za narušení výuky žáky potrestat, trest by měl odpovídat provinění.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 7-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5738 | Publikováno: 07.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2125

Pandemie COVID19, s ní spojené uzavření škol a přechod na online výuku se v řadě aspektů negativně podepsala na psychickém zdraví dětí. Obavy o zdraví (své i svých blízkých - rodičů či prarodičů), sociální izolace, negativní informace z médií o množství případů a lockdownu celé země, ale také náročnost online výuky a omezení relaxačních aktivit u řady z žáků způsobila frustraci, nárůst stresu a deprese. To se podepsalo mimo jiného na jejich přístupu k online výuce - po měsících každodenního zírání na obrazovky počítačů je velká část žáků unavena, demotivována, znuděna, touží po rozptýlení a především po tom, až se budou moci setkávat tváří tvář v rámci běžné výuky ve školách (či po škole).

Annotation (English):
NOT EVERY DISRUPTION TO ONLINE LEARNING IS AUTOMATICALLY CYBERBULLYING! IF WE DECIDE TO PUNISH STUDENTS FOR DISRUPTING LEARNING, THE PUNISHMENT SHOULD FIT THE OFFENCE.
The COVID pandemic19, the associated closure of schools and the shift to online learning has had a negative impact on children's mental health in a number of ways. Concerns about their health (their own and that of their parents or grandparents), social isolation, negative media coverage of the number of cases and the lockdown of the entire country, as well as the demands of online learning and the limitations of relaxation activities have caused frustration, increased stress and depression for many of the students. This has had an impact on their attitudes to online learning, amongst other things - after months of staring at computer screens every day, a large number of pupils are tired, demotivated, bored, longing for distraction and, most importantly, to be able to meet face-to-face in mainstream school (or after school).


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Den bezpečnějšího internetu 2021 s E-Bezpečím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 10-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4965 | Publikováno: 08.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2126

Stejně jako každý rok i letos se projekt E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci se svými partnery zapojuje do oslav Dne bezpečnějšího internetu 2021, který letos připadá na úterý 9. února. V tento den také pravidelně představujeme naše nové aktivity, na které se v průběhu letošního roku můžete těšit. Tak jdeme na to!

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTokem putuje staronová výzva s názvem Blackout challenge. Jde o variaci na starou poměrně dost rozšířenou výzvu Choking Challenge…

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 13-15| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 84848 | Publikováno: 17.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2129

V posledních dnech média informovala o několika úmrtích dětí, která souvisejí s tzv. výzvou Blackout Challange šířící se především prostřednictvím TikToku. Po letech se tak opět objevila variace na dnes již poměrně latentní výzvu choking challenge. Výzva blackout challenge tak opět nabádá uživatele sociálních sítí, aby se samostatně/vzájemně škrtili až do bezvědomí a dokázali tak, že mají odvahu. Zároveň je upozorňuje na to, že se z bezvědomí rychle probudí. Což ale nemusí být pravda.

Annotation (English):
A NEW CHALLENGE CALLED BLACKOUT CHALLENGE IS ON THE WAY. IT IS A VARIATION OF THE OLD CHOKING CHALLENGE...
In recent days, the media has reported on several deaths of children related to the so-called Blackout Challange, which has spread mainly through TikTok. After years, a variation of the now quite latent choking challenge has reappeared. The blackout challenge thus once again encourages social network users to choke themselves/each other to unconsciousness to prove that they have courage. It also warns them that they will quickly wake up from unconsciousness. Which may not be true.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak blokovat obsah na Facebooku (podrobný návod)

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 16-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18013 | Publikováno: 17.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2130

Jestliže používáme sociální sítě, měli bychom se v nich vyznat. Ať už si zakládáme první profil na Facebooku nebo druhý firemní profil na Instagramu, měli bychom strávit pár minut tím, že si zkontrolujeme aktuální nastavení a zabezpečení našeho profilu. O základním zabezpečení a ochraně soukromí na Facebooku jsme psali zde. V tomto článku se podrobně podíváme na možnosti blokace či různých omezení, která Facebook svým uživatelům nabízí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak blokovat obsah na Instagramu (podrobný návod)

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 21-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14870 | Publikováno: 21.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2131

Jestliže používáme sociální sítě, měli bychom se v nich vyznat. Ať už si zakládáme první profil na Facebooku nebo druhý firemní profil na Instagramu, měli bychom strávit pár minut tím, že si zkontrolujeme aktuální nastavení a zabezpečení našeho profilu, případně jej upravíme. O základním zabezpečení a ochraně soukromí na Instagramu jsme psali zde. V tomto článku se podrobně podíváme na možnosti blokace či různých omezení, která Instagram svým uživatelům nabízí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí: Mediální výchova - nový videokurz právě online

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 24-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5075 | Publikováno: 21.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2132

Projekt E-Bezpečí právě otevírá nový online videokurz zaměřený na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy pro pedagogy, ale i další zájemce o tuto problematiku. Kurz jsme se snažili pojmout podobně, jako tomu bylo o našeho videokurzu E-Bezpečí pro rodiče - kurz je tvořen sadou předtočených videopřednášek s prezentacemi, které lze poslouchat a sledovat kdekoli a kdykoli. Opadá tedy omezení spojené s místem a časem realizace. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mediální gramotnost je pro fungování současné společnosti zásadní. Kauza AstraZeneca nám opět ukazuje, že nestačí číst pouze titulky.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3783 | Publikováno: 20.03.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2161

V posledních dnech zahýbaly celým světem zprávy o údajné nebezpečnosti vakcíny společnosti AstraZeneca, která údajně způsobila řadu závažných zdravotních komplikací a samozřejmě také úmrtí osob, které byly touto vakcínou naočkovány. Zprávy o nebezpečnosti vakcíny samozřejmě vystrašily desetitisíce osob, které na očkování touto vakcínou čekaly a které začaly masově vakcinaci odmítat. 

Annotation (English):
MEDIA LITERACY IS ESSENTIAL TO THE FUNCTIONING OF CONTEMPORARY SOCIETY. THE ASTRAZENECA CASE SHOWS US ONCE AGAIN THAT IT IS NOT ENOUGH TO READ THE HEADLINES.
In recent days, the world has been abuzz with news about the alleged dangers of AstraZeneca's vaccine, which has allegedly caused a number of serious health complications and, of course, deaths of people who have been inoculated with the vaccine. The news of the dangers of the vaccine naturally frightened tens of thousands of people who were waiting to be vaccinated with the vaccine and who began to refuse vaccination en masse.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak se bránit před herními podvody a co dělat, když mi někdo nabourá účet

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 30-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 31429 | Publikováno: 30.03.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2164

Podle mezinárodního průzkumu zveřejněného společnosti Kaspersky Lab, kterého se zúčastnilo více než pět tisíc respondentů ze 17 zemí světa, se třetina hráčů (33 %) on-line her stala obětí herního podvodu. U nás jsou podle Policie ČR případy spojené s herními podvody relativně ojedinělé. Přesto najdeme několik příkladů. V tomto článku si řekneme, čemu se ve virtuálním světě vyvarovat a jak postupovat, pokud nám někdo nabourá herní účet.

Annotation (English):
HOW TO DEFEND AGAINST GAME FRAUD AND WHAT TO DO WHEN SOMEONE CHARGES MY ACCOUNT
According to an international survey published by Kaspersky Lab, which was attended by more than five thousand respondents from 17 countries, a third of players (33%) of online games became victims of gaming fraud. According to the Police of the Czech Republic, cases related to gaming fraud are relatively rare in our country. Nevertheless, we find a few examples. In this article, we will talk about what to avoid in the virtual world and how to proceed if someone breaks our game account.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí pro oběti kybernetické kriminality zaznamenala za 1. čtvrtletí roku 2021 ve srovnání s předchozím rokem téměř čtyřicetiprocentní nárůst počtu případů. Dominantní jsou pak případy spojené se zneužitím intimního obsahu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 38-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3673 | Publikováno: 14.04.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2186

Online poradna projektu E-Bezpečí (www.napisnam.cz) pro oběti kybernetické kriminality zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2021 mohutný nárůst hlášených případů (o téměř 40 %). Od počátku roku se na ni obrátilo 155 dětí a dospělých, kteří hledali pomoc. V drtivé většině případů oběti ohlásily incidenty spojené se zneužitím intimních materiálů v kyberprostoru. Celkově poradna řešila více než 4100 případů rizikových situací spojených s online prostředím.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Level 2 online vzdělávací hry o internetové bezpečnosti pro žáky základních škol je tu! Tématem je tentokrát problematika ochrany osobních údajů na internetu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 45-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2836 | Publikováno: 10.05.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2209

Pedagogové z E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v těchto dnech otevírají nový level online hry zaměřené na online bezpečnost pro žáky základních škol Internet Highway (www.internethighway.cz). Hlavním tématem je ochrana osobních údajů v online prostředí a rizika, která se s nadměrným sdílením těchto informací na internetu pojí. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Netiketa, pravidla slušného chování uživatelů internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 48-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7011 | Publikováno: 22.05.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2226

Již více než 25 let máme definována pravidla slušného chování uživatelů internetu, která známe pod zjednodušeným názvem netiketa. Netiketa by měla být základem mezilidské komunikace na internetu, ne vždy se však její zásady v praxi skutečně dodržují a ne každá diskuse v online prostředí je kultivovaná, vedena věcně a nekonfliktně. V dnešním článku se zaměříme právě na to, co netiketa je, jak a proč vznikla, jak ji můžeme využít.

Annotation (English):
NETIQUETTE, RULES OF DECENT BEHAVIOUR FOR INTERNET USERS
For more than 25 years, we have defined rules of decent behaviour for Internet users, known by the simplified name netiquette. Netiquette should be the basis of interpersonal communication on the Internet, but its principles are not always actually followed in practice and not every discussion in the online environment is cultivated, conducted in a factual and non-conflicting manner. In today's article we will focus on what netiquette is, how and why it came into being, and how we can use it.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Riziková výzva TikTok Fire Challenge - hrátky s ohněm na TikToku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 59-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4351 | Publikováno: 11.06.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2230

V těchto dnes média po celém světě informovala o rizikové výzvě (challenge), která se objevila na oblíbené sociální síti TikTok. Podstatou této výzvy je nakreslit pomocí hořlaviny na zrcadlo nějaký tvar, zhasnout a zápalit obrazec. Vše si samozřejmě natočit mobilním telefonem a sdílet s ostatními přáteli na sociálních sítích, především TikToku. 

Annotation (English):
TIKTOK FIRE CHALLENGE - PLAYING WITH FIRE ON TIKTOK
Today, media around the world reported on a risky challenge that appeared on the popular social network TikTok. The idea behind the challenge is to draw a shape on a mirror using a flammable substance, extinguish it and set it on fire. Of course, you have to film everything with your mobile phone and share it with your friends on social networks, especially TikTok.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Při ověřování dezinformací musíme počítat s tím, že výsledné zjištění nemusí odpovídat našemu názoru a pohledu na věc. Fact-checking musí stát na faktech, ne dojmech. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 62-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5170 | Publikováno: 30.06.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2245

V posledních třech letech internet doslova zaplavily desítky fact-checkingových iniciativ, které se zaměřují na ověřování informací cirkulujících ve virtuálním prostoru. Záměr je jistě celospolečensky prospěšný a pro dobré fungování společnosti je jistě žádoucí znát fakta a umět je oddělit od dojmů, spekulací a konspirací. Bohužel tento trend s sebou nese jeden velký problém - vedle kvalitních a renomovaných factcheckingových komunit a organizací internet zaplavily desítky stránek a skupin, které sice hovoří o tom, že se zabývají ověřováním dezinformací (a mají to také ve svém názvu), ve skutečnosti však mnohé dezinformace aktivně šíří. 

Annotation (English):
WHEN FACT-CHECKING MISINFORMATION, WE HAVE TO TAKE INTO ACCOUNT THAT THE RESULTING FINDINGS MAY NOT MATCH OUR OPINION AND PERSPECTIVE. FACT-CHECKING MUST BE BASED ON FACTS, NOT IMPRESSIONS.
In the last three years, the Internet has been flooded with dozens of fact-checking initiatives that focus on verifying information circulating in virtual space. The intention is certainly a societal one, and it is certainly desirable for the good functioning of society to know the facts and to be able to separate them from impressions, speculation and conspiracies. Unfortunately, this trend brings with it one big problem - alongside the quality and reputable factchecking communities and organisations, the internet is awash with dozens of sites and groups that, while they claim to be in the business of verifying misinformation (and have it in their name), are in fact actively spreading much misinformation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 16)]

E-Bezpečí, 2021 (ročník 6), číslo 2
E-Bezpečí, 2021 (volume 6), issue 2

Co je Roblox a proč je důležité o něm vědět?

Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 1-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 40851 | Publikováno: 14.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2304

Tráví vaše děti hodně času v online světě a baví je Minecraft či Fortnite? Pak je téměř jisté, že určitě narazily na herní platformu, která je populární hlavně u menších dětí - Roblox. A právě na něj se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
WHAT IS ROBLOX AND WHY IS IT IMPORTANT TO KNOW ABOUT IT?
Do your kids spend a lot of time online and enjoy Minecraft or Fortnite? Then it's almost certain that they've come across a gaming platform that's especially popular with younger children - Roblox. And that's what we're going to focus on in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Výzkumníci z E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci zjišťovali, jak rozumí čeští učitelé médiím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2774 | Publikováno: 15.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2305

Většina učitelů základních a středních škol považuje mediální výchovu žáků za důležitou. Zároveň ale drtivá část pedagogů sama neprošla žádným mediálním kurzem a nepovažují za nutné mít mediální výchovu jako samostatný předmět. Tato zjištění přináší unikátní výzkum Český učitel ve světě médií, který uskutečnila Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně se společností O2. Výzkum se konal od února do června 2021 mezi více než dvěma tisíci českých učitelů.

Annotation (English):
RESEARCHERS FROM E-SAFETY AT PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC INVESTIGATED HOW CZECH TEACHERS UNDERSTAND MEDIA
The majority of primary and secondary school teachers consider media education for pupils to be important. At the same time, the vast majority of teachers have not taken any media courses themselves and do not consider it necessary to have media education as a separate subject. These findings are the result of a unique research, Czech Teacher in the World of Media, conducted by the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc together with O2. The research took place from February to June 2021 among more than two thousand Czech teachers.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Český učitel ve světě (dez)informací - umí čeští učitelé rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace na síti? Většina ano!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 11-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4322 | Publikováno: 18.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2306

V tomto týdnu jsme publikovali výzkumnou zprávu Český učitel ve světě médií (Univerzita Palackého v Olomouci & O2 Czech Republic), která se věnovala kromě dalších oblastí také problematice rozpoznávání pravdivých a nepravdivých informací (či přímo dezinformací) a schopnostem učitelů je relevantně posuzovat. V dnešním textu si shrneme nejdůležitější zjištění, která výzkum odhalil.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF (MIS)INFORMATION - CAN CZECH TEACHERS DISTINGUISH BETWEEN TRUE AND FALSE INFORMATION ON THE NET? MAJORITY YES!
This week, we published a research report Czech Teacher in the World of Media (Palacký University in Olomouc & O2 Czech Republic), which, among other areas, focused on the issue of recognizing true and false information (or misinformation) and teachers' ability to assess it in a relevant way. In today's text we will summarise the most important findings of the research.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečná školní ICT infrastruktura (BEZIT) jako prevence před kybernetickou kriminalitou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 17-18| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2306 | Publikováno: 09.10.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2329

Bezpečná a kvalitní ICT infrastruktura se stává v souvislosti s rychlým a rostoucím přílivem technologií do škol zásadní a klíčovou oblastí. Statisticky se blížíme k poměru jednoho zařízení (např. počítač či tablet) na jednoho studenta. Školy začínají v současnosti stále častěji využívat digitální zdroje (digitální obsah, digitální nástroje, digitální hodnocení, administrativní aplikace apod.). To způsobuje, že se ve školských institucích, respektive v jejich datových a cloudových úložištích, začíná shromažďovat mnohem více dat a informací než v předchozích letech. Další výzvou pro objem dat ve školách bylo více než roční distanční vzdělávání, během kterého většina učitelů zdigitalizovala své vzdělávací zdroje. Další velké množství nových digitálních zdrojů a dat vytvořili samotní žáci a studenti. Z tohoto důvodu byla vytvořena edukační videa, díky kterým si mohou ředitelé a učitelé lépe uvědomit možná rizika digitálních technologií a virtuálního prostředí a mohou tak efektivněji identifikovat kritická místa své či školní digitální infrastruktury a pomocí jednotlivých bezpečnostních a preventivních kroků tato rizika a hrozby minimalizovat.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Strategie využívané podvodníky u podvodných reklam (a podvodných nákupů)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 19-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3031 | Publikováno: 16.11.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2365

K nejčastějším a nejrozšířenějším druhům kyberkriminality patří zcela jistě podvody, ty ostatně tvoří více než polovinu případů, které česká policie v oblasti kriminality páchané s pomocí IT na internetu každoročně řeší. Zároveň je potřeba říci, že velké množství podvedených z různých důvodů incidenty nenahlašuje - v některých případech se obávají sekundární viktimizace ze strany policie, jindy odkazují na to, že přišli o příliš malou částku, než aby se jí zabývala policie, v některých situacích pak také neví, jak postupovat, koho a jak kontaktovat, jaké důkazy připravit apod. Podle seriózních odhadů policie podvody hlásí skutečně pouze zlomek poškozených a velká část poškozených se prostě smíří s tím, že byli v online prostředí okradeni. K velmi rozšířeným druhům podvodů patří podvody spojené s phishingem a scamem (romance scam, scam419, ceo scam, invoice scam apod.), významná část podvodů je také spojena s podvodnou reklamou a podvodným prodejem zboží či služeb. A právě na tuto oblast se zaměříme v dnešním textu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Squid Game ohrožuje české děti! Nebo ne?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 25-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7569 | Publikováno: 10.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2390

V posledních měsících se objevila v zahraničí (a v omezené míře i v České republice) četná varování, která upozorňují na to, že některé děti začaly napodobovat populární násilnou a hororovou sérii Squid Game (Hra na oliheň), která je k dispozici na Netflixu, a že je nutné, aby rodiče nenechávali své děti tento seriál sledovat. Dnešní komentář tedy věnuji právě tomuto fenoménu, který si velmi rychle získal popularitu a pozornost médií.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Anatomie dezinformací v kontextu pandemie Covid-19

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 32-38| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3877 | Publikováno: 13.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2408

Dezinformace spojené s pandemií Covid-19 masivně zasáhly a stále zasahují celý svět již více než rok a zásadně ovlivnily lidskou společnost. V dnešním textu si shrneme klíčové poznatky o dezinformacích a jejich šíření v době pandemie Covid-19. Zaměříme se na to, jak mohou dezinformace ovlivnit vnímání reality, proč lidé dezinformacím věří, v čem je nebezpečná polarizace společnosti, kdo dezinformace aktivně šíří a jaký je vlatně výhled do budoucna.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Jak manipulovat s naší myslí pomocí obrázků - vakcíny vs. podpora imunity

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 39-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3931 | Publikováno: 20.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2422

Současný online svět je skutečně velmi složitý a je zřejmé, že zažíváme pandemii informací (infodemii), ve kterých je velmi obtížné (a také velmi únavné a časově náročné) se zorientovat. Dnes si ukážeme příklad toho, jak lze ovlivnit pomocí jednoduchého obrázku uživatele sociální sítě, přimět je k polarizované diskusi a podpořit sdílení zavádějícího obsahu napříč internetem.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí řešila v tomto roce více než 450 případů. O pětinu více než v loňském roce.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 45-49| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3101 | Publikováno: 20.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2423

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz), která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, v letošním roce řešila více než 450 případů. Ve srovnání s předchozím rokem se na poradnu obrátilo o pětinu více klientů, nárůst počtu případů se projevil především v posledních měsících letošního roku.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonované profily jsou běžnou součástí internetových podvodů. Ověřujme si, koho si přidáváme do přátel.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 50-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2642 | Publikováno: 22.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2429

Možná se i vám stalo, že vás někdo z okruhu vašich známých či přátel na sociálních sítích požádal o přátelství a vy jste později zjistili, že ho již v přátelích máte, a to dokonce dvakrát. To může být signál, že došlo k naklonování profilu - někdo zkopíroval profil vašeho známého a využil k tomu informace a fotografie z veřejné části jeho profilu. A pod tímto profilem se pokusil zařadit se mezi vaše přátele. Může to být varovný signál toho, že něco není v pořádku.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTokem se opět šíří Penny Challenge. Jejím principem je vytváření jisker pomocí mince položené na nabíječku částečně připojenou do zásuvky.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 52-55| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3502 | Publikováno: 28.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2439

Penny Challenge je druhem nebezpečné internetové výzvy (challenge), která se v posledním roce rozšířila především prostřednictvím sociální platformy TikTok a velmi rychle si našla mnoho následovníků, kteří si tuto nebezpečnou zábavu vyzkoušeli a natočili/nasdíleli o tom video. Jde však o velmi nebezpečnou zábavu - kromě požáru hrozí samozřejmě úraz elektrickým proudem s potenciálně smrtelnými následky.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformační obsah snadno a rychle - Jak změnit titulky i texty na důvěryhodných www stránkách?

Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 56-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5096 | Publikováno: 31.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2442

V posledních letech jsou stále více k rozšiřování nepravdivých informací (ať už je nazýváme fake news, dezinformace či hoaxy) využívany různé druhy grafického materiálu - upravené fotografie, videa či např. upravené články publikované v masmédiích. V našem dnešním textu si ukážeme, jak snadné je tyto materiály vytvořit - s použitím běžných nástrojů bez nutnosti disponovat nějakými specifickými technickými dovednostmi.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 12)]

E-Bezpečí, 2022 (ročník 7), číslo 1
E-Bezpečí, 2022 (volume 7), issue 1

Vydírání zvané sextortion neustává ani v novém roce. V průběhu ledna evidujeme dosud 11 případů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3225 | Publikováno: 30.01.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2472

Sextortion patří k velmi nepříjemným a nebezpečným formám vydírání, při kterém jsou využívány intimní materiály, které vyděrač vyláká od oběti a poté je zneužije. S vydíráním tohoto typu se setkáváme v prostředí sociálních sítí či komunikačních nástrojů (WhatsApp), stále častěji však na něj narážíme také v prostředí různých online seznamek (Tinder). V posledních letech obdobných případů neustále narůstá, mnoho z nich se však nikdy nedostane k policii a vyděrači nejsou dopadeni. Klesá také věk vydíraných - vydírání se týká bohužel i dětí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online svět v dětských domovech

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 3-8| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3388 | Publikováno: 07.02.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2479

Výzkum Online svět v dětských domovech, který vznikl ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a sdružení CZ.NIC, se zaměřuje na prostředí dětských domovů s ohledem na rizikové formy komunikace, které v online prostředí zažívají jejich dětští klienti. V našem výzkumu tedy mapujeme, jaké rizikové situace děti z dětských domovů zažívají, jaká preventivní opatření dětské domovy realizují, jaká témata s dětmi jejich vychovatelé řeší, jakým způsobem je v dětských domovech regulována práce s internetem (s ohledem na časové limity, omezování obsahu apod.) a jaká je vlastně přístupnost dětí k internetové síti právě z prostředí dětských domovů apod.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace spojené s válkou na Ukrajině

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 9-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 35454 | Publikováno: 27.02.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2518

V současnosti v souvislosti s rozvíjející se válkou na Ukrajině zasahuje mediální prostor velké množství ověřených i neověřených informací o tom, jak a proč konflikt vznikl, proč k němu dochází, jak se vyvíjí, co pro celý svět znamená a bude znamenat. Přirozeně se také okamžitě objevilo mnoho dezinformací, které mají ovlivnit jak průběh samotného vojenského konfliktu, tak i ovlivnit země, které se do konfliktu různými způsoby zapojují. Před našimi zraky se tak v přímém přenosu odehrává válečný konflikt - a to jak v reálném světě, tak i kyberprostoru.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody na síti neustávají. Mění se především legendy, které podvodníci využívají.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 22-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9455 | Publikováno: 01.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2521

V souvislosti s popularitou dokumentu Podvodník z Tinderu, který popisuje praktiky scammera Simona Levieva (vydávajícího se za obchodníka s diamanty), pomocí kterých manipuloval s ženami a postupně od nich vylákával velké množství finančních prostředků, se světem masmédií prohnala vlna zájmu o problematiku podvodů zaměřených právě na ženy. Podvody zaměřené na falešné vztahy (v minulosti bychom řekli na sňatkové podvody) nejsou však ničím novým, mění se především prostředí, ve kterém se tyto příběhy odehrávají. K rozhovoru jsem si tedy pozval kriminalistu mjr. Václava Píseckého, který se kybernetickou kriminalitou profesně zabývá.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jedna z nejslavnějších fotografií z 2. světové války zachycující vztyčení vlajky nad Říšským sněmem z roku 1945 byla dobovou propagandou upravena. Z fotografie byly některé části odstraněny.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6221 | Publikováno: 05.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2529

Jedna z nejznámějších fotografií z doby 2. světové války byla pořízena 2. května 1945 po dobytí německého Říšského sněmu v Berlíně sovětskou armádou. Fotografii pořídil sovětský fotograf Jevgenij Chalděj. Původní fotografie však musela být na nátlak Moskvy upravena a některé části fotografie byly záměrně vymazány. V dnešním textu si připomeneme, jak fotografie vznikla, zda skutečně odráží realitu a proč musela být nakonec změněna.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Vydírání, sexting, romance scam, to jsou nejčastější typy případů řešených online poradnou E-Bezpečí. Od počátku roku jich řešila téměř 150.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 30-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3007 | Publikováno: 27.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2567

Již téměř 150 případů řešila online poradna E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od počátku roku 2022, klienti se na nás nejčastěji obraceli s problémy spojenými s únikem intimních materiálů na internet, sextingem, vydíráním a vyhrožováním, k dalším typickým ohlašovaným případům pak patřil romance scam. Ke klientům, kteří se naši poradnu obracejí, patří jak děti, tak i dospělí - a to muži i ženy. Počet případů přitom trvale roste.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Blokovat nebo neblokovat dezinformační weby? To je oč tu běží.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3748 | Publikováno: 30.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2568

V dnešním textu se krátce zamyslíme nad problematikou blokování dezinformačních webů z pohledu státu i soukromé firmy, pozornost budeme věnovat potenciálním rizikům blokace, ale také jejímu smyslu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvodná reklama na hubnutí opět v českých reklamních sítích. Slibuje instantní zázraky s přípravkem Fit Moringa

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 40-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12730 | Publikováno: 10.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2587

Dnes si představíme podvodnou reklamu Fit Moringa, která se objevila v reklamním prostoru několika českých internetových portálů. Uděláme si základní fact-checking a ověříme si, zda je reklama skutečně pravdivá, nebo zda si s námi její tvůrci spíše hrají, aby nás přiměli k nákupu předraženého nefunkčního výrobku.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Mají učitelé právo na šíření dezinformací mezi své žáky?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 45-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3667 | Publikováno: 26.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2614

V posledních týdnech otřásla médii kauza učitelky, která ve výuce šířila mezi své žáky dezinformace spojené s válkou na Ukrajině. Tato kauza otevřela poměrně citlivé téma, zda může učitel šířit mezi své žáky nepravdivé informace a zda vlastně má s žáky aktuální politická (geopolitická) témata řešit (s ohledem na tzv. apolitičnost škol). V dnešním komentáři se tedy zaměřím právě na tato témata.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Měly by školy řešit kyberšikanu, ke které dochází i mimo výuku? Existuje řada situací, kdy ano.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 49-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5347 | Publikováno: 29.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2615

V poslední době se velmi často setkáváme s rodiči, kteří se obrátili na školu s žádostí o pomoc s řešením kyberšikany, kterou zažívají jejich děti a kterou páchají jejich spolužáci. V mnoha případech se však škola nechce situací zabývat s odkazem na to, že mimo vyučování, mimo budovu školy, mimo akce pořádané školou nemůže zasáhnout a problém pomoci řešit. Není to však pravda, existuje mnoho situací, kdy se škola musí kyberšikanou zabývat. Dnešní text tedy zaměříme na tyto typické situace.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Smishing čili phishing realizovaný prostřednictvím SMS opět řádí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 52-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3772 | Publikováno: 02.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2625

Termínem smishing označujeme formu phishingu, který využívá SMS zprávy (odtud název smishing = SMS + phishing). Tento druh podvodu je v současnosti velmi populární a přibývá obětí, které zareagovaly na podezřelou SMS zprávu, která dorazila do jejich mobilního telefonu. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Doomscrolling a negativní informace kolem nás

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2294 | Publikováno: 07.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2629

V posledních letech se musela Evropa (a samozřejmě i Česká republika) vypořádat s celou řadou problémů - po uprchlické krizi se objevila pandemie Covid-19, po které velmi rychle následovala válka na Ukrajině, která byla doprovázena také růstem inflace, zdražováním energií,  utahováním opasků, rizikem odpojení naší země od přísunu plynu z Ruské federace apod. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak funguje anonymní režim v internetovém prohlížeči?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 58-59| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2866 | Publikováno: 07.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2630

Už mnoho let můžeme v internetových prohlížečích používat tzv. anonymní režim, podporuje ho ale také Firefox či Safari. Jak moc je ale anonymní režim anonymní? Co dokáže skrýt a co ne? A opravdu nám zajistí anonymitu při brouzdání internetem?  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí nabízí nové vzdělávací akce pro dětské domovy (grant O2 Chytrá škola)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 60-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2082 | Publikováno: 13.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2659

V návaznosti na nový grantový program Nadace O2 určený pro dětské domovy nabízíme nové vzdělávací aktivity pro klienty a pracovníky dětských domovů. Možnost získat finanční podporu mají všechny dětské domovy bez ohledu na zřizovatele. Grant lze čerpat na krátkodobá jednorázová školení. Minimální výše požadované částky je 15 000 Kč, maximální 30 000 Kč. Využijte grantové možnosti právě teď a objednejte si některých z našich vzdělávacích modulů pro děti či vychovatele.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Děti a kult krásy v online světě (výzkum)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 62-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4626 | Publikováno: 14.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2658

Téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let se účastnilo výzkumu Děti a kult krásy v online světě. Cílem bylo zjistit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy, proč děti upravují svůj vzhled, zda se respondenti setkali s nějakou formou online zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku. Unikátní výzkum, který pomůže správně nastavit prevenci a edukaci, společně uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2, jež se aktuálními tématy chování v digitální světě zabývá dlouhodobě v rámci svého programu O2 Chytrá škola.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

DARK WEB - ceník českých položek a dat

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 67-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 23339 | Publikováno: 15.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2660

Nová studie kyberbezpečnostní společnosti NordVPN analyzovala jeden z trhů dark webu, na kterém do dnešního dne bylo nelegálně prodáno více než 720 tisíc položek a kusů dat za 17,3 milionu USD (403,25 milionu Kč). Průzkum ukázal, že český pas se prodává za průměrnou cenu 88 578 Kč a občanský průkaz za cenu 26 660,35 Kč, což jsou obě nejvyšší ceny na světě za zmíněné položky.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Řada lidí zveřejňuje fotografie svých známých na sociálních sítích, aniž by si byli vědomi možných právních rizik s tímto spojených. Za jakých podmínek můžete umístit fotku druhých osob na sociální sítě?

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 72-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 24205 | Publikováno: 16.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2661

Nikdy v minulosti nebylo snazší pochlubit se svým fotografiemi, než je tomu dnes. Na každé oslavě a podobné akci vznikají desítky i stovky fotografií nebo videí, které je možné několika tahy prsty na smartphonu sdílet s celým světem, a to zejména prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou např. Facebook, Instagram Twitter apod.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodiče, chystáte se s dětmi na dovolenou? Tak pozor na to, jaké fotky dětí budete tvořit a především sdílet na internetu. Sharenting může být nebezpečný.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 77-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2538 | Publikováno: 28.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2687

Blíží se prázdniny a mnoho z nás vyráží se svými dětmi na dovolenou - odpočinout si, nabrat nové síly a samozřejmě nasbírat nové zážitky. Samozřejmostí je pak všechny zážitky pečlivě zdokumentovat pomocí smartphonu, abychom se s nimi mohli pochlubit své rodině, známým či dokonce na veřejnosti. Dávejme si však pozor na to, jaké fotografie budeme v době dovolených pořizovat a sdílet, velmi obezřetní buďme především v případě, že pořizujeme fotografie našich dětí.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 18)]

E-Bezpečí, 2022 (ročník 7), číslo 2
E-Bezpečí, 2022 (volume 7), issue 2

Online poradna E-Bezpečí řešila v tomto pololetí více než 250 případů. Pro srovnání za stejné období s rokem 2021 je opět zaznamenán nárůst.

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 1-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1946 | Publikováno: 25.07.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2705

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, v letošním roce řešila více než 250 případů. Ve srovnání s předchozím rokem i dalším obdobím se na naši poradnu obrací čím dál tím více klientů. Rozmanitost případů, které jsme řešili, byla opravdu pestrá. Stálým problémem je vydírání, vyhrožování, úniky intimních materiálů na internet, kyberšikana nebo nejrůznější druhy podvodů. Klienti jsou i osoby dospělé i děti. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody při investici do kryptoměn - AnyDesk

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 7-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10251 | Publikováno: 14.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2728

 „Při brouzdání internetem jsem si všiml reklamy, která nabízí zajímavé zhodnocení peněz. Reklama je topovaná, dobře udělaná, dokonce se tam vyjadřovala nějaká celebrita. No a pokud je tváří takové reklamy známá osobnost, asi není důvod se hned něčeho obávat. Když to blíže prohlížím, je zde i nějaké hodnocení a kupodivu samé kladné. Na první pohled se mi to zdá reálné, není to přestřelené. Proč to nezkusit s menší částkou?

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor na nárůst počtu podvodů na inzertních portálech!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 12-13| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14142 | Publikováno: 14.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2729PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Upozornila “salámová” fotografie Proxima Centauri na riziko sdílení neověřených informací? Nebo ne? 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 14-18| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2834 | Publikováno: 21.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2738

Před časem oběhla svět falešná fotografie francouzského vědce Étienna Kleina, která měla zachycovat hvězdu Promixu Centauri pořízenou novým James Webb Space Telescope a kterou sdílel 22. července 2022 na sociální síti Twitter, Ve skutečnosti se však jednalo o obrázek plátku španělského salámu chorizo. Fotografii však sdílely tisíce lidí a rozšířila se velmi rychle sociálními sítěmi. Vědec prý chtěl upozornit na bezhlavé sdílení neověřených informací na sociálních sítích, podle mého názoru však tímto vědu spíše trošku poškodil. A právě tomuto tématu se věnuje můj dnešní komentář.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace a konspirace spojené s královnou Alžbětou II. a jejím úmrtím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 19-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9272 | Publikováno: 14.09.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2777

8. září 2022 zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Bezprostředně po jejím úmrtí zaplavily média zprávy informující o jejím životě, o jejích úspěších a dlouhém období panování. Současně s nimi se však okamžitě objevily konspirace a dezinformace, které jsou s touto významnou panovnicí spojeny. V dnešním textu si představíme alespoň ty nejznámější z nich.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování - online vyděrači maskovaní za identitou dívek vás zmanipulují k masturbaci, pořídí vaše snímky a poté vyhrožují, že vaše videa zveřejní s titulkem, že vás zachytili při masturbaci před dítětem! A pokud jim nezaplatíte, zničí vám vaši kariéru.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2759 | Publikováno: 22.09.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2794

Poradna E-Bezpečí Univerzita Palackého v Olomouci zachycuje stále více případů mužů, které v online prostředí neznámé “ženy” přesvědčily ke společné masturbaci a poté muže začaly vydírat s tím, že materiály zveřejní s titulkem, že muži masturbovali před dítětem. A pokud nebudou platit, dokáží jim tímto způsobem zničit kariéru a v podstatě celý život. Nálepky sexuální predátor se pak do konce života nezbaví.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mohutný rozvoj neurálních sítí je předzvěstí nové generace dezinformací. Rozpoznat počítačem generovaný obsah bude téměř nemožné.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 30-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4816 | Publikováno: 06.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2805

V posledním roce došlo k výraznému pokroku v rozvoji neurálních sítí ("umělé inteligence") umožňujících generovat (foto)realistický obsah pouze na základě textového zadání. Ovládat tyto technologie se pak pro běžného uživatele internetu stalo velmi snadné a intuitivní a vygenerovat kvalitní fotografii “neexistující skutečnosti” dokáže s trochou cviku téměř každý. Navíc odpadá nutnost cokoli instalovat - drtivá většina AI nástrojů (MidJourney, Stable Diffusion, Dall-E apod.) je volně dostupných prostřednictvím webového prohlížeče.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sociálními sítěmi se šíří dezinformace o údajné kritice členů Evropského parlamentu směrem k českému předsednictví a Petru Fialovi. Vyvolávají vlny nenávisti a jsou aktivně šířeny dál.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 36-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2413 | Publikováno: 10.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2810

Facebookem a dalšími sociálními sítěmi se šíří zprávy o tom, jak italští europoslenaci označují EU pod vedením Petra Fialy za nejhorší od vzniku, přičemž podle těchto zpráv je sám Petr Fiala terčem kritiky europoslanců z Německa, Itálie, Španělska, Portugalska či Slovenska. Jde však o dezinformační text, ve skutečnosti je to opačně, europoslanci postup premiéra a ČR schvalují a podporují.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet online podvodů extrémně narůstá, uživatelé dělají stále stejné chyby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 38-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2563 | Publikováno: 15.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2828

Počet podvodů páchaných v online prostředí v posledním roce razantně narostl, kromě běžných dobře známých podvodů se objevily nové formy podvodného chování, které začaly aktivně cílit například na uživatele, které v online prostředí prodávají zboží. Narostl také počet podvodů spojených s investicemi do kryptoměn, které slibují rychlé zbohatnutí. Stále populárnější se stává také vishing, tedy druh podvodného telefonátu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sharenting u českých rodičů (2022)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 44-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4454 | Publikováno: 23.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2841

Nový výzkum Sharenting u českých rodičů, který společně zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Microsoft ČR, se věnuje problematice tzv. sharentingu, tedy rizikovému sdílení citlivých informací dětí v online prostředí jejich vlastními rodiči. Do výzkumu, který probíhal od března do července letošního roku, se zapojilo celkem 2481 rodičů (převážně matek) z celé České republiky.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

CEDMO startuje vzdělávací akce zaměřené na podporu mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 48-49| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1382 | Publikováno: 30.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2853

Ve středu 26. října 2022 proběhla v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jedna z prvních vzdělávacích akcí zaměřených na posilování mediální gramotnosti pedagogů s názvem Pravda a lež v online světě. Zúčastnilo se jí přes 150 pedagogů a studentů učitelství z celé České republiky, kteří dorazili do auditoria, případně se připojili prostřednictvím online streamu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fact-checking vs. debunking

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 50-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1798 | Publikováno: 30.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2854

Termíny fact-checking a debunking jsou obsahově velmi podobné a vzájemně se prolínají, oba termíny se týkají ověřování a posuzování informací v informacemi přesyceném světě moderních technologií. V dnešním textu si objasníme drobné rozdíly, které od sebe oba termíny odlišují. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to vlastně ten hoax, dezinformace, misinformace nebo třeba fake news? Čím se tyto termíny liší a co mají společného?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 52-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11212 | Publikováno: 02.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2864

Víte, co jsou to dezinformace, hoaxy, misinformace, malinformace či fake news? Vyznáte se v termínech, které již několik let zaplavují mediální prostor? A patří k dezinformacím například zprávy, které obsahují nepravdivé informace zaviněné lidskou chybou? O tom všem v našem novém článku.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Může být učitel propuštěn, pokud ve svém volném čase šíří dezinformace?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 57-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2061 | Publikováno: 04.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2873

V dnešním komentáři se budu věnovat tématu, které pravidelně otevíráme na vzdělávacích akcích pro studenty učitelství a pedagogy, tématu, které velmi úzce souvisí s problematikou šíření dezinformací učiteli - a to jak v rámci běžného vyučování, tak i mimo ně. Zaměřím se především na situaci, kdy učitel šíří nepravdivé informace ve svém volném čase. Jak to tedy je? Může být učitel propuštěn, pokud ve svém volném čase šíří dezinformace? 

Annotation (English):
COMMENT: CAN A TEACHER BE FIRED IF HE SPREADS MISINFORMATION IN HIS SPARE TIME?
In today's commentary, I will address a topic that we regularly bring up at training events for teacher students and educators, a topic that is very closely related to the issue of the spread of misinformation by teachers - both in and out of the classroom. I will focus in particular on the situation when a teacher spreads false information in his/her free time. How is this? Can a teacher be fired if he or she spreads misinformation in his or her spare time?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Verbovala Česká televize pomocí inzerátů placený komparz na demonstraci proti strachu? Ne, jde o dezinformaci.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 61-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2227 | Publikováno: 05.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2878

Sociálními sítěmi se šíří obrázek „inzerátu”, ve kterém Česká televize údajně prostřednictvím portálu Jobs.cz hedala komparzisty na demonstraci proti strachu, která se konala 30. října 2022. Jde však o fotomontáž. Jak už to u podobných fotomontáží bývá, okamžitě vyvolala vlnu emocí a velmi rychle se rozšířila internetem.

Annotation (English):
DID CZECH TELEVISION USE ADVERTISEMENTS TO RECRUIT PAID EXTRAS FOR A DEMONSTRATION AGAINST FEAR? NO, THIS IS DISINFORMATION.
A picture of an "advertisement" in which Czech Television, allegedly through the Jobs.cz portal, was advertising for extras to attend a demonstration against fear on 30 October 2022 is circulating on social media. As is usual with such photo-montages, it immediately caused a wave of emotions and quickly spread through the internet.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaké typy fotografií a videí dětí je podle českých rodičů nebezpečné sdílet?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 63-64| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1462 | Publikováno: 08.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2888

Jaké typy fotografií a videí, na kterých jsou zachyceny děti, je podle jejich rodičů bezpečné v online prostředí sdílet? A který druh obsahu by naopak sdílen být neměl? Tyto a další otázky objasňuje výzkum Sharenting u českých rodičů (2022), který zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s firmou Microsoft ČR.

Annotation (English):
WHAT TYPES OF PHOTOS AND VIDEOS OF CHILDREN DO CZECH PARENTS THINK ARE DANGEROUS TO SHARE?
What types of photos and videos of children do their parents think are safe to share online? And which types of content should not be shared? These and other questions are clarified by the research Sharenting among Czech parents (2022), which was carried out by the Centre for Prevention of Risky Virtual Communication at the Faculty of Education of Palacký University in cooperation with Microsoft ČR.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí, řešené případy v druhém pololetí roku 2022, zase nárůst.

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 65-74| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2904 | Publikováno: 17.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2913

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, zcela jistě překoná počet případů řešených v roce 2021, alespoň všechno tomu nasvědčuje. Za projevenou důvěru, kdy se na nás obrací více a více klientů, jsme samozřejmě rádi. Případy, jež jsou nám nahlašovány, mají velkou rozmanitost, což jen nasvědčuje a potvrzuje to, jak obrovský a dynamický vývoj má virtuální prostor. Velkým problémem tak stále zůstává sexting, stalking, revengeporn, sextortion a různé projevy kyberšikany, nicméně témat je samozřejmě více. Našimi klienty v poradně nejsou jen děti, ale i dospělí. 

Annotation (English):
ONLINE COUNSELING E-SAFETY, CASES SOLVED IN THE SECOND HALF OF 2022, AGAIN AN INCREASE.
The online counselling service E-Safety (www.napisnam.cz) of Palacký University in Olomouc, which focuses on risky behaviour in the online environment and cybercrime, will certainly surpass the number of cases solved in 2021, or at least all indications point to it. We are of course grateful for the trust shown in us, with more and more clients turning to us. The cases that are reported to us are very diverse, which only goes to show and confirm the enormous and dynamic development of virtual space. Thus, sexting, stalking, revengeporn, sextortion and various manifestations of cyberbullying are still a big problem, but there are of course more topics. Our clients in the counselling room are not only children, but also adults.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky je tu! Pomůže učitelům integrovat témata spojená s online bezpečností do běžné výuky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 75-77| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16564 | Publikováno: 28.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2943

Právě v těchto dnech vychází na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nová knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, která je určena především učitelům a žákům. Své využití však najde také u rodičů, které v ní mohou najít širokou paletu témat, která mohou se svými dětmi probírat např. v rámci preventivních aktivit. Bonusem je, že publikace je v elektronické podobě učitelům či rodičům zcela zdarma.

Annotation (English):
THE BOOK SAFE ONLINE BEHAVIOUR FOR BOYS AND GIRLS IS HERE! WILL HELP TEACHERS INTEGRATE ONLINE SAFETY TOPICS INTO REGULAR LESSONS
These days, the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc is publishing a new book, Safe Behaviour on the Internet for Boys and Girls, which is intended primarily for teachers and pupils. However, it will also be of use to parents, who can find a wide range of topics that they can discuss with their children, for example as part of preventive activities. As an added bonus, the publication is available in electronic form free of charge to teachers or parents.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Již brzy začne umělá inteligence chrlit seminární a kvalifikační práce (třeba diplomky či bakalářské práce) a odhalit ji bude nemožné, každé dílo totiž bude originální. Problém bude mít i věda samotná.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 78-87| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12149 | Publikováno: 07.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2972

Před několika týdny jsme upozornili na rizika (ale samozřejmě i příležitosti), která jsou spojena s masovým rozvojem umělé inteligence (neurálních sítí), především pak modelu GPT3 od OpenAI. Za poměrně krátkou dobu byla publikována nová, propracovanější verze, která umožňuje generovat srozumitelné texty ještě lépe, než tomu bylo před půl rokem. Nově byl také spuštěn ChatGPT, který je optimalizován pro využití právě v rámci mezilidské, respektivě “lidsko-strojové” komunikace. Jakým způsobem tyto technologie promění svět? A jaká rizika jsou s aktivním využíváním AI spojena, třeba v akademické a vědecké oblasti? O tom všem v našem dnešním textu.

Annotation (English):
SOON ENOUGH, ARTIFICIAL INTELLIGENCE WILL START CHURNING OUT TERM PAPERS AND QUALIFICATION PAPERS (SUCH AS THESES OR BACHELOR'S THESES) AND IT WILL BE IMPOSSIBLE TO DETECT IT, BECAUSE EACH WORK WILL BE ORIGINAL. SCIENCE ITSELF WILL ALSO HAVE A PROBLEM.
A few weeks ago we pointed out the risks (but of course also the opportunities) associated with the mass development of artificial intelligence (neural networks), especially the GPT3 model from OpenAI. In a relatively short period of time, a new, more sophisticated version has been published, which makes it possible to generate comprehensible texts even better than it was half a year ago. Also newly launched is ChatGPT, which is optimized for use in interpersonal or "human-machine" communication. How will these technologies change the world? And what are the risks associated with the active use of AI, for example in the academic and scientific fields? All this is discussed in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor, citlivé materiály dětí šíří stále častěji také senioři - babičky a dědečkové. Fotky koupajících se vnoučků jsou na internetu velmi populární.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 88-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3154 | Publikováno: 08.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2973

Před několika měsíci vydala Univerzita Palackého v Olomouci (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP) ve spolupráci s Microsoft ČR výzkumnou zprávu shrnující klíčová zjištění výzkumu Sharenting u českých rodičů (2022). Ten upozorňuje na rizika sdílení intimních (a dalších citlivých) materiálů dětí v online prostředí jejich vlastními rodiči a především pak upozorňuje na fotografie a videa, na kterých je dítě zcela nahé (např. při sprchování, koupání, přebalování, křtu). Co je však zajímavé, fotografie a videa nahých dětí sdílejí kromě rodičů také jejich prarodiče - babičky a dědečkové. Ti bohužel obvykle nebývají poučeni, jaká rizika při sdílení podobných fotografií hrozí.

Annotation (English):
ATTENTION, THE SENSITIVE MATERIAL OF CHILDREN IS INCREASINGLY SPREAD BY SENIORS - GRANDMOTHERS AND GRANDFATHERS. PHOTOS OF BATHING GRANDCHILDREN ARE VERY POPULAR ON THE INTERNET.
A few months ago, Palacký University in Olomouc (Centre for Prevention of Risky Virtual Communication PdF UP) in cooperation with Microsoft ČR published a research report summarizing the key findings of the research Sharenting in Czech Parents (2022). The report highlights the risks of sharing intimate (and other sensitive) materials of children online by their own parents and especially highlights photos and videos of the child completely naked (e.g. during showering, bathing, changing, baptism). Interestingly, however, photographs and videos of naked children are also shared by their grandparents in addition to their parents. Unfortunately, they are usually not informed about the risks of sharing such photos.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

I hůře vypadající a zpracovaný útok se může do budoucna zlepšit - je mnoho forem kyber-podvodů

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 93-94| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7007 | Publikováno: 11.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2986

Neustále se objevují různé formy podvodů, například v podobě volně šiřitelných e-mailů. Jedním z nich je stále často doručovaný podvodný e-mail tvářící se jako předvolání-výzva z důvodu porušení zákona.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Umělá inteligence píše za žáky seminárky, učitelé je pak chválí za skvěle zpracované úkoly

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 95-97| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14968 | Publikováno: 16.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2994

V poslední době se umělá inteligence stává čím dál tím více využívanou technologií. To ale neznamená, že by nešlo najít způsoby, jak se dá zneužít. Někteří žáci základních a středních škol se např. snaží využít umělou inteligenci k psaní referátů či jiných prací v češtině a angličtině, aby se vyhnuli problémům s náročnou prací a časovým omezením. Učitelé pak bohužel nedokáží rozpoznat, zda práci napsat žák, nebo zda byla práce vytvořena jiným způsobem. Žáci pak získají výborné známky a pochvalu učitele.

Annotation (English):
AI WRITES TERM PAPERS FOR STUDENTS, THEN TEACHERS PRAISE THEM FOR THEIR WELL-DONE ASSIGNMENTS
Recently, artificial intelligence has become an increasingly used technology. But that doesn't mean it can't find ways to be exploited. For example, some primary and secondary school students try to use AI to write papers or other assignments in Czech and English to avoid the problems of demanding work and time constraints. Unfortunately, teachers then fail to recognize whether the work was written by the student or whether the work was created in another way. The students then get excellent grades and praise from the teacher.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

10 běžných dovedností, které by měli zvládnout žáci, aby zajistili své vlastní bezpečí v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 98-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8501 | Publikováno: 18.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2995

K jednomu z nejrozšířenějších mýtů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií patří mýtus o tom, že děti toho s technologiemi umí více, než jejich rodiče či učitelé. Tvrzení vychází především z toho, že děti tráví v online prostředí velké množství času. Zároveň je třeba upozornit na to, že tento čas tráví tím, co je baví, ať už jde o herní obsah, filmy, seriály či hudbu nebo sledování oblíbených influencerů. To automaticky neznamená, že se zde s jistotou něco speciálního naučí (a že dokáží technologie využívat funkčně). Velkou neznámou jsou pak dovednosti (skills) spojené s bezpečným používáním internetových služeb. Jakými dovednostmi by tedy žáci při práci s internetem měli disponovat?

Annotation (English):
10 COMMON SKILLS STUDENTS SHOULD MASTER TO KEEP THEMSELVES SAFE ONLINE
One of the most widespread myths associated with the use of information and communication technologies is that children know more about technology than their parents or teachers. The claim is mainly based on the fact that children spend a lot of time online. At the same time, it should be pointed out that they spend this time doing what they enjoy, whether it is gaming content, movies, TV shows or music, or following their favourite influencers. That doesn't automatically mean they're guaranteed to learn something special here. The big unknown is the skills involved in using internet services safely. So what skills should pupils have when using the internet?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Případy vydírání dětí intimními fotkami přicházejí do poradny E-Bezpečí i týden před Vánocemi. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 103-105| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1314 | Publikováno: 23.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3011

Týden před Vánoci se v poradně E-Bezpečí neustále objevují nové případy spojené se sextingem, únikem intimních materiálů do online prostředí a následným vydíráním či vyhrožováním. Děti se obávají, že přestože si útočníka zablokují a budou ho ignorovat, stejně může jejich fotografie zveřejnit. Únikům fotografií do veřejného prostoru se totiž nedá vždy zabránit.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online podvody a dezinformace využívají velmi podobných technik manipulace - základem je efektivní práce s lidským strachem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 106-110| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1296 | Publikováno: 29.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3020

Lidský strach je silná a přirozená emoce, která nám významným způsobem pomáhá přežít v nebezpečném světě, zároveň jde ale o nástroj, pomocí kterého nás lze poměrně snadno ovlivňovat, manipulovat s námi, ovlivňovat náš úsudek, naše postoje apod. Velkým problémem je pak především iracionální strach doprovázený vztekem či nenávistí, který v nás zkušený manipulátor (podvodník, dezinformátor) cíleně vyvolá, aniž by existovaly racionální důvody pro skutečně obavy.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 25)]

E-Bezpečí, 2023 (ročník 8), číslo 1
E-Bezpečí, 2023 (volume 8), issue 1

Novoroční bilancování

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1404 | Publikováno: 01.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3021

Začal nový rok... a předtím, než se pořádně rozjede, dovolte nám alespoň v krátkosti shrnout to, co se nám pro vás dařilo vytvářet v roce předcházejícím.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to polarizace, jak funguje a čím je riziková?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 4-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1356 | Publikováno: 17.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3060

K velmi častým informačním poruchám (kognitivním zkreslením) patří tzv. POLARIZACE, neboli černobílé vidění světa či černobílá perspektiva (my vs. oni).K polarizaci může docházet mimoděk a nevědomky, ale také cíleně - velmi často je totiž využívána v rámci politických kampaní k rozštěpení společnosti na dva opačné protipóly, přestože ve skutečnosti tyto protipóly proti sobě nestojí (či původně nestály). Polarizace je také častým nástrojem dezinformačních kampaní.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Názory, emoce a svoboda projevu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 6-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1006 | Publikováno: 21.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3070

Dnes si připomeneme, co je to svoboda projevu a proč je pro demokracii důležitá.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zneužívání náboženských symbolů v politice

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1159 | Publikováno: 21.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3072

Náboženské symboly jsou velmi často využívány, ale také zneužívány v politice. V příznivcích či odpůrcích daného politika mají vzbudit dojem, že je věřící a vyznává náboženské hodnoty. Ve skutečnosti však jde v řadě případů o cílenou manipulaci zaměřenou na získání hlasů voličů vyznávajícího konkrétní náboženství.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Prevence ve školách zaměřená na rizika kyberprostoru pokračuje i v roce 2023

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1707 | Publikováno: 27.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3085

I v roce 2023 E-Bezpečí navštěvuje školy z celé České republiky, na kterých naši lektoři besedují s žáky o bezpečném a rizikovém chování v online prostředí. Od začátku roku jsme navštívili základní školy v Praze, v Ptení, Napajedlích, Otaslavicích, střední školu v Boskovicích a řadu dalších. V základních školách se soustředíme na témata kyberšikana a kybergrooming, nicméně u starších žáků se věnujeme i problémům spojeným se sdílením intimních materiálů.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Volby prezidenta byly opět doprovázeny dezinformacemi. Klíčovým motivem byl strach z války.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 13-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2378 | Publikováno: 29.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3094

Prezidentské volby máme za sebou, máme novou hlavu státu, emoce pomalu opadávají, je tedy na čase shrnout si, jak probíhaly letošní volby z pohledu dezinformací a misinformací, a připomenout si klíčové momenty předvolebního klání. E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci se po celou dobu volební kampaně aktivně zapojovalo do fact-checkingu, debunkingu a odhalování různých druhů manipulace a kognitivních zkreslení (náš dosah činil kolem 500 000 uživatelů). Pojďme si tedy v tomto textu shrnout, co všechno provázelo volby současné hlavy státu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečná výzva Blackout challenge opět řádí. A není jediná, nebezpečných challengí je plný TikTok!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 22-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 24738 | Publikováno: 14.02.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3137

Rizikové výzvy (tzv. challenge) jsou poměrně běžné, v minulosti byly spojeny především se sociální sítí YouTube, v současnosti však dominují zejména sociální síti TikTok. Jejich nebezpečnost je různá - některé výzvy nebezpečné nejsou a jejich dopad může být v podstatě pozitivní, existuje však celá řada výzev, které mohou být pro děti vysoce nebezpečné. K těm patří např. tzv. choking/blackout challenge, salt and ice challenge, TikTok fire challenge, penny challenge, tide pod challenge apod. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo rozhoduje o tom, co je a co není dezinformace?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 28-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3262 | Publikováno: 18.02.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3149

Ve světě, kde má každý přístup k internetu a může být publikován jakýkoliv obsah bez jakékoli kontroly, se stává stále těžší říci, co je a co není důvěryhodné a čemu vlastně můžeme věřit. V této souvislosti je stále naléhavější potřeba mít mechanismus, který by pomohl rozlišit pravdu od lži a ochránil lidi před dezinformacemi. S tím souvisí otázka v titulku, kterou vídáme a slýcháme ve veřejném prostoru v posledních letech poměrně pravidelně - kdykoli se začne debatovat o problematice dezinformací a misinformací. Tento článek hledá a nabízí odpovědi právě na tuto otázku.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTok rizikový je, děti z něj ale neodejdou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 36-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5048 | Publikováno: 18.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3171

V posledních dnech byla vydána na národní i mezinárodní úrovni řada varování, která upozorňují na rizika, která se pojí s aplikací TikTok. NÚKIB např. opakovaně upozorňuje na to, že TikTok představuje bezpečnostní hrozbu, a to především v situacích, kdy má zařízení (mobilní telefon, tablet), na kterém je TikTok nainstalován, přístup k významným informačním systémům. Postupně tak TikTok mizí ze zařízení pracovníků ministerstev, státních úřadů, státních podniků a soukromých firem, které postupně mažou i své komunikační profily a kanály.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to DoS a DDoS?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 40-42| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1098 | Publikováno: 18.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3172

DoS (Denial of Service) je druh kybernetického útoku, který je zaměřen na zahlcení cílového serveru nebo sítě takovým množstvím dat, že uživatelé nejsou schopni přistupovat k požadovaným službám. DoS útoky jsou často spouštěny pomocí botnetů, což jsou sítě počítačů, které byly infikovány škodlivým softwarem a jsou ovládány útočníkem. Útoky DoS se staly běžnou taktikou pro hackery a kyberzločince, kteří chtějí způsobit podnikům a organizacím ztráty v produktivitě a výpadky služeb, což může mít vliv na finanční výsledky a pověst dané společnosti. DoS útoky se také používají k odstraňování konkurence, získávání informací nebo k vyjádření politických názorů.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je body shaming?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 43-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7018 | Publikováno: 19.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3173

Body shaming je fenomén, který se vyskytuje v mnoha společnostech po celém světě. Je to forma ponižování, kritiky nebo urážení jednotlivce kvůli jeho tělesnému vzhledu. Tento jev se obvykle vyskytuje v kontextu společenských standardů krásy a ideálů tělesnosti, které jsou často nereálné a diskriminující… a které se neustále proměňují.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nahlédnutí do naší online poradny v začátku roku 2023

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 48-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1312 | Publikováno: 20.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3174

Za rok 2022 jsme v poradně E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci zaznamenali nárůst případů. Hlášeny byly případy a problémy nejen od dětí, ale i dospělých. Neznamená to však, že by četnost případů hlášených dětmi nějak výrazně klesala. Naši poradci se stále více a více potýkají s problémy dětí, kteří si stěžují na úzkosti a psychické potíže. Objevují se jejich výroky, v nichž se svěřují s úmyslem se sebepoškodit, pokusit se o sebevraždu, a to v souvislosti s rizikovou zkušeností v kyberprostoru. V těchto případech využíváme velmi dobré spolupráce s Linkou bezpečí, na kterou tyto dětské oběti odkazujeme.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečné výzvy - rychlé rady pro rodiče

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 57-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2318 | Publikováno: 25.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3182

Děsí vás nebezpečné výzvy (dangerous challenges), o kterých se mluví v médiích? Nevíte, co dělat? Jak na děti působit preventivně? Jak zajistit jejich bezpečnost? Držte se několika jednoduchých rad.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Chapstick challenge (labello challenge)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 59-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1235 | Publikováno: 29.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3188

Jde o skupinu nejrůznějších výzev pocházejících především ze sociální sítě TikTok, které využívají balzám na rty (značky ChapStick či Labello, odtud název výzvy a hashtag, pod kterým se výzva šíří). Existuje mnoho různých variací - od nevinných, po více nebezpečné - které mohou nabádat k sebevražednému chování. Samozřejmě i zde platí: Nenapodobovat, nešířit dál, nahlašovat, blokovat.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co jsou kryptopodvody?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 61-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 59 | Publikováno: 29.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3189

Kryptopodvod je forma podvodu, který se týká kryptoměn a kryptotradingu. Existuje mnoho různých typů kryptopodvodů, jejichž společným jmenovatelem je to, že slibují vysoké zisky nebo výnosy - to je však lež.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

ChatGPT umožňuje běžným uživatelům vytvářet nejrůznější druhy škodlivých kódů, lze očekávat nárůst internetových podvodů všeho druhu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 63-68| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3179 | Publikováno: 31.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3193

V dnešním textu se zaměříme na jeden z řady problémů, které jsou spojeny se zneužitím generativní neurální sítě ChatGPT. Nástroj ChatGPT je masově rozšířený a je využíván stovkami milionů uživatelů z celého světa. I když jde nástroj s mnoha užitečnými aplikacemi, může být také - bohužel - zneužit pro vytváření škodlivých kódů a malware. A právě to si představíme v našem dnešním textu. Úvodní poznámka: Pokud si chcete tento článek užít a máte připojenou webovou kameru, určitě ji povolte.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Na pedagogické fakultě vznikla nová příručka pro učitele, zaměřuje se podporu mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 69-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 887 | Publikováno: 23.04.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3227

V těchto dnech vychází nová příručka pro učitele zaměřená na posilování mediální gramotnosti s názvem Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu (příručka pro učitele), kterou pro pedagogy připravili Kamil Kopecký, Dominik Voráč a René Szotkowski z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci vědeckovýzkumného hubu Central European Digital Media Observatory. Příručka nabízí různé možnosti, jak s tématem pravdy a lži v online prostředí pracovat.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Phubbing - Novodobá závislost na chytrých telefonech, která narušuje naše vztahy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 72-75| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3347 | Publikováno: 06.05.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3252

Phubbing je termín, který možná není všeobecně známý, ale jeho dopad na naše mezilidské vztahy je stále zřetelnější. Tento jev spočívá v tom, že člověk při rozhovoru nebo při společenském setkání upřednostňuje svůj smartphone před interakcí s ostatními lidmi. Příčinou je často naše závislost na sociálních médiích, zprávách nebo hrách. V tomto článku se podíváme na to, co phubbing přesně znamená, jaký má vliv na naše životy a jaké kroky můžeme podniknout, abychom se tomuto nežádoucímu chování vyhnuli.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Falešní američtí vojáci jsou testem mediální gramotnosti dospělé populace, mnoho ze starších uživatelek a uživatelů internetových služeb selže a přijde o celoživotní úspory

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 76-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6127 | Publikováno: 08.05.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3263

Důvěřuj, ale prověřuj, toto heslo by se mělo vybavit každému, kdo se v online světě pokouší seznámit. Při internetovém seznamování totiž hrozí celá řada rizik, ať už jde o rizika spojená se sexuálním obsahem (kybergrooming, sextortion, revenge porn, webcam blackmailing) či o různé druhy podvodů - typicky např. tzv. romance scam. Zpozornět by pak měli především starší uživatelé internetu, kteří jsou osamělí, terčem se však mohou stát i osoby, které věří, že díky seznamování snadno zbohatnou, protože se seznámili s někým, kdo disponuje velkým množstvím finančních prostředků. Bohužel počty podvedených a finanční částky, o které oběti podvodu přišly, neustále narůstají.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Alarmující nárůst případů vydírání (sextortion) v kyberprostoru, E-Bezpečí bojuje v první linii

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 80-83| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1207 | Publikováno: 03.06.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3310

Sextortion, vydírání prostřednictvím intimních materiálů, raketově roste! Online poradna E-Bezpečí, která poskytuje pomoc a podporu pro oběti kybernetického zločinu, každý den řeší případy, kdy se dospělý či dětský uživatel stal terčem vydírání a zaplatil vyděrači finanční prostředky. Případ policii oznámí však jen zlomek z nich, strach z úniku citlivých materiálů (intimních fotografií či videí) jim v tom brání.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 20)]

E-Bezpečí, 2023 (ročník 8), číslo 2
E-Bezpečí, 2023 (volume 8), issue 2

Reklamy na sociálních sítích zneužívají popularitu umělé inteligence, odkazují na falešné stránky se zavirovanými soubory

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 619 | Publikováno: 04.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3397

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává stále více součástí našeho každodenního života, se zároveň rozšiřuje i zájem podvodníků o zneužití tohoto trendu. Jak to dělají? Zveřejňují falešné reklamy na sociálních sítích, které vedou na podvržené webové stránky obsahující škodlivý software (malware). Uživatelé si tak místo oblíbeného software stáhnou do svého počítače třeba spyware či trojského koně. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak poznat, které fotografie dětí z dovolené můžeme sdílet na internetu? Zapojme zdravý rozum!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 4-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1029 | Publikováno: 26.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3442

Je doba dovolených a sociální sítě zaplavují miliony fotografií, které často vznikly třeba na pláži u moře a na kterých jsou velmi často zachyceny děti. Rodiče (ale i samotné děti) se často chtějí svému okolí pochlubit, jak si užívají prázdniny a co všechno zažívají, proto mnoho fotografií aktivně sdílí s ostatními uživateli internetových služeb - třeba Instagramu či Facebooku.  Jak ale poznat, které fotografie můžeme na internet nahrát a které naopak na internet nepatří a proč? Kudy vede tenká červená linie, která odděluje neškodný obsah od obsahu závadného? V tomto článku se podíváme právě na tento problém.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika spojená s tzv. loot boxy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 7-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 834 | Publikováno: 28.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3443

V dnešním článku se ponoříme do světa videoher a esportu, ve kterém se setkáváme s fenoménem zvaným "loot boxy". Tyto digitální krabičky plné tajemství nabízejí hráčům především radost z nečekaného a vzrušení z možnosti získání vzácných předmětů. Ale co když tento herní prvek skrývá více než jen neškodné překvapení? Prozkoumáme, co vlastně loot boxy jsou, jak fungují a jak mohou o hráče ovlivnit. Především se zaměříme na potenciální rizika, která mohou loot boxy představovat.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí 2023: Už nyní máme stejný počet případů, jako za celý rok 2019

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 13-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 690 | Publikováno: 01.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3444

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, nabrala a řešila v tomto roce stejný počet případů jako za celý rok 2019. V současné době evidujeme celkem 354 případů, které k nám do poradny přišly a které jsme řešili. Nárůst k dnešnímu dni ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022 činí bezmála 100 případů. Oblastí, kvůli kterým nám oběti píší, je poměrně hodně, ať už se jedná o kyberšikanu, dětskou pornografii, sexting, vydírání, vyhrožování, pornopomstu (Revenge-Porn), nezvládnuté rozchody, stalking, kyberstalking a další.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online podvodníci běžně zneužívají fotografií známých osobností, třeba významných politiků, herců, moderátorů či sportovců. Slibují zázračné zbohatnutí, výsledkem je však napadení bankovního účtu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 25-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 408 | Publikováno: 07.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3471

Velká část online podvodníků využívá potenciál online reklamy šířené prostřednictvím sociálních sítí ale i běžných webových stránek. Pro upoutání pozornosti pak často využívají fotografií různých celebrit, které “prozrazují recept na zázračné zbohatnutí”. Ve skutečnosti však mají tyto fotografie pouze upoutat pozornost a vzbudit důvěru uživatelů a přimět je ke kliknutí na odkaz, který vede na podvodné stránky.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nabízela slevové karty Mall.cz, ve skutečnosti šlo o podvod s m-platbami.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 27-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 744 | Publikováno: 07.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3473

Uživatelé sociálních sítí to jistě znají - na sociální síti vás někdo - zpravidla neznámá žena - požádá o přátelství a pokud jej akceptujete, začne vám psát zprávy například prostřednictvím Messengeru. V některých případech vás také může požádat o vaše telefonní číslo, aby vám mohla poslat např. dárkovou či slevovou kartu. Stačí udělat jediné, sdělit jí kód, který vám nechala poslat na váš mobilní telefon. Pokud to však uděláte, stanete se oběti tzv. podvodu s m-platbami (mobilními platbami).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí rozjelo web věnovaný umělé inteligenci, pomůže pedagogům i studentům

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 489 | Publikováno: 25.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3511

Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nastartoval web věnovaný umělé inteligenci (UI či AI), jeho cílem je představit současným i budoucím pedagogům jednoduchou a srozumitelnou formou, co vlastně umělá inteligence je, jak funguje a jak ji můžeme využít např. pro vzdělávání. Zaměřuje se však i na rizika, která jsou s využíváním umělé inteligence spojena.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Natrénovaná umělá inteligence pomohla již 240 klientům E-Bezpečí v nouzi. Dokáže pomoci jak dospělým, tak i dětem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 31-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 248 | Publikováno: 30.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3512

V posledních třech měsících začal projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  v rámci svých online poradenských služeb aktivně využívat pro komunikaci s klienty pokročilý jazykový model umělé inteligence GPT, který integroval do svého online chatu. Zásadním způsobem se pak zvětšil dosah poradenství a zkrátila doba reakce, klienti dostávají základní rady v podstatě okamžitě. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

České školy a umělá inteligence (výsledky výzkumu)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 33-36| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1585 | Publikováno: 20.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3554

Umělá inteligence se v současnosti promítá do téměř všech myslitelných odvětví. Nejinak tomu je i ve vzdělávacím sektoru. Již nyní probíhají diskuse, jak se ve školství stavět k „pomocníkům“ jako je například ChatGPT nebo Bing Chat. Jak ale AI vnímají sami učitelé? Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a Microsoft Česko & Slovensko spojily síly a provedly rozsáhlou studii, které se zúčastnilo 2 175 pedagogů. Výzkum mapuje pohled pedagogů na umělou inteligenci ve školství a její dopad na vzdělávání českých dětí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonování lidského hlasu s pomocí AI otevírá prostor pro nové druhy dezinformací. Naklonovat hlas kohokoli se stalo extrémně snadné.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 37-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 568 | Publikováno: 22.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3555

V posledním půl roce razantně narostl počet veřejně dostupných nástrojů, které uživatelům s pomocí umělé inteligence umožňují “naklonovat” lidský hlas. Samotný proces trénování a generování autentického lidského hlasu s pomocí umělé inteligence trvá pouze několik minut. Výsledek je pak skutečně od původního hlasu téměř k nerozeznání, což otevírá celou řadu možností, jak lze tuto technologii využít, ale třeba také zneužít.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT